Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Hvorfor Echometer?

Styrke konkurranseevnen på en bærekraftig og målbar måte

Mange ledere styrer bedriftene sine utelukkende på grunnlag av nøkkeltall som omsetning, produktivitet og lønnsomhet. Men psykologiske faktorer er ofte avgjørende for å utvikle bedriftens fulle potensial.

Hva skaper vellykkede team?

Psykologien bak Echometer

Studier har i stor utstrekning undersøkt hva som kjennetegner vellykkede agile team og har dermed identifisert sentrale forutsetninger.

Som en spin-off fra det psykologiske fakultetet ved universitetet i Münster har vi brutt ned disse begrepene til konkrete, håndgripelige atferdsankre. 

Disse atferdsforankringene vil hjelpe deg med å reflektere over og utvikle arbeidsmetodene dine.

Eksempel: Atferdsforankring fra modellen "Psykologisk trygghet"

  • I teamet vårt er vi i stand til å ta opp saker.
  • Det er vanskelig å be om hjelp i teamet vårt.
  • Ingen i dette teamet vil bevisst opptre på en måte som undergraver min innsats.

Echometer i praksis

Hvilken effekt har Echometer på team og selskaper? Shopware AG har rullet ut Echometer i hele selskapet. Du finner casestudien her.

0 %
Øke produktiviteten
gjennom tilbakeblikk (vitenskapelig målt av Tannenbaum & Cerasoli, 2013)
0 x
Økt engasjement
gjennom et fleksibelt arbeidsmiljø (målt ved Gallup, 2018)

Hvorfor bør du begynne med retros nå?

Uansett om teamet ditt jobber med Scrum, Scrumban eller andre smidige metoder, bør retrospektiv være en sentral del av arbeidsmetodene deres. Retrospektiver gjør det mulig å kontinuerlig stille spørsmål ved og utvikle samarbeidet.

"Hvis du bare tar i bruk én smidig praksis, så la det være retrospektiver. Alt annet vil følge etter."
Woody Zuill
Agile Pioner og evangelist
"Echometer har på en forbilledlig måte klart å ta impulser fra både vitenskap og praksis og kombinere dem på en meningsfull måte. Oppstartsselskapet tilbyr dermed et verdifullt verktøy for å praktisere positiv psykologi i teamarbeid og forbedre samarbeidet."
Prof. Dr. Meinald Thielsch
Akademisk rådgiver i organisasjons- og forretningspsykologi, Westphalian Wilhelms University Münster

Hva gjør oss unike?

Echometer gir deg alt du trenger for å utvikle teamene dine på en vellykket måte.

Grafikk_Agile_HR

Fordeler gjennom Echometer

Echometer måler og forbedrer de viktigste faktorene for en sunn og velfungerende bedriftskultur.

Medarbeidernes engasjement

Ledere vil ofte ikke innrømme det, men studier viser det:
Kun 15% av de ansatte i Tyskland er virkelig engasjerte

Lojalitet blant de ansatte
Spesielt på bakgrunn av mangelen på faglærte er det viktig å redusere fluktuasjon som en av de sentrale kostnadsdriverne.
Ansattes helse
Styrke de ansattes psykologiske sikkerhet og motstandskraft, og redusere sykemeldinger og fravær.
Effektivt personalarbeid

Medarbeiderundersøkelser og 360º feedback med Echometer minimerer arbeidsmengden i HR-avdelingen.

Innovativ styrke

Styrke feedback og feilkulturen i selskapet for å legge grunnlaget for innovasjon og sette i gang en endringsprosess.

Employer branding

En god bedriftskultur er valutaen i det nye arbeidslivet. Undersøkelser viser at nyutdannede er opptatt av disse faktorene .

Attester og anbefalinger

Rapporter fra praksis