Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Checklista för utrullning

Vill du använda Echometer för att mätbart utveckla flera team och göra organisationen som helhet mer agil? Den här listan hjälper dig att förbereda de typiska steg som krävs för utrullningen.

Del 1 / 4: Avtalsrättslig och kommersiell

 • Sponsring
  Från vilken budget betalas Echometer och vem är den interna sponsorn? Är det till exempel enskilda avdelningar eller finns det en övergripande, central budget?
 • Ingående av avtal
  Har Echometer SaaS-kontraktet redan ingåtts? Om inte: Hur lång tid tar den interna godkännandeprocessen? Först efter att SaaS-kontraktet har undertecknats kan installationen och användningen av Echometer börja.
 • Dataskydd
  Finns det några särskilda krav i företaget utöver GDPR-reglerna? (Se Echometer:s åtgärder för dataskydd.) Vänligen observera: Individuella avtalsarrangemang är endast möjliga i företagsavtal.

Del 2 / 4: Tekniska frågor

 • Lyftbegränsningar
  Finns det några tekniska begränsningar för användningen av Echometer i företagsnätverket eller på datorerna (t.ex. IP-filter, begränsningar i VPN eller e-postfilter)?
 • Användning av moderna webbläsare
  Alla Echometer-användare behöver tillgång till moderna webbläsare som MS Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer är inte en modern webbläsare (det är bara en webbläsare). en kompatibilitetslösning för föråldrad programvara) och stöds inte av Echometer.
 • Integrationer och SSO (Single Sign On)
  Finns det interna krav här? Utöver standardintegrationerna (t.ex. Jira) kan även individuella anslutningar samordnas för företagskunder.

Del 3 / 4: Inställning av den kulturella barometern

 • Starttidpunkt
  När kommer Echo Dashboard att användas som en individuell kulturbarometer? I grund och botten rekommenderar vi att man börjar så tidigt som möjligt. Det räcker att börja med t.ex. bara en "lyckofråga" och sedan flexibelt utöka kulturbarometern över tid.
  Vår rekommendation: Börjar med 1 – 3 Preliminär Echo artiklar.
 • Beslut om långsiktig etablering
  För att maximera det långsiktiga mervärdet bör en transparent beslutsprocess om inrättandet av kulturbarometern kommuniceras med alla intressenter i ett tidigt skede. Dessa inkluderar ofta: ledning, företagsråd, HR och Agile-coacher/scrum masters.
  Vår rekommendationTa fram ett förslag och dela det med alla intressenter för att få feedback och kompletteringar. Ni kan sedan slutföra upplägget i ett gemensamt möte. Tumregel: Varje part har vetorätt mot användningen av en punkt. Börja därför med en kompromiss som alla parter kan leva med. Upplägget kan också justeras senare baserat på era erfarenheter. 

Del 4 / 4: Intern kommunikation

 • Förhandsinformation och "buy-in" från intressenter
  Har alla intressenter informerats och involverats före den officiella lanseringen (särskilt företagsråd, HR, Agile-coacher/scrum masters och ledningen)?
 • Echometer-mästare och arbetsområdesadministratör(er)
  Vem är den interna Echometer-mästaren och därmed den enda kontaktpunkten för Echometer-förfrågningar (om du läser detta kan det vara din roll)? Har denna person kommunicerats som sådan internt till alla planerade Echometer-användare?
 • Frekvens av gruppåterträffar
  Vad förväntar sig teamen när det gäller frekvensen av retrosamtal (varje vecka, varannan vecka, varje månad)? Stämmer denna förväntan överens med teamens arbetsmetoder och har den överenskommits med teamen?
 • Inskolning av facilitatorerna
  Vem kommer att underlätta retrosamtalen i teamen (t.ex. Agile-coacher, ledare eller teammedlemmar)? Hur förbereds oerfarna facilitatorer? Kan t.ex. coacher eller Scrum Masters stödja utbildningen av andra facilitatorer?
  Vår rekommendation: Erbjud ett internt introduktionsmöte och sätt ihop demoteam där handledarna kan testa sig fram före sin första retro.

Tillbaka till grunderna igen?

Hur det fungerar

Du vill förstå ungefär igen, Hur fungerar Echometer? Då blir det den här vägen!

Riktlinjer för moderering

Vill du vara värd för din första retro? Här kan du ta reda på allt du behöver veta för att komma igång.

Har din fråga förblivit öppen?

Vi beklagar! Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär och låt oss veta vad du saknar på vår hemsida.