Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

pexels-realtoughcandycom-11035393

DORA- och SPACE-mätningar för att förbättra din programvaruleverans

Om du är en teknisk ledare vill du förmodligen veta hur bra ditt team är på att leverera programvara och hur du kan förbättra det. Du kanske har hört talas om DORA-mått och SPACE-ramverket, två kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att mäta och optimera prestandan i din programvaruleverans. Men vad är de egentligen och hur kan du använda dem effektivt? – I den här artikeln förklarar vi vad DORA och SPACE är och hur de kompletterar varandra.

DORA & SPACE Mått

Vilka är DORA-måtten?

DORA-måtten (DevOps Research and Assessments) är en uppsättning av fyra mått som bedömer prestanda för programvaruleveranser baserat på forskning från Google och andra branschledare.

Det är de:

 • Utvecklingsfrekvens: Hur ofta görs koden tillgänglig för produktion eller släpps till slutanvändare?
 • Ledtid för ändringar: Hur lång tid tar det från koddefinition till framgångsrik användning av koden i produktion?
 • Genomsnittlig tid till återhämtning (MTTR): Hur lång tid tar det att återställa tjänsten om det inträffar en incident eller ett fel som påverkar användarna?
 • Felprocent för ändringar: Hur stor andel av ändringar i produktionen eller releaser till användare resulterar i försämrad service eller kräver efterföljande korrigering?

Idén bakom dessa mått är enkel: de hjälper till att mäta kritiska aspekter av din mjukvaruutvecklingsprocess så att du kan identifiera områden där förbättringar behövs. Med hjälp av DORA-måtten kan du sätta upp riktmärken för att mäta framsteg över tid, sätta upp realistiska mål för förbättringar och spåra framsteg mot dessa mål.

DORA & SPACE Mått

Vad är SPACE-ramverket?

SPACE-ramverket är ett tillvägagångssätt för utvecklarproduktivitet som utvecklats av ett team som inkluderade forskare från GitHub och Microsoft. Det sammanfattar fem faktorer som påverkar produktiviteten på individ-, team- och organisationsnivå.
Dessa är:

 • Tillfredsställelse och välbefinnande: Hur glada och friska är dina utvecklare? Tycker de om sitt arbete och känner de sig uppskattade och stöttade?
 • Prestanda: Hur väl levererar era utvecklare programvaran? Uppfyller de kvalitetsstandarder och kundernas förväntningar?
 • Aktivitet: Hur mycket arbetar era utvecklare? Lägger de sin tid på värdefulla uppgifter och undviker onödiga omarbetningar?
 • Kommunikation och samarbete: Hur väl kommunicerar och samarbetar era utvecklare med varandra och med andra intressenter? Utbyter de information, feedback och idéer på ett effektivt sätt?
 • Effektivitet och arbetsflöde: Hur smidigt arbetar era utvecklare? Undviker de avbrott, distraktioner och flaskhalsar?

SPACE-ramverket ger en mer holistisk bild av utvecklarnas produktivitet som tar hänsyn till flera faktorer. Det hjälper dig också att identifiera orsakerna till låg prestanda och de bästa åtgärderna för att förbättra.

DORA & SPACE Mått

Kombinationen av DORA och SPACE

En av fördelarna med att använda DORA och SPACE är att du får en omfattande och balanserad översikt över programvaruutvecklingens prestanda.

Medan DORA-måtten fokuserar på de tekniska aspekterna av mjukvaruutvecklingsprocessen, fångar SPACE-dimensionerna de mänskliga och sociala faktorer som påverkar ett teams produktivitet.

Genom att kombinera de båda ramverken får ni en djupare förståelse för teamets styrkor och svagheter, samt de möjligheter och utmaningar ni står inför. Du kan också anpassa teamets mål och åtgärder till de bästa metoderna i båda ramverken, vilket kan hjälpa dig att uppnå högre nivåer av prestation och tillfredsställelse.

DORA & SPACE Mått

Hur vi kan hjälpa dig att använda DORA och SPACE

Echometer är ett verktyg för teamhälsa och teamprestanda som kombinerar psykologisk kunskap från forskning med beprövade agila metoder från praktiken. Det hjälper dig att utveckla team och organisationer på ett hållbart och mätbart sätt genom att skapa en kontinuerlig förbättringsprocess baserad på iterativa feedbackloopar.

Med Echometer kan du använda både DORA- och SPACE-ramverken för att mäta och förbättra din programvaruleverans. Så här fungerar det:

 • Genomför regelbundna undersökningar med dina teammedlemmar för att mäta deras tillfredsställelse, välbefinnande, kommunikation, samarbete, effektivitet och arbetsflöde. Du kan använda de fördefinierade mallarna baserade på SPACE-ramverket eller skapa dina egna frågor.
 • Genomför interaktiva och psykologiskt informerade retrospektiv med ditt team baserat på de insamlade uppgifterna. Med Echometer:s inbyggda förslag kan du stimulera diskussioner och få insikter om hur du kan förbättra teamets prestationer.
 • Använd Echometer:s inbyggda Health Check och grafer för att övervaka och planera teamets kontinuerliga förbättringar.

Varför inte prova Echometer själv gratis och utan registrering?

webbplats-board-integral

Dela denna artikel med ditt nätverk

Echometer är det enklaste sättet att förbättra teamets leverans för upptagna teamledare

Verktyget möjliggör agila Health Check, spårning av åtgärder och interaktiva, psykologibaserade retrospektiv på autopilot.

Fler artiklar

Echometer Nyhetsbrev

Missa inte uppdateringar om Echometer och få inspiration till agilt arbete