Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

photo-1519389950473-47ba0277781c

Agile transformatiebenaderingen: 4 filosofieën in vergelijking

Er zijn veel benaderingen van agile transformatie. Hieronder kijken we kort naar vier filosofieën en hoe ze werken en verschillen.

De vier agile transformatiebenaderingen waar we ons op zullen richten zijn die van Deloitte, McKinsey, ISG en Project Scagile.

 

Agile transformatie-aanpak van Deloitte

"Om effectief te zijn, zijn nieuwe capaciteiten nodig in het hele bedrijf en in de IT, met gevolgen voor ondersteunende gebieden".

Deloitte

Deloitte gebruikt zijn gevestigde holistische aanpak om organisaties te helpen wendbaar te worden. De holistische agile transformatie-aanpak bestaat uit zes pijlers en stappen:

 1. Organisatieontwerp: Een horizontale structuur die bijdraagt aan een hogere snelheid door verschillende factoren, zoals kleinere IT-teams en gemachtigde bedrijfsrollen, zoals producteigenaren. 

 1. Bedrijfsmodel en afstemming: Een toekomstgericht model dat afstemming binnen de hele onderneming stimuleert door factoren zoals het modelleren van end-to-end bedrijfs- en IT-interacties. 

 1. Architectuur en DevOps: Een technisch fundament dat transformatie ondersteunt door middel van dev en ops integratie, geautomatiseerde en continue leveringspijplijnen en een productgebaseerde architectuur die is afgestemd op zakelijke mogelijkheden.

 1. Coachen: Een basis van voortdurende verbetering in team mindset en volwassenheid door middel van agile coaches, een verschuiving naar transformationeel leiderschap en een model genaamd "Coach de Coach" dat zelfredzaamheid versnelt.

 1. Teamprocessen en -praktijken: Een model dat teams helpt snel en efficiënt te werken door middel van agile tooling standaarden, on-demand adoptie van agile en technische praktijken en just-enough softwareontwikkeling. 

 1. Training: Consistente training en bijscholing van het nieuwe operationele model voor het personeel door middel van praktijkgerichte trainingsprogramma's, immersieve en op simulatie gebaseerde componenten en just-in-time benaderingen om het leren te verdiepen.

Bron: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-about-deloitte-agile-deloitte-agile-transformation-approach.pdf 

 

Agile transformatie aanpak van McKinsey

"Succesvolle transformaties beginnen met een inspanning om het nieuwe wendbare besturingsmodel na te streven, te ontwerpen en te testen."

McKinsey

McKinsey helpt organisaties over de hele wereld in de private, publieke en sociale sector om de verandering te creëren die voor hen het belangrijkst is. Ze gaan ervan uit dat een transformatie zowel sterke als zwakke punten – belicht omdat het dan drie keer meer kans van slagen heeft. 

Hun iteratieve aanpak bestaat uit twee elementen – aspire, design, pilot en dan opschalen en verbeteren:

 1. Doel, vorm en piloot: Deze aanpak is een cyclus die bestaat uit drie componenten die voortdurend worden herhaald. Ten eerste vertegenwoordigt de aspiratie van het topteam de afstemming op en betrokkenheid bij de agile transformatie en de visie op het niveau van het senior leiderschap. Vervolgens worden agile pilots gestart om het agile besturingssysteem binnen de teams te testen. Tot slot wordt de blauwdruk gebruikt om te beoordelen hoe agile de meeste waarde kan ontsluiten.

 1. Opschalen en verbeteren: Dit bestaat ook uit drie componenten, maar ze worden niet gebruikt in een cirkelvormige beweging. Het gaat hier om het uitrollen van wendbare cellen. Ten eerste: Ontwerp en rol agile eenheden uit. Ten tweede: Herbedraad kernprocessen zodat ze in lijn zijn met de wendbare organisatie. Ten derde: bouw de nieuwe capaciteiten die nodig zijn om wendbaarheid in stand te houden. De manier waarop ze dit organiseren is vergelijkbaar met de Spotify model met "Stammen" en "Squads". Het doet ook denken aan de Geschaald Agile Framework SAFe.

 

Agile transformatie-aanpak van ISG

"Governance is ingesteld om het niveau van normen en eisen in de hele omgeving aan te pakken". 

ISG

ISG is een wereldwijd technologieonderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op risicobeheer voor bedrijven. 

Hun agile transformatieaanpak bestaat uit vijf stappen. Net als bij Deloitte ligt de nadruk op een holistische agile aanpak:

 1. Technologie afstemmen op bedrijfsfuncties: Hoe de technologie wordt gebruikt door het product of de bedrijfsfuncties. In het algemeen weerspiegelt het hoe het bedrijf wordt geleid. Resultaat: Portfolio van producten en prestatiekaders. Deze stap is vergelijkbaar met value stream mapping binnen het Scaled Agile Framework SAFe.

 1. Identificeer bedrijfs- en technologieleiders: Bouw aan een cultuur die is afgestemd op de IT en de business – tegenhanger en technologieleider. Om Agile in een team goed uit te voeren, moeten business- en technologieleiders beknopte doelen stellen. Zakelijke partnerschappen zijn essentieel. 

