Förhandsgranskning av eBook för 12 psykologibaserade Mindset- och Teamflow-workshops

Utveckla ditt team med psykologisk kunskap!

Om du vill få ytterligare forskningsuppdateringar och information om Echometer i framtiden ska du klicka på bekräftelselänken i e-postmeddelandet."Jag gillar verkligen det faktum att e-boken använder vetenskaplig forskning för att styrka sin hypotes. Och sedan följer den upp med praktiska workshops som är lätta att implementera. Några av dessa har jag redan gjort själv - Fungerade mycket bra!"
valentinehinteregger
Valentina Hinteregger
Teamledare för organisationsutveckling och förändring på Doka

Översikt över de 12 vetenskapsbaserade workshopparna

Verkstad Min. & max. antal personer Teamfas (Tuckman, 1965) Mål
"Flöde på gruppnivå Förståelse för den grundläggande modellen för flöde
1: 200% bättre prestanda 90 3 – 15 Storming för att prestera Öka effektiviteten i kommunikation och engagemang
2: Omedvetna potentialer 90 3 – 15 Alla Öka engagemang och tillfredsställelse, minska antalet konflikter och stressnivån
3: Så viktigt och så självklart 90 3 – 20 Från formning till prestanda Öka effektiv kommunikation och tillfredsställelse, minska stressnivån
4: Johari-fönstret 30 – 210 3 – 10 Normering till prestation Öka förtroende och tillfredsställelse, minska antalet konflikter
5: Konfliktkompetens 150 6 – 100 Alla Öka förtroendet, minska antalet konflikter
6: Lycka 10 3 – 100 Alla Öka lycka och förtroende
7: Mindset är överskattat (del 1) 50 3 – 100 Alla Öka empatin, minska antalet konflikter
8: Mindset är överskattat (del 2) 100 3 – 15 Alla Öka engagemanget, minska stressnivån
9: Modellen för personlighet 150 3 – 10 Storming för att prestera Öka engagemang och förtroende
10: Att arbeta med sin egen inställning 90 3 – 100 Alla Öka inlärningen, misslyckandekulturen, prestationen
11: Inre motivation 60 4 – 20 Storming för att prestera Öka engagemang och förtroende
12: Hållbar teamutveckling 60 3 – 20 Alla Öka engagemang, innovation och lojalitet på ett hållbart sätt


"Var försiktig. Dessa 12 teamworkshops kan få stor inverkan på ditt (arbets)liv."
Christian Heidemeyer
Psykolog & Scrum Master