Bemærk: Hjemmesiden er blevet oversat automatisk. Skift til engelsk for at få den bedste læseoplevelse.

Hvorfor Echometer?

At styrke konkurrenceevnen bæredygtigt og målbart

Mange ledere styrer deres virksomheder udelukkende på baggrund af nøgletal som omsætning, produktivitet og rentabilitet. Men psykologiske faktorer er ofte afgørende for, om en virksomhed kan udvikle sit fulde potentiale.

Hvad skaber succesfulde teams?

Psykologien bag Echometer

Studier har i vid udstrækning undersøgt, hvad der skaber succesfulde agile teams og har derved identificeret centrale forudsætninger.

Som et spin-off fra det psykologiske fakultet på Münster Universitet har vi brudt disse konstruktioner ned til konkrete, håndgribelige adfærdsmæssige ankre. 

Disse adfærdsmæssige ankre vil hjælpe dig med specifikt at reflektere over og udvikle dine arbejdsmetoder.

Eksempel: Adfærdsmæssige ankre fra modellen "Psykologisk sikkerhed"

  • I vores team er vi i stand til at rejse spørgsmål.
  • Det er svært at bede om hjælp i vores team.
  • Ingen på dette hold ville bevidst handle på en måde, der ville underminere min indsats.

Echometer i praksis

Hvilken effekt har Echometer på teams og virksomheder? Shopware AG har udrullet Echometer i hele virksomheden. Du kan finde casestudiet her.

Øge produktiviteten
gennem retrospektiver (videnskabeligt målt af Tannenbaum & Cerasoli, 2013)
0 %
Øget engagement
gennem et agilt arbejdsmiljø (målt ved Gallup, 2018)
0 x

Hvorfor skal du begynde med retros nu?

Uanset om dit team arbejder med Scrum, Scrumban eller andre agile metoder, bør et retrospektiv være en central del af jeres arbejdsmetoder. Retros giver jer mulighed for løbende at sætte spørgsmålstegn ved og udvikle jeres samarbejde.

"Hvis du kun indfører én agil praksis, så lad det være retrospektiver. Alt andet vil følge efter.
Woody Zuill
Agile Pioner og evangelist
"Echometer har på forbilledlig vis formået at tage impulser fra både videnskab og praksis og kombinere dem på en meningsfuld måde. Startuppet tilbyder således et værdifuldt værktøj til at udleve positiv psykologi i teamwork og til at forbedre samarbejdet."
Prof. Dr. Meinald Thielsch
Akademisk rådgiver i organisations- og erhvervspsykologi, Westfälische Wilhelms Universität Münster

Hvad gør os unikke?

Echometer giver dig alt, hvad du behøver for at udvikle dine teams med succes.

Grafik_Agile_HR

Fordele ved Echometer

Echometer måler og forbedrer de vigtigste faktorer for en sund og højtydende virksomhedskultur.

Medarbejdernes engagement

Ledere vil ofte ikke indrømme det, men undersøgelser viser det:
Kun 15% af medarbejderne i Tyskland er virkelig engagerede

Medarbejdernes loyalitet
Især på baggrund af manglen på kvalificeret arbejdskraft er det vigtigt at reducere fluktuation som en af de centrale omkostningsdrivere.
Medarbejdernes sundhed
Styrke medarbejdernes psykologiske sikkerhed og modstandsdygtighed, reducere sygedage og fravær.
Effektivt personalearbejde

Medarbejderundersøgelser og 360º feedback med Echometer minimerer arbejdsbyrden i HR-afdelingen.

Innovativ styrke

Styrk feedback og fejlkulturen i virksomheden for at lægge fundamentet for innovation og igangsætte en forandringsproces.

Employer branding

En god virksomhedskultur er valutaen i den nye arbejdsverden. Derfor viser undersøgelser, at nyuddannede finder disse faktorerendnu vigtigere.

Udtalelser

Rapporter fra praksis