Bemærk: Hjemmesiden er blevet oversat automatisk. Skift til engelsk for at få den bedste læseoplevelse.

Ofte stillede spørgsmål

Det grundlæggende: retrospektiver

Hvad er et agilt retrospektiv?

Agile Retrospektiver (forkortet Retro) er regelmæssige, små teamworkshops. De giver teams mulighed for at reflektere over aktuelle begivenheder og adfærd i korte, iterative cyklusser – normalt hver anden uge. 

I bund og grund svarer retroen på følgende 3 spørgsmål: Hvad har fungeret godt i de sidste par uger? Hvad har ikke fungeret så godt? Hvad vil vi gøre anderledes fra nu af – og hvordan?

Hvad er et agilt retrospektiv? ikke?

En retrospektiv med Echometer er:

... nej Babbelmøde: Hvis der ikke søges konkrete ændringer, eller ingen er interesserede, så er retros spild af tid.

... nej Blame Game: Retro handler ikke om at skubbe ansvaret fra sig eller give andre skylden for negative begivenheder eller udviklinger. At forbedre status quo ligger i alle teammedlemmers hænder!

... ingen klassisk medarbejderundersøgelse: En retro med Echometer har intet at gøre med store spørgeskemapakker, meningsløse resultater eller en "brokkekasse". Retroerne er tæt på handlingen, korte, effektive – og frem for alt: for dig! Målet er, at du kan sætte farten ned og reflektere over din daglige arbejdsrutine et øjeblik. – det, der tæller i sidste ende, er, at du får noget ud af det.

Hvorfor overhovedet have retrospektiver?

Den nok mest afgørende faktor, der illustrerer retrospektives aktuelle relevans, er forandringen i vores samtid. VUKA World. Men hvordan håndterer man som team de udfordringer, der opstår for virksomhederne, og er med til at forme forandringerne i stedet for altid at skulle reagere på dem? Retrospektivet tager netop denne opgave op ved at give et grundlag for...

 • ... selvrefleksion i teamet, både med hensyn til positive og negative aspekter
 • ... aktiv involvering og åben konsultation af alle teammedlemmer
 • ... en igangsættelse af fælles genererede og accepterede ideer til forbedring.

Gennem åbenhed i gen- og overvågning af foranstaltningerne kan målet om forbedret samarbejde opnås effektivt på lang sigt.

Hvem egner retrospektiver sig til?

Retrospektiver er velegnede til ethvert team, der ønsker at forbedre sig løbende. Selvom retrospektiver ofte praktiseres sammen med agile arbejdsmetoder, kan retrospektiver også bruges helt uafhængigt af dem.

Optimale (men ikke nødvendige) betingelser for gode team-retros er, ifølge erfaringen:

 • En familiær atmosfære: Teammedlemmerne kender hinanden og har regelmæssig kontakt med hinanden i deres daglige arbejde eller fælles projekter, de arbejder på.
 • En eksisterende feedbackkultur i teamet: Der er basis for også at kunne tage kritiske spørgsmål op i teamet.
 • Et vækstmindset: Hvert teammedlem er villig til at udvikle sig personligt og til at støtte de andre teammedlemmer i deres udvikling gennem sin feedback.

Hvem deltager i en retrospektiv?

Et retrospektiv finder typisk sted på teamniveau (ca. 3 – 15 medlemmer). Alle teammedlemmer deltager. For at processen kan forløbe så smidigt og effektivt som muligt, bør man udpege en moderator (og en stedfortræder). Denne opgave kan f.eks. varetages af Scrum Masteren, men også af et andet teammedlem. Man kan også bare lade moderatorrollen gå på omgang i teamet, så alle skiftes i en bestemt rækkefølge.

Hvad er processen for et retrospektivt forløb med Echometer?

I grove træk er proceduren som følger:

 1. Indsaml feedback → Anonym feedback i opløbet til retro på baggrund af emner (dvs. adfærdsankre), der er blevet udvalgt individuelt til teamet (typisk af facilitatoren).
 2. Indtjekning af Retro → Kom sammen, skab en åben atmosfære og reflekter over resultaterne af feedbacken i online-workshoppen (blandet med offline-øvelser, hvis det er nødvendigt).
 3. Har indsigt → Hvad går (ikke) godt? Hvilke mønstre kan identificeres?
 4. Beslutte foranstaltninger → Hvilke konkrete skridt kan vi tage som team for at opnå små forbedringer, der i bedste fald allerede kan implementeres af den næste teamretro?
 5. Komplet retro → Værdsætte hinandens deltagelse og iværksætte de foranstaltninger, der er besluttet.

Spørgsmål om Echometer

Er du allerede bruger af Echometer, og har du specifikke spørgsmål? Så tag et kig på vores Brugervejledning over.

Hvad er Echometer helt præcist?

Echometer er en digital coach til teamudvikling baseret på psykologiske indsigter.

Princippet i værktøjet er enkelt: Via Echometer stilles der målrettede spørgsmål til teamet i en undersøgelse. Det næste skridt er at sætte sig ned i teamet og kaste resultaterne af denne undersøgelse op på væggen, f.eks. med en projektør. 

Echometer gennemfører nu en workshop med teamet, som har til formål at udlede målrettede forbedringstiltag sammen i teamet.

Hvordan fungerer Echometer-værktøjet?

Den generelle procedure for Echometer er som følger:

 1. Først søger man anonym feedback (f.eks. fra teamet).
 2. Resultaterne bliver derefter præsenteret for deltagerne i såkaldte retrospektiver.
 3. Inden for disse rammer kan man registrere forbedringstiltag. Disse tiltag bliver så løbende revideret og suppleret.

