Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Mal for OKR-retrospektiv

Mestre OKR-retrospektivet: en mal for garantert suksess

Objectives and Key Results (OKR) har revolusjonert måten bedrifter setter mål og måler suksess på. Den virkelige styrken i OKR ligger imidlertid ikke bare i å sette ambisiøse mål, men også i den påfølgende refleksjons- og læringsprosessen i en OKR-evaluering. I denne artikkelen ser vi nærmere på viktigheten av OKR-retrospektiver og presenterer en praktisk mal for dem.👆🏽

 

Mal for OKR-retrospektiv

Forståelse av OKR:

OKR står for Objectives and Key Results og er et rammeverk for å sette og kommunisere mål og resultater i team. OKR ble opprinnelig utviklet av Intel og popularisert av Google, og har hjulpet utallige team med å nå og overgå sine mest ambisiøse mål.
Det fine med OKR er at de er enkle: De krever at man definerer klare, målbare mål og følger opp resultatene på grunnlag av kvantifiserbare resultater.

Et praktisk eksempel for å illustrere OKR-metoden kan se slik ut: Anta at et selskap ønsker å forbedre kundereisen for programvaren sin ved å samle inn direkte tilbakemeldinger fra brukerne. En effektiv måte å nå dette målet på er å snakke direkte med brukerne av den gratis prøveversjonen.

✅ Objektiver (mål): Forbedre forståelsen av kundereisen ved å snakke med brukere av gratis prøveversjoner.

Dette målet fokuserer på å forbedre kvaliteten på brukeropplevelsen ved å innhente direkte tilbakemeldinger fra en spesifikk brukergruppe. Det legger vekt på å finne ut hvordan brukerne opplever programvaren og hvilke hindringer eller uklarheter de støter på i testfasen av programvaren.

✅ Nøkkelresultat (nøkkelhandling): Gjennomføre minst 5 intervjuer med brukere av gratis prøveperiode per uke.

Dette nøkkeltiltaket setter et kvantifiserbart mål for å måle fremdriften mot det overordnede målet. Det gir et klart, målbart mål som gjør det mulig for teamet å følge med på og evaluere hvor vellykket innsatsen er. Ved å sette et spesifikt antall intervjuer per uke sikrer man også at det gjøres en kontinuerlig innsats for å nå det overordnede målet.

👉🏽 Foreløpig konklusjon: Det er derfor avgjørende å være tydelig på hvilket mål som skal nås, og å gi det målbare og realiserbare tiltak, de såkalte nøkkelresultatene. På denne måten kan team og organisasjoner objektivt vurdere fremdriften og sikre at de er på rett spor i forhold til de overordnede strategiske målene.

Retrospektives rolle i OKR:

👉🏽Retrospektiven er regelmessige møter som finner sted på slutten av en arbeidssyklus for å reflektere over hva som er oppnådd, hva som ikke er oppnådd og hvordan prosessene kan forbedres. Det er en anledning til å stoppe opp, evaluere og planlegge for bedre resultater i fremtidige sykluser.
Dette er den eneste måten å få mer klarhet i OKR over tid og å kunne tilpasse dem bedre til egne prestasjoner.
Og jeg har også utarbeidet en mal for dette nedenfor, som du og teamet ditt kan bruke direkte til å holde et OKR-retrospektiv.

Mal for OKR-retrospektiv:🔍

I dette retrospektivet kan du og teamet analysere nøyaktig hvor godt OKR-ene er definert og implementert:

Åpne tilbakemeldingsspørsmål

Hvilke viktige resultater ble oppnådd?

Hvilke viktige resultater ble ikke oppnådd, og hvorfor?

Hvordan kan de viktigste resultatene formuleres bedre i fremtiden?

Har oppnåelsen av de viktigste resultatene også ført til at målene (det overordnede målet) er nådd?

Finnes det bedre nøkkelresultater for å oppnå de faktiske målene?

Det eneste målet med denne retroen er å sette opp bedre OKR-er i teamet. Det handler ikke om å fordele skyld for at man ikke oppnår viktige resultater eller mål.
Til syvende og sist er målet:
1. Definere de viktigste resultatene (nøkkelhandlingene) på en slik måte at de er realistiske for de enkelte teammedlemmene.
2. gjennomføringen av de viktigste resultatene faktisk bidrar til å nå de overordnede målene.

Konklusjon – OKR-mal for retrospektiv evaluering:🔍

OKR-retrospektivet er et verktøy for kontinuerlig forbedring som gjør det mulig for teamene å lære av fortiden og planlegge for enda større suksess i fremtiden. Ved å følge malen og de anbefalte fremgangsmåtene kan teamet ditt maksimere fordelene med OKR og fremme en kultur for prestasjoner og læring.

Hvis du har lyst til å prøve denne eller en av mer enn 50+ Retrospective-maler, kan du gjøre det med Echometer:

Åpne tilbakemeldingsspørsmål

Hvilke viktige resultater ble oppnådd?

Hvilke viktige resultater ble ikke oppnådd, og hvorfor?

Hvordan kan de viktigste resultatene formuleres bedre i fremtiden?

Har oppnåelsen av de viktigste resultatene også ført til at målene (det overordnede målet) er nådd?

Finnes det bedre nøkkelresultater for å oppnå de faktiske målene?

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Trenger du en teamboost? Da gjør du følgende: Tilbakeblikk på Spotify Health Check!

Første helsespørsmål: "😍 Vi liker å gå på jobb og har det veldig gøy sammen."

Har du lyst på mer? Prøv retroverktøyet vårt nå.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.