Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Forståelse av arbeidshelserotasjonen på arbeidsplassen

Ønsker du å sjekke bestemte emner regelmessig på tvers av alle team? Da hjelper Workspace Health Rotation deg med å automatisere nettopp dette.

Som administrator av arbeidsområdet kan du justere rotasjonen av arbeidsområdets helse ved å aktivere avmerkingsboksene ved siden av elementene. Det er også mulig å angi flere faste frekvenser for elementene.

Med bryteren "Tvinge rotasjon" kan du også bestemme om teamadministratorene skal følge nøyaktig rotasjonen i arbeidsområdet eller om de skal ha frihet til å redigere elementene i undersøkelsesforberedelsene.

Rotasjonslogikken fungerer da som følger:

  • Poster med fast frekvens registreres bare én gang i den valgte perioden (f.eks. kvartalsvis/årlig).
  • "Elementer med en fast frekvens har prioritet over elementer uten frekvens. Dette sikrer at frekvensen overholdes. Hvis det ikke er flere "elementer med frekvens" fra arbeidsområdets rotasjon i forkant av en retro, kommer elementene uten frekvens inn i bildet.
  • Hvis det f.eks. bare er to elementer uten frekvens, kan disse også forekomme to ganger på rad hvis de ikke glipper ut igjen fordi det ikke finnes noen "elementer med frekvens".
  • Når du justerer arbeidsområdets rotasjon, oppdateres ikke alle teamundersøkelser automatisk. Teamadministratorer vil i stedet se knappen "Gjenopprett fra rotasjon" på teamsiden.

Vår anbefaling: Velg maksimalt 4 elementer med fast frekvens (for ikke å overbelaste teamene) og legg til så mange elementer med åpen rotasjon som du ønsker. Husk: Jo flere elementer som roterer, desto sjeldnere vil du motta aktuelle data om elementene.

Hvis du velger for mange elementer med en fast frekvens, kan det hende at elementene fra den åpne rotasjonen ikke vises i det hele tatt (avhengig av teamets retro-intervall).

Fant du ikke det du lette etter?

Så la oss hjelpe deg personlig!