Bemærk: Hjemmesiden er blevet oversat automatisk. Skift til engelsk for at få den bedste læseoplevelse.

OKR retrospektiv skabelon

Mestre OKR Retrospective: en skabelon til garanteret succes

Objectives and Key Results (OKRs) har revolutioneret den måde, virksomheder sætter mål og måler deres succes på. Men den virkelige styrke ved OKR ligger ikke kun i at sætte ambitiøse mål, men også i den efterfølgende refleksions- og læringsproces i et OKR-retrospektiv. I denne artikel ser vi på vigtigheden af OKR-retrospektiver og giver en praktisk skabelon til dem.👆🏽

 

OKR retrospektiv skabelon

Forståelse af OKR'er:

OKR står for Objectives and Key Results og er en ramme for fastsættelse og kommunikation af mål og resultater i teams. OKR blev oprindeligt udviklet hos Intel og populariseret af Google og har hjulpet utallige teams med at nå og overgå deres mest ambitiøse mål.
Det smukke ved OKR'er er deres enkelhed: De kræver, at man definerer klare, målbare mål og sporer deres resultater på baggrund af kvantificerbare udfald.

Et praktisk eksempel, der illustrerer OKR-metoden, kunne se sådan ud: Antag, at en virksomhed ønsker at forbedre kunderejsen for sin software ved at indsamle direkte feedback fra brugerne. En effektiv måde at nå dette mål på ville være at tale direkte med brugerne af den gratis prøveversion.

✅ Linser (mål): Få en bedre forståelse af kunderejsen ved at tale med brugere af gratis prøveversioner.

Dette mål fokuserer på at forbedre kvaliteten af brugeroplevelsen ved at indhente direkte feedback fra en specifik brugergruppe. Det lægger vægt på at finde ud af på første hånd, hvordan brugerne oplever softwaren, og hvilke forhindringer eller uklarheder de støder på i testfasen af softwaren.

✅ Nøgleresultat (nøglehandling): Gennemførelse af mindst 5 interviews med brugere af gratis prøveversioner om ugen.

Denne nøgleaktion sætter et kvantificerbart mål for at måle fremskridt mod det overordnede mål. Det giver et klart, målbart mål, der gør det muligt for teamet at spore og evaluere succesen af deres indsats. Ved at fastsætte et bestemt antal interviews om ugen sikrer man også, at der gøres en kontinuerlig indsats for at nå det overordnede mål.

👉🏽 Foreløbig konklusion: Det er derfor afgørende at være klar over, hvilket mål der forfølges, og at forsyne det med målbare og realiserbare handlinger, de såkaldte nøgleresultater. Denne tilgang giver teams og organisationer mulighed for objektivt at vurdere deres fremskridt og sikre, at de er på rette vej til at nå deres overordnede strategiske mål.

Retrospektives rolle i OKR'er:

👉🏽Retrospektiven er regelmæssige møder, der finder sted i slutningen af en arbejdscyklus for at reflektere over, hvad der er opnået, hvad der ikke er opnået, og hvordan processerne kan forbedres. De giver et øjeblik til at stoppe op, evaluere og planlægge for bedre resultater i fremtidige cyklusser.
Det er den eneste måde at få mere klarhed over OKR'er over tid og at kunne tilpasse dem bedre til din egen præstation.
Og jeg har også udarbejdet en skabelon til dette nedenfor, som du og dit team kan bruge direkte til at afholde et OKR retrospective.

OKR retrospektiv skabelon:🔍

I dette tilbageblik kan du og dit team analysere præcis, hvor godt OKR'erne er blevet defineret og implementeret:

Åbne feedback-spørgsmål

Hvilke vigtige resultater blev opnået?

Hvilke vigtige resultater blev ikke opnået og hvorfor?

Hvordan kan de vigtigste resultater formuleres bedre i fremtiden?

Har opnåelsen af de vigtigste resultater også ført til opnåelsen af målene (det overordnede mål)?

Er der bedre nøgleresultater til bedre at nå de faktiske mål?

Det eneste formål med denne retro er at opstille bedre OKR'er som et team. Det handler ikke om at fordele skylden for ikke at opnå vigtige resultater eller mål.
I sidste ende er målet:
1. at definere de vigtigste resultater (nøgleaktioner) på en sådan måde, at de er realistisk realiserbare for de enkelte teammedlemmer.
2. implementeringen af de vigtigste resultater faktisk bidrager til at nå de overordnede mål.

Konklusion – OKR Retrospektiv skabelon:🔍

OKR-retrospektivet er et værktøj til løbende forbedringer, som gør det muligt for teams at lære af fortiden og planlægge for endnu større succes i fremtiden. Ved at følge den medfølgende skabelon og bedste praksis kan dit team maksimere fordelene ved OKR'er og fremme en præstations- og læringskultur.

Hvis du gerne vil prøve denne eller en af de mere end 50+ Retrospective-skabeloner, kan du gøre det med Echometer:

Åbne feedback-spørgsmål

Hvilke vigtige resultater blev opnået?

Hvilke vigtige resultater blev ikke opnået og hvorfor?

Hvordan kan de vigtigste resultater formuleres bedre i fremtiden?

Har opnåelsen af de vigtigste resultater også ført til opnåelsen af målene (det overordnede mål)?

Er der bedre nøgleresultater til bedre at nå de faktiske mål?

Del denne artikel med dit netværk

Brug for et teamboost? Her er, hvad du skal gøre: Spotify Health Check-retrospektivet!

Første spørgsmål om sundhed: "😍 Vi nyder at gå på arbejde og har det sjovt med at arbejde sammen."

Har du lyst til mere? Prøv vores retroværktøj nu.

Flere artikler

Echometer Nyhedsbrev

Gå ikke glip af opdateringer om Echometer & få inspiration til agilt arbejde