Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

Veelgestelde vragen

De basis: retrospectieven

Wat is een agile retrospectief?

Agile retrospectives (kortweg Agile retrospectives) zijn regelmatige, kleine teamworkshops. Ze bieden teams de mogelijkheid om na te denken over actuele gebeurtenissen en gedragingen in korte, iteratieve cycli – meestal om de 2 weken –. 

In wezen beantwoordt de Retro de volgende 3 vragen: Wat heeft er de afgelopen weken goed gewerkt? Wat heeft niet zo goed gewerkt? Wat gaan we vanaf nu anders doen – en hoe?

Wat is een agile retrospectief niet?

Een retrospectief met Echometer is:

... geen Babbelbijeenkomst: Als er geen concrete veranderingen worden nagestreefd of als niemand geïnteresseerd is, dan zijn retros een verspilling van tijd.

... geen Blame Game: Retro gaat niet over het afschuiven van verantwoordelijkheid of anderen de schuld geven van negatieve gebeurtenissen of ontwikkelingen. Het verbeteren van de status quo ligt in de handen van alle teamleden!

... geen klassiek werknemersonderzoek: Een retro met Echometer heeft niets te maken met enorme vragenpakketten, nietszeggende resultaten of een "klagersbox". De retros zijn dicht bij de actie, kort, effectief – en vooral: voor jou! Het doel is dat je even kunt vertragen en reflecteren op je dagelijkse werkroutine. – Wat uiteindelijk telt is dat jij er baat bij hebt.

Waarom eigenlijk retrospectives?

Waarschijnlijk de meest doorslaggevende factor die de huidige relevantie van retrospectieven illustreert: de verandering in onze hedendaagse VUKA Wereld. Maar hoe ga je als team om met de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor bedrijven en help je verandering vorm te geven in plaats van er altijd op te moeten reageren? De Retrospective neemt precies deze taak op zich door een basis te...

 • ... zelfreflectie in het team, zowel wat betreft positieve als negatieve aspecten
 • ... actieve betrokkenheid en open overleg van alle teamleden
 • ... een aanzet tot gezamenlijk gegenereerde en geaccepteerde ideeën voor verbetering.

Door openheid in de retrospectieven en monitoring van de maatregelen kan het doel van betere samenwerking op de lange termijn effectief worden bereikt.

Voor wie zijn retrospectives geschikt?

Retrospectives zijn geschikt voor elk team dat continu wil verbeteren. Hoewel retrospectives vaak worden toegepast in combinatie met agile werkmethoden, kunnen retrospectives ook volledig onafhankelijk daarvan worden gebruikt.

Optimale (maar niet noodzakelijke) voorwaarden voor goede teamretros zijn, volgens de ervaring:

 • Een vertrouwde sfeer: De teamleden kennen elkaar en hebben regelmatig contact met elkaar tijdens hun dagelijkse werk of gemeenschappelijke projecten waaraan ze werken.
 • Een bestaande feedbackcultuur in het team: Er is een basis om ook kritische kwesties in het team aan te kunnen pakken.
 • Een groeimindset: Elk teamlid is bereid om zich persoonlijk te ontwikkelen en de andere teamleden te ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van zijn/haar feedback.

Wie neemt er deel aan een retrospectief?

Een terugblik vindt meestal plaats op teamniveau (ongeveer 3 – 15 leden). Alle teamleden nemen deel. Om het proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, moet je een moderator (en een plaatsvervanger) aanwijzen. Deze taak kan bijvoorbeeld de Scrum Master op zich nemen, maar ook een ander teamlid. Je kunt de faciliterende rol ook gewoon laten rouleren binnen het team – iedereen om de beurt in een bepaalde volgorde.

Wat is het proces van een retrospectief met Echometer?

Grofweg is de procedure als volgt:

 1. Feedback verzamelen → Anonieme feedback in de aanloop naar de retro op basis van items (d.w.z. gedragsankers) die individueel voor het team zijn geselecteerd (meestal door de facilitator).
 2. Inchecken van de Retro → Kom samen, creëer een open sfeer en reflecteer op de resultaten van de feedback in de online workshop (eventueel gemengd met offline oefeningen).
 3. Inzichten hebben → Wat gaat er (niet) goed? Welke patronen zijn er te herkennen?
 4. Maatregelen bepalen → Welke concrete stappen kunnen we als team nemen om kleine verbeteringen te bereiken die in het beste geval al kunnen worden doorgevoerd bij de volgende teamretro?
 5. Compleet Retro → Waardeer elkaars deelname en initieer de maatregelen waartoe is besloten

Vragen over Echometer

Ben je al gebruiker van Echometer en heb je specifieke vragen? Bekijk dan onze Gebruikershandleiding over.

Wat is Echometer precies?

Echometer is een digitale coach voor teamontwikkeling op basis van psychologische inzichten.

Het principe van de tool is eenvoudig: er worden gerichte vragen gesteld aan het team via Echometer in een enquête. De volgende stap is om in het team te gaan zitten en de resultaten van deze enquête op de muur te gooien, bijvoorbeeld met een beamer. 

Echometer voert nu een workshop uit met het team, met als doel om samen in het team gerichte verbetermaatregelen af te leiden.

Hoe werkt de Echometer tool?

De algemene procedure van Echometer is als volgt:

 1. Eerst wordt anonieme feedback (bijvoorbeeld van het team) gevraagd.
 2. De resultaten worden vervolgens gepresenteerd aan de deelnemers in zogenaamde retrospectieven.
 3. Binnen dit kader kunnen maatregelen voor verbetering worden vastgelegd. Deze maatregelen worden vervolgens voortdurend herzien en aangevuld.

