Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Ofte stilte spørsmål

Det grunnleggende: retrospektive undersøkelser

Hva er et agilt retrospektiv?

Agile Retrospektiver (forkortet Retro) er regelmessige, små teamworkshops. De gir teamene mulighet til å reflektere over aktuelle hendelser og atferd i korte, iterative sykluser – vanligvis annenhver uke. 

I hovedsak svarer retroen på følgende 3 spørsmål: Hva har fungert bra de siste ukene? Hva har ikke fungert så bra? Hva vil vi gjøre annerledes fra nå av – og hvordan?

Hva er et agilt retrospektiv? ikke?

En retrospektiv med Echometer er:

... Nei Babbelmøte: Hvis det ikke søkes konkrete endringer eller ingen er interessert, er retrosamtaler bortkastet tid.

... Nei Blame Game: Retro handler ikke om å skyve ansvaret over på andre eller klandre andre for negative hendelser eller utviklingstrekk. Det er opp til alle teammedlemmene å forbedre status quo!

... ingen klassisk medarbeiderundersøkelse: En retro med Echometer har ingenting å gjøre med store spørreskjemapakker, meningsløse resultater eller en "klageboks". Retroene er handlingsnære, korte, effektive – og fremfor alt: for deg! Målet er at du kan senke farten og reflektere over den daglige arbeidsrutinen din et øyeblikk. – det som teller til slutt, er at du drar nytte av det.

Hvorfor skal vi i det hele tatt ha retrospektiver?

Den kanskje mest avgjørende faktoren som illustrerer retrospektives relevans i dag, er endringene i vår samtid. VUKA World. Men hvordan håndterer man som team de utfordringene som oppstår, og hvordan bidrar man til å forme endringene i stedet for å reagere på dem? Retrospektivet tar for seg nettopp denne oppgaven ved å gi et grunnlag for...

 • ... selvrefleksjon i teamet, både med hensyn til positive og negative aspekter.
 • ... aktiv involvering og åpen konsultasjon av alle teammedlemmene.
 • ... en initiering av felles genererte og aksepterte forbedringsideer.

Gjennom åpenhet i oppfølgingen av tiltakene kan målet om bedre samarbeid oppnås effektivt på lang sikt.

Hvem egner retrospektiver seg for?

Retrospektiver egner seg for alle team som ønsker å forbedre seg kontinuerlig. Selv om retrospektiver ofte praktiseres sammen med smidige arbeidsmetoder, kan retrospektiver også brukes helt uavhengig av dem.

Optimale (men ikke nødvendige) forutsetninger for gode teamretroer er erfaringsmessig følgende:

 • En familiær atmosfære: Teammedlemmene kjenner hverandre og har jevnlig kontakt med hverandre i det daglige arbeidet eller i felles prosjekter de jobber med.
 • En eksisterende tilbakemeldingskultur i teamet: Det er grunnlag for også å kunne ta opp kritiske spørsmål i teamet.
 • Et veksttankesett: Hvert teammedlem er villig til å utvikle seg personlig og til å støtte de andre teammedlemmene i deres utvikling gjennom tilbakemeldinger.

Hvem deltar i en retrospektiv?

Et retrospektiv foregår vanligvis på teamnivå (ca. 3 – 15-medlemmer). Alle teammedlemmene deltar. For at prosessen skal gå så smidig og effektivt som mulig, bør du utnevne en moderator (og en stedfortreder). Denne oppgaven kan for eksempel utføres av Scrum Master, men også av et annet teammedlem. Du kan også ganske enkelt la moderatorrollen gå på rundgang i teamet –, slik at alle bytter på i en bestemt rekkefølge.

Hvordan foregår en retrospektiv undersøkelse med Echometer?

Fremgangsmåten er i grove trekk som følger:

 1. Samle inn tilbakemeldinger → Anonym tilbakemelding i forkant av retroen på grunnlag av elementer (dvs. atferdsankre) som er valgt ut individuelt for teamet (vanligvis av tilretteleggeren).
 2. Innsjekking av Retro → Kom sammen, skap en åpen atmosfære og reflekter over resultatene av tilbakemeldingene i den nettbaserte workshopen (eventuelt i kombinasjon med offline-øvelser).
 3. Ha innsikt → Hva går (ikke) bra? Hvilke mønstre kan identifiseres?
 4. Beslutte tiltak → Hvilke konkrete tiltak kan vi som team iverksette for å oppnå små forbedringer som i beste fall kan implementeres allerede ved neste teamretro?
 5. Komplett Retro → Sette pris på hverandres deltakelse og iverksette de tiltakene som besluttes.

Spørsmål om Echometer

Er du allerede bruker av Echometer og har spesifikke spørsmål? Da kan du ta en titt på vår Brukerveiledning over.

Hva er egentlig Echometer?

Echometer er en digital coach for teamutvikling basert på psykologisk innsikt.

Prinsippet for verktøyet er enkelt: Via Echometer stilles teamet målrettede spørsmål i en spørreundersøkelse. Neste trinn er å sette seg ned i teamet og kaste resultatene av denne undersøkelsen på veggen, f.eks. med en beamer. 

Echometer gjennomfører nå en workshop med teamet, der målet er å utlede målrettede forbedringstiltak sammen i teamet.

Hvordan fungerer Echometer-verktøyet?

Den generelle prosedyren for Echometer er som følger:

 1. Først innhentes anonyme tilbakemeldinger (f.eks. fra teamet).
 2. Resultatene presenteres deretter for deltakerne i såkalte retrospektiver.
 3. Innenfor dette rammeverket kan forbedringstiltak registreres. Disse tiltakene blir deretter kontinuerlig gjennomgått og supplert.

