Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

Waarom Echometer?

Concurrentievermogen duurzaam en meetbaar versterken

Veel managers managen hun bedrijven alleen op basis van kengetallen zoals omzet, productiviteit en winstgevendheid. Toch zijn psychologische factoren vaak doorslaggevend om het volledige potentieel van een bedrijf te ontwikkelen.

Wat zorgt voor succesvolle teams?

De psychologie achter Echometer

Studies hebben uitgebreid onderzocht wat succesvolle agile teams maakt en hebben daarbij centrale randvoorwaarden geïdentificeerd.

Als spin-off van de faculteit psychologie van de Universiteit Münster hebben we deze constructen opgesplitst in concrete, tastbare gedragsankers. 

Deze gedragsankers helpen je om specifiek na te denken over je manier van werken en deze te ontwikkelen.

Voorbeeld: gedragsankers uit het model "Psychologische veiligheid

  • In ons team zijn we in staat om problemen aan te kaarten.
  • Het is moeilijk om hulp te vragen in ons team.
  • Niemand in dit team zou opzettelijk handelen op een manier die mijn inspanningen zou ondermijnen.

Echometer in de praktijk

Welke effecten heeft Echometer op teams en bedrijven? Shopware AG heeft Echometer bedrijfsbreed uitgerold. Je kunt de casestudy hier vinden.

Productiviteit verhogen
door middel van retrospectieven (wetenschappelijk gemeten door Tannenbaum & Cerasoli, 2013)
0 %
Betrokkenheid vergroten
door een flexibele werkomgeving (gemeten door Gallup, 2018)
0 x

Waarom zou je nu met retros beginnen?

Of je team nu werkt met Scrum, Scrumban of andere agile methoden, een retrospective zou een centraal onderdeel van je werkwijze moeten zijn. Retrospectieven stellen je in staat om je samenwerking voortdurend in vraag te stellen en te ontwikkelen.

"Als je maar één agile praktijk toepast, laat het dan retrospectives zijn. Al het andere zal volgen.
Woody Zuill
Agile pionier en evangelist
"Echometer is er op een voorbeeldige manier in geslaagd om impulsen uit zowel de wetenschap als de praktijk te nemen en op een zinvolle manier te combineren. De start-up biedt daarmee een waardevol hulpmiddel om positieve psychologie in teamwork te beleven en de samenwerking te verbeteren."
Prof. Dr. Meinald Thielsch
Academisch adviseur in organisatie- en bedrijfspsychologie, Westfaalse Wilhelms Universiteit Münster

Wat maakt ons uniek?

Echometer geeft je alles wat je nodig hebt om je teams succesvol te ontwikkelen.

Grafisch_Agile_HR

Voordelen door Echometer

Echometer meet en verbetert de belangrijkste factoren voor een gezonde en goed presterende bedrijfscultuur.

Betrokkenheid van werknemers

Managers willen het vaak niet toegeven, maar onderzoeken bewijzen het:
Alleen 15% van de werknemers in Duitsland is echt toegewijd

Loyaliteit van werknemers
Vooral tegen de achtergrond van het tekort aan geschoold personeel is het belangrijk om fluctuatie als een van de belangrijkste kostenveroorzakers te verminderen.
Gezondheid van werknemers
De psychologische veiligheid en veerkracht van werknemers versterken, waardoor ziektedagen en ziekteverzuim afnemen.
Efficiënt personeelswerk

Werknemersonderzoeken & 360º feedback met Echometer minimaliseren werkdruk op de HR-afdeling.

Innovatieve kracht

Versterk de feedback en error culture in het bedrijf om de basis te leggen voor innovatie en een veranderingsproces in gang te zetten.

Employer branding

Een goede bedrijfscultuur is de valuta van de nieuwe werkwereld. Uit onderzoek blijkt dan ook dat afgestudeerden deze factorennog belangrijker vinden.

Getuigenissen

Verslagen uit de praktijk