Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

OKR-mall för retrospektiv

Behärska OKR Retrospective: en mall för garanterad framgång

Mål och nyckelresultat (OKR) har revolutionerat sättet på vilket företag sätter upp mål och mäter sin framgång. Den verkliga kraften i OKR ligger dock inte bara i att sätta ambitiösa mål, utan också i den efterföljande reflektionen och lärandeprocessen i en OKR-retrospektiv. I den här artikeln tittar vi på vikten av OKR-retrospektiver och ger en praktisk mall för dem.👆🏽

 

OKR-mall för retrospektiv

Förståelse av OKR:

OKR står för Objectives and Key Results och är ett ramverk för att sätta upp och kommunicera mål och resultat i team. OKR utvecklades ursprungligen av Intel och populariserades av Google, och har hjälpt otaliga team att uppnå och överträffa sina mest ambitiösa mål.
Det fina med OKR är deras enkelhet: de kräver att man definierar tydliga, mätbara mål och följer upp deras resultat på grundval av kvantifierbara resultat.

Ett praktiskt exempel som illustrerar OKR-metoden kan se ut så här: Antag att ett företag vill förbättra kundresan för sin programvara genom att samla in direkt feedback från användarna. Ett effektivt sätt att uppnå detta mål skulle vara att prata direkt med användarna av den kostnadsfria testversionen.

✅ Linser (mål): Förbättra förståelsen för kundresan genom att prata med användare av kostnadsfria testversioner.

Detta mål fokuserar på att förbättra kvaliteten på användarupplevelsen genom att få direkt feedback från en specifik användargrupp. Det handlar om att ta reda på hur användarna upplever programvaran och vilka hinder eller oklarheter de stöter på under programvarans testfas.

✅ Viktigt resultat (viktig åtgärd): Genomföra minst 5 intervjuer med testanvändare per vecka.

Denna nyckelåtgärd fastställer ett kvantifierbart mål för att mäta framstegen mot det övergripande målet. Det ger ett tydligt, mätbart mål som gör det möjligt för teamet att spåra och utvärdera framgången med sina ansträngningar. Att fastställa ett specifikt antal intervjuer per vecka säkerställer också att kontinuerliga ansträngningar görs för att uppnå det övergripande målet.

👉🏽 Interimistisk slutsats: Det är därför viktigt att vara tydlig med vilket mål som eftersträvas och att förse det med mätbara och realiserbara åtgärder, de så kallade nyckelresultaten. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för team och organisationer att objektivt bedöma sina framsteg och se till att de är på rätt väg för att uppnå sina övergripande strategiska mål.

Retrospektivens roll i OKR:

👉🏽Retrospektiven är regelbundna möten som äger rum i slutet av en arbetscykel för att reflektera över vad som har uppnåtts, vad som inte har uppnåtts och hur processerna kan förbättras. De ger en möjlighet att stanna upp, utvärdera och planera för bättre resultat i framtida cykler.
Det är det enda sättet att få mer klarhet i OKR över tid och att kunna anpassa dem bättre till din egen prestation.
Och jag har också förberett en mall för detta nedan, som du och ditt team kan använda direkt för att hålla en OKR-retrospektiv.

OKR-mall för retrospektiv:🔍

I denna retrospektiv kan du och ditt team analysera exakt hur väl OKR har definierats och implementerats:

Öppna frågor om feedback

Vilka viktiga resultat uppnåddes?

Vilka viktiga resultat uppnåddes inte och varför?

Hur kan de viktigaste resultaten formuleras på ett bättre sätt i framtiden?

Har uppnåendet av de viktigaste resultaten också lett till uppnåendet av målen (övergripande mål)?

Finns det bättre nyckelresultat för att bättre uppnå de faktiska målen?

Det enda syftet med denna retro är att skapa bättre OKRs som ett team. Det handlar inte om att fördela skulden för att inte uppnå viktiga resultat eller mål.
I slutändan är målet:
1. Att definiera de viktigaste resultaten (nyckelåtgärderna) på ett sådant sätt att de är realistiskt genomförbara för de enskilda teammedlemmarna.
2. Genomförandet av de viktigaste resultaten bidrar faktiskt till att uppnå de övergripande målen.

Slutsats – OKR Retrospektiv Mall:🔍

OKR-retrospektivet är ett verktyg för kontinuerlig förbättring som gör det möjligt för team att lära av det förflutna och planera för ännu större framgång i framtiden. Genom att följa mallen och de bästa metoderna kan ditt team maximera fördelarna med OKR och främja en kultur av prestation och lärande.

Om du vill prova denna eller någon av de över 50+ Retrospective-mallarna, kan du göra det med Echometer:

Öppna frågor om feedback

Vilka viktiga resultat uppnåddes?

Vilka viktiga resultat uppnåddes inte och varför?

Hur kan de viktigaste resultaten formuleras på ett bättre sätt i framtiden?

Har uppnåendet av de viktigaste resultaten också lett till uppnåendet av målen (övergripande mål)?

Finns det bättre nyckelresultat för att bättre uppnå de faktiska målen?

Dela denna artikel med ditt nätverk

Behöver teamet en boost? Här är vad du ska göra: Spotify Health Check retrospektiv!

Första hälsofrågan: "😍 Vi tycker om att gå till jobbet och har mycket roligt tillsammans."

Vill du ha mer? Testa vårt Retroverktyg nu.

Fler artiklar

Echometer Nyhetsbrev

Missa inte uppdateringar om Echometer och få inspiration till agilt arbete