Hvem passer Echometer for?

Enten du er endringsleder, Agile-coach, Scrum Master, HR-ansvarlig eller vanlig leder: Echometer passer for alle som ønsker å sikre systematisk medvirkning fra medarbeiderne og samtidig ønsker en valid oppfølging av endringsprosessen.

Echometer brukes også av HR-utviklere til å videreutvikle medarbeidere og ledere gjennom 360º feedback (såkalt multi-rater feedback).

Hva må jeg tenke på for å sikre at introduksjonen blir vellykket?

Echometer er mest effektiv hvis formålet med gjennomføringen kommuniseres klart og tydelig på forhånd. Deltakerne bør informeres om hva som vil skje med tilbakemeldingene deres, og at svarene deres er anonyme. I tillegg bør innføringen koordineres med bedriftsutvalget og andre interessenter så tidlig som mulig.

Hvordan avgjøres det hvilke spørsmål som stilles?

Vi tilbyr en emnepool som er utviklet på grunnlag av flere tiår med forskning. Du eller teamene velger selv hvilke aspekter som er relevante for dem. Samtidig kan dere også introdusere egne spørsmål, for eksempel basert på bedriftens verdier.

Er tilbakemeldingene anonyme?

Ja, tilbakemeldingene er anonyme. I samtalene som Echometer initierer under de nettbaserte workshopene, kan du imidlertid frivillig dele evalueringen din med gruppen for å oppmuntre til refleksjon i teamet og stimulere til videre utvikling.

Hvorfor bør jeg få tilbakemelding fra teamet før team retros?

Av tre grunner:

 1. ÅpenhetEn av de tingene retrospektive møter handler om, er å ta opp kritiske spørsmål åpent. Likevel er det ofte vanskelig å sette navn på elefanten i rommet. Da kan en liten anonym spørreundersøkelse på forhånd være til stor hjelp.
 2. Psykologiske modellerEchometer ønsker ikke hvilken som helst tilbakemelding, men målrettet tilbakemelding basert på validerte psykologiske konstruksjoner. På denne måten gir den presise, små dytt for kontinuerlig å utvikle teamarbeidet.
 3. OvervåkingBlir man egentlig bedre fra retro til retro? Godt spørsmål, som få har et klart svar på. Echometer gjør dette spørsmålet besvarbart – og på en slik måte at man sannsynligvis kan svare bekreftende på spørsmålet.

Forteller Echometer meg hvordan jeg skal utforme teamretroer?

Vi ønsker å gi tilretteleggerne eller lederne størst mulig frihet i utformingen av retroen. I den forbindelse kan de foreslåtte trinnene i teamretro brukes, men også hoppes over.

Som regel er det en god idé å starte retroen med Echometer og dermed kartlegge innsjekkings- og "samle inn data"-fasen ved å diskutere resultatene.

Den entreprenørielle merverdien

La oss si at Echometer reduserer personalomsetningen med – - hva får vi ut av det?

Fluktuasjoner fører til direkte kostnader (f.eks. nyansettelser), indirekte kostnader (f.eks. demoralisering av ansatte), alternativkostnader (f.eks. tapte innkjøp) og nettverkskostnader (f.eks. salgspersonalets kontakter). Det er derfor vanskelig å sette tall på dette. Den tidligere personalsjefen i Deloitte, Jim Wall, har gjort regnestykket for selskapet sitt: Med én prosent lavere årlig turnover sparer han 400 til 500 millioner dollar (The Economist, 2007).

Hvordan hjelper Echometer oss med employer branding og mangelen på fraktarbeidere?

Før du investerer store økonomiske ressurser i rekruttering, bør du analysere én ting svært nøye: Hvor ligger problemene i bedriften som fører til høy turnover? Echometer kan hjelpe deg med dette. For med Echometer kan bedriftskulturen måles på en målrettet måte.

Samtidig er kultur valutaen i det nye arbeidslivet. Den er et av de viktigste utvelgelseskriteriene for søkere, og den er kjernen i ethvert autentisk employer brand.

Våre ansatte er allerede motiverte. Vil Echometer fortsatt skape merverdi for oss?

Selvsagt. At medarbeiderne er motiverte, betyr ikke at det allerede finnes en tilbakemeldingskultur som optimaliserer innovasjonspotensialet. Det er her Echometer kan hjelpe deg.

Hva er fordelen med den smidige tilnærmingen?

Smidighet øker medarbeidernes engasjement: Bedrifter som bruker smidige metoder, har nesten tre ganger så mange høyt motiverte (eller engasjerte) medarbeidere som andre bedrifter (Gallups engasjementsstudie, 2018). Agile-metoder øker også evnen til kulturell endring –, en egenskap som anbefales i vår VUKA-verden.

Spørsmål om personvern

Er Echometer DSGVO-kompatibel?

Selvsagt. Echometer er utviklet for å sikre datasikkerheten og anonymiteten til svarene i alle tilfeller. All kommunikasjon er kryptert i henhold til gjeldende standarder. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte [email protected].

Hvor lagres dataene som samles inn av Echometer?

Kundedata fra Echometer lagres i kryptert form på servere i EU i samsvar med DSGVO.

Har spørsmålet ditt forblitt åpent?

Bruk kontaktskjemaet vårt, så prøver vi å svare på spørsmålet ditt så snart som mulig!