Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Migrera team mellan olika arbetsytor

Din organisation hade flera arbetsytor i Echometer av "historiska skäl" och nu ska alla team migreras till en gemensam arbetsyta?

Så här går det till när ett team flyttas från en gammal till en ny arbetsyta:

  • Se till att du har de nödvändiga behörigheterna: Du måste vara administratör för arbetsytan i både den gamla och den nya arbetsytan.
  • Navigera nu till teamlistan i arbetsytans administration och öppna inställningarna för det team som ska migreras i listmenyn:
  • Navigera till "Farozonen" i teaminställningarna och välj den arbetsyta du vill flytta teamet till. Om du inte ser den nya arbetsytan du vill ha beror det på att du inte är arbetsyteadministratör för den nya arbetsytan.
  • Vid migreringen kan du använda kryssrutan "Behåll teammedlemmar och aktivera i ny arbetsyta" så att teammedlemmarna automatiskt läggs till. När du aktiverar funktionen visas direkt hur många nya teammedlemmar den nya arbetsytan skulle få genom migreringen av teamet.
  • Om kryssrutan inte är aktiverad behålls endast de teammedlemmar i teamet som redan är medlemmar i den nya arbetsytan före migreringen av teamet.

Hittade du inte vad du letade efter?

Låt oss då hjälpa dig personligen!