Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

GDPR och säkerhet

Våra säkerhetsåtgärder i överblick

Konfidentialitet

Konfidentialitet handlar om att se till att ett meddelande endast kan läsas av den grupp människor som det är avsett för och att det skyddas från extern åtkomst eller publicering.

  • TLS-kryptering: Vi krypterar alla anslutningar mellan klienten, dvs. din slutenhet, och våra servrar med TLS (mer känt under namnet på den tidigare versionen SSL). Detta förhindrar att användarinmatningar och data fångas upp under överföringen.
  • Hosting i Tyskland: Hosting exklusivt med Deutsche Telekom.
  • Certifieringar: Datacentret som används av Echometer är certifierat enligt ISO 27001 (Se alla certifieringar).
  • Interna riktlinjer för säkerhet: Säkra lösenord för alla konton, nyckelautentisering på servrar. Alla konton med tillgång till personuppgifter är skyddade med 2-faktorautentisering där så är möjligt.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet beskriver i vilken utsträckning ett system kan uppfylla de krav som användaren har ställt inom en begränsad tidsperiod.

  • Transparent hög tillgänglighetOffentlig övervakning av drifttid
  • Övervakning: Kontinuerlig övervakning av våra system gör att vi snabbt kan ingripa vid eventuella störningar.
  • Säkerhetskopior: Automatiserade regelbundna säkerhetskopior säkerställer att dina data är tillgängliga. Säkerhetskopiorna kontrolleras regelbundet med avseende på återställningsbarhet.

 

Integritet

Integritet handlar om att säkerställa att information endast kan skrivas och ändras av de avsedda personerna.

  • Åtkomst till data är endast möjlig via lösenordsskyddade konton.
  • För kryptering av lösenord använder vi hashing med aktuella och säkra metoder (PBKDF2) med olika salter, så även om våra data läcker ut kan inget lösenord extraheras, inte ens med hashtabeller.
  • I grund och botten är det upp till dig hur starkt ditt lösenord är: för att underlätta skapandet av lösenord ger vi tips under registreringen om hur ett relativt starkt lösenord kan se ut.

Orderhantering enligt DSGVO ☑️

Som kund till Echometer måste ett företag ingå ett avtal om uppdragsbehandling (även känt som ett "databehandlingsavtal" / DPA) med Echometer GmbH som personuppgiftsbiträde i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO).

Vid varje prenumeration/avtalsslut blir det aktuella avtalet för uppdragsbehandling vid tidpunkten för avtalsslutet en integrerad del av avtalet.

Här kan du ladda ner det fullständiga kontraktet för uppdragsbearbetning och tillhörande TOM:er som PDF:

Nuvarande version (2024 05)

Gäller för nya kunder från och med 8 maj 2024.

Uppdateringar

Vi förbättrar våra avtal för uppdragsbearbetning och anpassar dem kontinuerligt till nya ramvillkor.

Om vi (Echometer) i framtiden skulle anpassa avtalet för uppdragsbehandling och därmed ersätta den tidigare versionen, kommer arbetsytans administratörer i Echometer att få information om detta via e-post.

Tidigare versioner

Version 2024 03

Gäller fortfarande för nya kunder mellan 13 mars 2024 och 7 maj 2024.

Version 2023 08

Gäller fortfarande för nya kunder mellan 31 augusti 2023 och 12 mars 2024.

Version 2023 05

Gäller fortfarande för nya kunder mellan 1 maj 2023 och 30 augusti 2023.

Version 2022

Gäller fortfarande för kunder med avtal som undertecknats före maj 2023.