Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Förstå grafiken för arbetsytans hälsa (teamgrupper, nätverksdiagram och värmekarta)

I Workspace Health hittar du en översikt över de teamöverskridande resultaten, som visas i olika diagram.

Filtrera teamgrupper

Om du har definierat teamgrupper erbjuder instrumentpanelen filtrering efter dessa teamgrupper. Du kan endast filtrera de teamgrupper där minst 3 team som inte är exkluderade från arbetsytan har deltagit i arbetsytans hälsorotation. Teamgrupper med 2 eller färre team är därför inte valbara i filtreringen:

Nätverksdiagram & enskilda värden

Nätverksdiagrammet visar genomsnittliga värden över kategorierna för objekten. Vid sidan av medelvärdet visas även högsta och lägsta värde för 10%.

Nedanför detta listas de enskilda värdena per kategori. Förutom aktuellt medelvärde och trend till vänster visar diagrammet även tidstrenden med medelvärde och topp/botten 10% till höger:

Värmekarta

Värmekartan visar teamens resultat per objekt och kategori.

  • Grå plattor har inga / inga aktuella datapunkter ännu.
  • Färgade brickor är baserade på det aktuella genomsnittet.

Om du för muspekaren över en kakelplatta visas genomsnittet. Med ett klick visas de enskilda resultaten över tid under värmekartan.

Beroende på inställningarna i arbetsytan kan värmekartan stängas av för att ytterligare skydda teamens anonymitet.

Hittade du inte vad du letade efter?

Låt oss då hjälpa dig personligen!