Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

pexels-realtoughcandycom-11035393

DORA- og SPACE-målinger for å forbedre programvareleveransene dine

Hvis du er teknisk leder, ønsker du sannsynligvis å vite hvor godt teamet ditt leverer programvare, og hvordan du kan forbedre det. Du har kanskje hørt om DORA-målingene og SPACE-rammeverket, to effektive verktøy som kan hjelpe deg med å måle og optimalisere programvareleveransen. Men hva er de egentlig, og hvordan kan du bruke dem effektivt? – I denne artikkelen forklarer vi hva DORA og SPACE er, og hvordan de utfyller hverandre.

DORA & SPACE-beregninger

Hva er DORA-målingene?

DORA-beregningene (DevOps Research and Assessments) er et sett med fire beregninger som vurderer programvareleveransens ytelse basert på forskning fra Google og andre bransjeledere.

Disse er:

 • Utviklingsfrekvens: Hvor ofte blir koden gjort tilgjengelig for produksjon eller frigitt til sluttbrukere?
 • Ledetid for endringer: Hvor lang tid tar det fra koden er definert til den er tatt i bruk i produksjon?
 • Gjennomsnittlig tid til gjenoppretting (MTTR): Hvor lang tid tar det å gjenopprette tjenesten hvis det oppstår en tjenestehendelse eller feil som påvirker brukerne?
 • Feilrate for endringer: Hvor stor prosentandel av endringer i produksjonen eller utgivelser til brukerne fører til tjenesteforringelse eller krever etterfølgende korrigering?

Tanken bak disse beregningene er enkel: De hjelper deg med å måle kritiske aspekter ved programvareutviklingsprosessen, slik at du kan identifisere områder der det er behov for forbedringer. Ved hjelp av DORA-målingene kan du sette referanser for å måle fremgang over tid, sette realistiske mål for forbedringer og spore fremdriften mot disse målene.

DORA & SPACE-beregninger

Hva er SPACE-rammeverket?

SPACE-rammeverket er en tilnærming til utviklerproduktivitet som er utviklet av et team bestående av forskere fra GitHub og Microsoft. Rammeverket oppsummerer fem faktorer som påvirker produktiviteten på individ-, team- og organisasjonsnivå.
Disse er

 • Tilfredshet og trivsel: Hvor fornøyde og friske er utviklerne dine? Trives de på jobben og føler de seg verdsatt og støttet?
 • Ytelse: Hvor gode er utviklerne til å levere programvaren? Oppfyller de kvalitetsstandarder og kundenes forventninger?
 • Aktivitet: Hvor mye jobber utviklerne dine? Bruker de tiden sin på oppgaver av høy verdi og unngår unødvendig omarbeiding?
 • Kommunikasjon og samarbeid: Hvor godt kommuniserer og samarbeider utviklerne med hverandre og andre interessenter? Utveksler de informasjon, tilbakemeldinger og ideer på en effektiv måte?
 • Effektivitet og arbeidsflyt: Hvor smidig jobber utviklerne dine? Unngår de avbrytelser, forstyrrelser og flaskehalser?

SPACE-rammeverket gir et mer helhetlig syn på utviklerproduktivitet som tar hensyn til flere faktorer. Det hjelper deg også med å identifisere årsakene til lav ytelse og de beste tiltakene for å forbedre den.

DORA & SPACE-beregninger

Kombinasjonen av DORA og SPACE

En av fordelene med å bruke DORA og SPACE er at du får en omfattende og balansert oversikt over ytelsen i programvareutviklingen.

Mens DORA-målingene fokuserer på de tekniske aspektene ved programvareutviklingsprosessen, fanger SPACE-dimensjonene opp de menneskelige og sosiale faktorene som påvirker teamets produktivitet.

Ved å kombinere begge rammeverkene får du en dypere forståelse av teamets styrker og svakheter, samt hvilke muligheter og utfordringer dere står overfor. Du kan også tilpasse teamets mål og handlinger til beste praksis i begge rammeverkene, noe som kan hjelpe deg med å oppnå bedre resultater og større tilfredshet.

DORA & SPACE-beregninger

Hvordan kan vi hjelpe deg med å bruke DORA og SPACE?

Echometer er et verktøy for teamhelse og -prestasjoner som kombinerer psykologisk kunnskap fra forskning med velprøvde smidige metoder fra praksis. Det hjelper deg med å utvikle team og organisasjoner på en bærekraftig og målbar måte ved å skape en kontinuerlig forbedringsprosess basert på iterative tilbakemeldingssløyfer.

Med Echometer kan du bruke både DORA- og SPACE-rammeverkene til å måle og forbedre programvareleveransens ytelse. Slik fungerer det:

 • Gjennomfør regelmessige undersøkelser med teammedlemmene for å måle tilfredshet, trivsel, kommunikasjon, samarbeid, effektivitet og arbeidsflyt. Du kan bruke de forhåndsdefinerte malene basert på SPACE-rammeverket eller lage dine egne spørsmål.
 • Gjennomfør interaktive og psykologisk informerte retrospektiver med teamet basert på innsamlede data. Med Echometers innebygde forslag kan du stimulere til diskusjoner og få innsikt i hvordan du kan forbedre teamets prestasjoner.
 • Bruk Echometers innebygde Health Check-er og grafer til å overvåke og planlegge teamets kontinuerlige forbedring.

Hvorfor ikke prøve Echometer gratis og uten å registrere deg?

website-board-integral

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Echometer er den enkleste måten å forbedre teamets leveranse på. for travle teamledere

Verktøyet muliggjør smidige Health Check-er, sporing av tiltak og interaktive, psykologibaserte retrospektiver på autopilot.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.