Hvem er Echometer egnet til?

Uanset om man er forandringsleder, Agile-coach, Scrum Master, HR-chef eller almindelig leder: Echometer er velegnet til alle, der ønsker at sikre systematisk inddragelse af medarbejderne og samtidig ønsker valid monitorering af forandringsprocessen.

Echometer bruges også af HR-udviklere til at videreudvikle medarbejdere og ledere gennem 360º feedback (såkaldt multi-rater feedback).

Hvad skal jeg huske på for at sikre, at introduktionen bliver en succes?

Echometer kan være mest effektiv, hvis formålet med implementeringen er klart og gennemsigtigt kommunikeret på forhånd. Deltagerne bør informeres om, hvad der vil ske med deres feedback, og at deres svar er anonyme. Derudover bør introduktionen koordineres med samarbejdsudvalget og andre interessenter så tidligt som muligt.

Hvordan afgøres det, hvilke spørgsmål der stilles?

Vi tilbyder en emnepulje, der er designet på baggrund af årtiers forskning. Du eller teamene vælger, hvilke aspekter der er relevante for dem. Samtidig kan du også introducere dine egne spørgsmål, for eksempel baseret på din virksomheds værdier.

Er feedbacken anonym?

Ja, feedbacken er anonym. Men i de samtaler, som Echometer indleder under online-workshops, kan du frivilligt dele din evaluering med gruppen for at opmuntre til teamrefleksion og stimulere til yderligere udvikling.

Hvorfor skal jeg have feedback fra teamet før team retros?

Af tre grunde:

 1. ÅbenhedEn af de ting, retrospektiver handler om, er at tage kritiske spørgsmål op åbent. Ikke desto mindre er det ofte svært at sætte navn på elefanten i rummet. På dette punkt kan en lille anonym undersøgelse på forhånd være meget nyttig.
 2. Psykologiske modellerEchometer søger ikke hvilken som helst feedback, men målrettet feedback baseret på validerede psykologiske konstruktioner. På den måde giver den præcise små skub til løbende at udvikle teamwork.
 3. OvervågningBliver man egentlig bedre fra retro til retro? Godt spørgsmål, som kun få har et klart svar på. Echometer gør dette spørgsmål besvareligt – og på en sådan måde, at man sandsynligvis kan svare bekræftende på spørgsmålet.

Fortæller Echometer mig, hvordan jeg skal designe mine team-retros?

Nej, vi vil gerne give facilitatorerne eller lederne den størst mulige frihed i udformningen af retroen. I den henseende kan de foreslåede trin i team-retro anvendes, men også springes over.

Som regel er det en god idé at starte retroen med Echometer og dermed kortlægge check-in og "indsamle data"-fasen ved at diskutere resultaterne.

Den iværksættermæssige merværdi

Lad os sige, at Echometer reducerer personaleomsætningen med –, hvad får vi så ud af det?

Udsving fører til direkte omkostninger (f.eks. nyrekrutteringsprocessen), indirekte omkostninger (f.eks. demoralisering af medarbejdere), alternativomkostninger (f.eks. mistede indkøb) og netværksomkostninger (f.eks. salgspersonalets kontakter). Det er derfor svært at sætte tal på. Den tidligere HR-chef hos Deloitte, Jim Wall, har regnet på det for sin virksomhed: Med en procent lavere årlig omsætningshastighed sparer han 400 til 500 millioner dollars (The Economist, 2007).

Hvordan hjælper Echometer os med employer branding og manglen på fragtarbejdere?

Før du investerer enorme mængder økonomiske ressourcer i rekruttering, bør du analysere én ting meget nøje: Hvor er de problemer i din virksomhed, som fører til høj personaleomsætning? Det kan Echometer hjælpe dig med. For med Echometer kan virksomhedskulturen måles på en målrettet måde.

Samtidig er kultur valutaen i den nye arbejdsverden. Det er et af de vigtigste udvælgelseskriterier for ansøgere, og det er kernen i ethvert autentisk employer brand.

Vores medarbejdere er allerede motiverede. Ville vi stadig have merværdi gennem Echometer?

Ja, selvfølgelig. At dine medarbejdere er motiverede, betyder ikke, at der allerede findes en feedbackkultur, som optimerer dit innovationspotentiale. Det er her, Echometer kan hjælpe dig.

Hvad er fordelen ved den agile tilgang?

Agilitet øger medarbejdernes engagement: Virksomheder, der bruger agile metoder, har næsten tre gange så mange højt motiverede (eller engagerede) medarbejdere som andre virksomheder (Gallup Engagement Study, 2018). Agile-metoder øger også evnen til kulturel forandring – - en stærkt anbefalet egenskab i vores VUKA-verden.

Spørgsmål om databeskyttelse

Er Echometer i overensstemmelse med DSGVO?

Naturligvis. Echometer er designet til at garantere datasikkerheden og svarenes anonymitet i alle tilfælde. Al kommunikation er krypteret i henhold til gældende standarder. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte datenschutz@echometer.de.

Hvor opbevares de data, der indsamles af Echometer?

Kundedata fra Echometer opbevares i krypteret form på servere i EU i overensstemmelse med DSGVO.

Er dit spørgsmål forblevet åbent?

Så brug vores kontaktformular, og vi vil forsøge at besvare dit spørgsmål så hurtigt som muligt!