Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Tryck

Information enligt § 5 TMG

Echometer GmbH

Företrädd av sina verkställande direktörer: Robin Roschlau, Christian Heidemeyer & Jean Michel Diaz

Kontakt:
E-post: [email protected]

📦 Rörlig historia 📦

Från 21.07.2023Tondernstrasse 1
48149 Münster
Till och med 21.07.2023Hamnväg 16
48155 Münster
Till och med 31.01.2023Regina-Protmann-Str. 38
48159 Münster

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning enligt § 7 (1) i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Tryck från Generator för avtryck den Hasselbach Advokatbyrå, Bonn