 1. Begin klein en breid dan uit: Definieer het MVP-teammodel (Minimum Viable Product) en de agile aanpak. Het doel is om het model voortdurend te verbeteren naarmate de teams groeien en volwassen worden. Stel een kleine groep teams samen om duidelijke doelen te stellen. Het samenbrengen van alle teams zorgt voor verschillende perspectieven en cross-functionele groepen. Deze stap is vergelijkbaar met de eerste stap van de McKinsey aanpak.

 1. Teams opzetten en continu verbeteren: Betrek en coach elk team in agile methoden. Neem de tijd om de omstandigheden te beoordelen. Verbeter voortdurend de teams en hun begrip van rollen en verantwoordelijkheden, het productteammodel en agile werkwijzen, d.w.z. voortdurende opleiding en training.

 1. Voortdurende verbetering van het bestuursmodel: Prestaties en acceptatie betekenen samen een voortdurende verbetering van het model. Stel een basislijn vast voor teamprestaties met behulp van drie prestatie-indicatoren voor technologische producten:
  a) Bedrijfsgegevens
  b) Ontwikkelingscijfers
  c) Operationele statistieken

Deze fase gaat over continue verbetering van processen en teamvaardigheden door oefening. Het bouwen van gemeenschappen om zowel negatieve als positieve resultaten te bespreken, beoordelen en evalueren. 

Bron: https://isg-one.com/consulting/articles/agile-transformation-the-five-steps-to-building-an-agile-delivery-model 

 

Agile transformatie aanpak door Project Scagile 

Hoewel Project Scagile niet echt een duidelijke aanpak biedt, verdient het een eervolle vermelding. 

Project Scagile is een initiatief dat tot doel heeft om de wereld een kwalitatief hoogstaand en gratis online training over het onderwerp "agile schalen". 

Het is gebaseerd op interviews met internationale praktijkmensen en biedt zeven verschillende gratis webinars die regelmatig plaatsvinden. Het richt zich sterk op onderwerpen die belangrijk zijn bij schaalbaar agile werken, bijvoorbeeld met de Geschaald Agile Framework voorkomen:

 • Hoe je agile werken op de juiste manier kunt gaan schalen
 • Agile Leiderschapstraining – Hoe je leiderschap op de juiste manier betrekt en afstemt binnen agile transformatie
 • Hoe je teams kunt afstemmen op de waarde voor de klant
 • Hoe verander je de bedrijfscultuur binnen agile transformatie
 • Hoe je honderden teams kunt afstemmen op een gemeenschappelijk doel
 • Wat zijn de juiste agile KPI's?
 • Doe de belangrijkste gebeurtenis in agile werken goed

Hier moet aan worden toegevoegd dat het geen klassieke training is, omdat er op dit moment geen certificering wordt afgegeven. Dit doet echter niets af aan de kwaliteit van de Agile training. Neem een kijkje de website voor meer informatie.

Agile transformatiebenaderingen – de 4 modellen in vergelijking

Samengevat zijn er veel overeenkomsten tussen deze 4 modellen en andere modellen zoals Grootschalige Scrum of de Geschaald Agile Framework SAFe geeft:

 • Klein beginnen en experimenteren is altijd aan te raden!
 • Het instellen van agile metrics helpt bij het beheren van verandering
 • Organiseren rond waarde en nadenken over waar precies inkomsten worden gegenereerd is een belangrijke stap
 • Begin na de experimentele fase langzaam stap voor stap op te schalen en continu te verbeteren
 • Goed opgeleide coaches hebben die fungeren als ambassadeurs en change agents in de agile transformatie.

Er zijn ook enkele verschillen:

 • Deloitte richt zich op de organisatorische kant en traint coaches in het transformeren van teamprocessen. 
 • McKinsey transformeert organisaties via een eenvoudig proces van twee stappen. Ze richten zich vooral op bouwen en ontwerpen, waarbij teams niet zozeer aanwezig zijn in het proces. 
 • ISG hanteert een holistische aanpak die gericht is op voortdurende verbetering. Ze stellen teams in staat om de leiding te nemen en zich voortdurend bezig te houden met agile methoden. 

 

Conclusie

Ik hoop dat je genoten hebt van mijn artikel! Als je geïnteresseerd bent, kun je meer agile transformatiebenaderingen en filosofieën vinden in mijn artikel over het vergelijken van verschillende agile transformatiebenaderingen. Stappenplannen voor Agile Transformatie.

 

Bronnen:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-about-deloitte-agile-deloitte-agile-transformation-approach.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-journey-to-an-agile-organization#
https://isg-one.com/consulting/articles/agile-transformation-the-five-steps-to-building-an-agile-delivery-model
 

Deel dit artikel met je netwerk

Heb je een teamboost nodig? Dit is wat je moet doen: De Spotify gezondheidscontrole in retrospectief!

Eerste gezondheidsvraag: "😍 We gaan met plezier naar ons werk en hebben veel plezier in het samenwerken."

Zin in meer? Probeer dan nu onze Retro Tool.

Meer artikelen

Echometer Nieuwsbrief

Mis geen updates over Echometer & doe inspiratie op voor agile werken