Voor wie is Echometer geschikt?

Of het nu gaat om een verandermanager, agile coach, scrum master, HR manager of gewone manager: Echometer is geschikt voor iedereen die wil zorgen voor systematische participatie van medewerkers en tegelijkertijd het veranderproces goed wil monitoren.

Echometer wordt ook gebruikt door HR ontwikkelaars om medewerkers en managers verder te ontwikkelen door middel van 360º feedback (zogenaamde multi-rater feedback).

Waar moet ik op letten om de introductie succesvol te laten verlopen?

Echometer kan het meest effectief zijn als het doel van de implementatie vooraf duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd. Deelnemers moeten worden geïnformeerd over wat er met hun feedback gaat gebeuren en dat hun antwoorden anoniem zijn. Daarnaast moet de invoering zo vroeg mogelijk worden afgestemd met de ondernemingsraad en andere belanghebbenden.

Hoe wordt bepaald welke vragen worden gesteld?

We bieden een itempool die is ontworpen op basis van tientallen jaren onderzoek. Jij of de teams kiezen welke aspecten voor hen relevant zijn. Tegelijkertijd kun je ook je eigen vragen introduceren, bijvoorbeeld gebaseerd op de waarden van je bedrijf.

Is de feedback anoniem?

Ja, de feedback is anoniem. Maar in de gesprekken die door Echometer worden geïnitieerd tijdens de online workshops, kun je vrijwillig je evaluatie delen met de groep om teamreflectie aan te moedigen en verdere ontwikkeling te stimuleren.

Waarom moet ik feedback krijgen van het team voordat het team zich terugtrekt?

Om drie redenen:

 1. Openheid: Een van de dingen waar retrospectives over gaan is het openlijk aanpakken van kritieke kwesties. Toch is het vaak moeilijk om de olifant in de kamer te benoemen. Op dit punt kan een kleine anonieme enquête vooraf heel nuttig zijn.
 2. Psychologische modellenEchometer zoekt niet zomaar feedback, maar gerichte feedback op basis van gevalideerde psychologische constructen. Op deze manier geeft het precieze duwtjes in de rug om teamwerk voortdurend te ontwikkelen.
 3. BewakingVerbeter je eigenlijk van retro naar retro? Goede vraag, waar maar weinigen een duidelijk antwoord op hebben. Echometer maakt deze vraag – beantwoordbaar en wel op zo'n manier dat je de vraag waarschijnlijk bevestigend kunt beantwoorden.

Vertelt Echometer mij hoe ik mijn team retros moet ontwerpen?

Nee. We willen de begeleiders of leiders zoveel mogelijk vrijheid geven bij het ontwerpen van de retro. In dit opzicht kunnen de voorgestelde stappen van de team retro worden overgenomen, maar ook overgeslagen.

In de regel is het een goed idee om de retro te beginnen met Echometer en zo de check-in en de "verzamel gegevens" fase in kaart te brengen door de resultaten te bespreken.

De toegevoegde waarde voor ondernemers

Laten we zeggen dat Echometer het personeelsverloop met – vermindert, wat levert ons dat op?

Schommelingen leiden tot directe kosten (bijv. nieuw wervingsproces), indirecte kosten (bijv. demoralisatie van werknemers), opportuniteitskosten (bijv. gemiste aankopen) en netwerkkosten (bijv. de contacten van verkooppersoneel). Het is daarom moeilijk in cijfers uit te drukken. Het voormalige hoofd personeelszaken van Deloitte, Jim Wall, heeft het voor zijn bedrijf uitgerekend: Met één procent minder jaarlijkse omzet bespaart hij 400 tot 500 miljoen dollar (The Economist, 2007).

Hoe helpt Echometer ons met employer branding en het tekort aan vrachtmedewerkers?

Voordat je enorme hoeveelheden financiële middelen investeert in werving, moet je één ding heel goed analyseren: Waar zitten de problemen in je bedrijf die leiden tot een hoog personeelsverloop? Echometer kan je hierbij helpen. Want met Echometer kun je de bedrijfscultuur gericht meten.

Tegelijkertijd is cultuur de valuta van de nieuwe wereld van werk. Het is een van de belangrijkste selectiecriteria voor sollicitanten en vormt de kern van elk authentiek werkgeversmerk.

Onze medewerkers zijn al gemotiveerd. Zouden we nog steeds toegevoegde waarde hebben door Echometer?

Natuurlijk. Het feit dat je medewerkers gemotiveerd zijn, betekent nog niet dat er al een feedbackcultuur bestaat die je innovatiepotentieel optimaliseert. Dit is waar Echometer je kan helpen.

Wat is het voordeel van de agile aanpak?

Wendbaarheid verhoogt de betrokkenheid van werknemers: Bedrijven die agile methoden gebruiken hebben bijna drie keer zoveel zeer gemotiveerde (of betrokken) werknemers als andere bedrijven (Gallup Engagement Studie, 2018). Agile methoden vergroten ook het vermogen tot cultuurverandering – een zeer aan te bevelen eigenschap in onze VUKA-wereld.

Vragen over gegevensbescherming

Is Echometer DSGVO-conform?

Natuurlijk. Echometer is ontworpen om de veiligheid van de gegevens en de anonimiteit van de antwoorden in alle gevallen te garanderen. Alle communicatie wordt versleuteld volgens de huidige standaarden. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met datenschutz@echometer.de.

Waar worden de door Echometer verzamelde gegevens opgeslagen?

Klantgegevens van Echometer worden versleuteld opgeslagen op servers binnen de EU in overeenstemming met de DSGVO.

Je vraag is open gebleven?

Gebruik dan ons contactformulier en we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden!