Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Sjekkliste for utrulling

Vil du bruke Echometer til å utvikle flere team på en målbar måte og gjøre organisasjonen som helhet mer smidig? Denne listen vil hjelpe deg med å forberede de typiske stegene som er nødvendige for utrullingen.

Del 1 / 4: Kontraktsmessige og kommersielle forhold

 • Sponsing
  Fra hvilket budsjett betales Echometer, og hvem er den interne sponsoren? Er det for eksempel de enkelte avdelingene, eller finnes det et overordnet, sentralt budsjett?
 • Inngåelse av kontrakt
  Er Echometer SaaS-kontrakten allerede inngått? Hvis ikke: Hvor lang tid tar den interne godkjenningsprosessen? Først etter at SaaS-kontrakten er signert, kan oppsett og bruk av Echometer begynne.
 • Databeskyttelse
  Er det noen spesielle krav i bedriften utover GDPR-regelverket? (Se Echometers tiltak for databeskyttelse). Vær oppmerksom på dette: Det er kun mulig å inngå individuelle avtaler i bedriftskontrakter.

Del 2 / 4: Teknisk

 • Heisrestriksjoner
  Finnes det noen tekniske begrensninger for bruk av Echometer i bedriftsnettverket eller på datamaskinene (for eksempel IP-filtre, begrensninger i VPN eller e-postfiltre)?
 • Bruk av moderne nettlesere
  Alle Echometer-brukere må ha tilgang til moderne nettlesere som MS Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer er ikke en moderne nettleser (det er bare en nettleser). en kompatibilitetsløsning for foreldet programvare) og støttes ikke av Echometer.
 • Integrasjoner og SSO (Single Sign On)
  Finnes det interne krav her? I tillegg til standardintegrasjonene (f.eks. Jira) kan individuelle tilkoblinger også koordineres for bedriftskunder.

Del 3/4: Sette opp det kulturelle barometeret

 • Starttidspunkt
  Når skal Echo Dashboard brukes som et individuelt kulturbarometer? I utgangspunktet anbefaler vi å starte så tidlig som mulig. Det er tilstrekkelig å starte med f.eks. bare ett "lykke"-spørsmål, og deretter fleksibelt utvide kulturbarometeret over tid.
  Vår anbefaling: Begynner med 1 – 3 Foreløpig Ekko-artikler.
 • Beslutning om langsiktig etablering
  For å maksimere den langsiktige merverdien bør alle interessenter informeres om en transparent beslutningsprosess i forbindelse med etableringen av kulturbarometeret på et tidlig stadium. Dette omfatter ofte ledelsen, bedriftsutvalget, HR og Agile-coacher/scrum masters.
  Vår anbefalingUtarbeid et forslag og del det med alle interessenter for å få tilbakemeldinger og tilføyelser. Deretter kan dere sluttføre oppsettet i et felles møte. Tommelfingerregel: Hver part har vetorett mot bruken av et element. Begynn derfor med et kompromiss som alle parter kan leve med. Oppsettet kan også justeres senere basert på erfaringene dere gjør dere. 

Del 4 / 4: Intern kommunikasjon

 • Forhåndsinformasjon og "oppslutning" fra interessentene
  Ble alle interessenter informert og involvert før den offisielle lanseringen (spesielt bedriftsråd, HR, Agile-coacher/scrum masters og ledelsen)?
 • Echometer-mester og administrator(er) for arbeidsområdet
  Hvem er den interne Echometer-forkjemperen og dermed det eneste kontaktpunktet for Echometer-forespørsler (hvis du leser dette, kan dette være din rolle)? Har denne personen blitt kommunisert internt til alle planlagte Echometer-brukere?
 • Hyppighet av team-retroer
  Hvilke forventninger har teamene til hyppigheten av retrosamtaler (ukentlig, hver fjortende dag, månedlig)? Stemmer denne forventningen overens med teamenes arbeidsmetoder, og er den avtalt med teamene?
 • Onboarding av tilretteleggerne
  Hvem skal legge til rette for retrosamlingene i teamene (f.eks. Agile-trenere, ledere eller teammedlemmer)? Hvordan forberedes uerfarne fasilitatorer? Kan for eksempel coacher eller Scrum Masters støtte opplæringen av andre fasilitatorer?
  Vår anbefalingTilby en intern introduksjonssamtale og opprett demoteam som fasilitatorene kan prøve seg på før første retro.

Tilbake til det grunnleggende igjen?

Slik fungerer det

Du ønsker å forstå grovt igjen, Hvordan fungerer Echometer? Denne veien, da!

Veiledning for moderering

Vil du arrangere din første retro? Her finner du alt du trenger å vite for å komme i gang.

Har spørsmålet ditt forblitt åpent?

Unnskyld! Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt og fortell oss hva du savner på hjemmesiden vår.