Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

photo-1519389950473-47ba0277781c

Agile Transformasjonstilnærminger: 4 filosofier sammenlignes

Det finnes mange tilnærminger til smidig transformasjon. I det følgende ser vi kort på fire filosofier og hvordan de fungerer og skiller seg fra hverandre.

De fire agile transformasjonstilnærmingene vi vil fokusere på, er Deloitte, McKinsey, ISG og Project Scagile.

 

Agiler transformasjonstilnærming fra Deloitte

"For å være effektive trengs det ny kompetanse på tvers av virksomhet og IT, noe som får konsekvenser for støtteområdene."

Deloitte

Deloitte bruker sin etablerte helhetlige tilnærming for å hjelpe organisasjoner med å bli smidige. Den holistiske tilnærmingen består av seks pilarer og trinn:

 1. Organisasjonsdesign: En horisontal struktur som bidrar til økt hastighet gjennom blant annet mindre IT-team og myndiggjorte forretningsroller, for eksempel produkteiere. 

 1. Driftsmodell og tilpasning: En fremtidsrettet modell som fremmer samordning på tvers av virksomheten, blant annet gjennom modellering av ende-til-ende-interaksjoner mellom virksomhet og IT. 

 1. Arkitektur og DevOps: Et teknisk fundament som støtter transformasjon gjennom utviklings- og driftsintegrering, automatiserte og kontinuerlige leveringsrutiner og en produktbasert arkitektur som er tilpasset forretningsfunksjonene.

 1. Coaching: Et fundament for kontinuerlig forbedring av teamets tankesett og modenhet gjennom agile coacher, et skifte til transformasjonsledelse og en modell kalt "Coach the Coach" som øker selvtilliten.

 1. Teamprosess og -praksis: En modell som hjelper teamene med å bevege seg raskt og effektivt ved hjelp av smidige verktøystandarder, on-demand-adopsjon av smidige og tekniske praksiser og programvareutvikling som er akkurat passe stor. 

 1. Opplæring: Konsekvent opplæring og oppdatering av de ansatte i den nye driftsmodellen gjennom praktiske opplæringsprogrammer, fordypnings- og simuleringsbaserte komponenter og "just-in-time"-tilnærminger for å styrke læringen.

Kilde: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-about-deloitte-agile-deloitte-agile-transformation-approach.pdf 

 

Agiler Transformasjonstilnærming fra McKinsey

"Vellykkede transformasjoner starter med en innsats for å strebe etter, utforme og pilotere den nye smidige driftsmodellen."

McKinsey

McKinsey hjelper organisasjoner over hele verden i privat, offentlig og sosial sektor med å skape den endringen som betyr mest for dem. De tar utgangspunkt i at en transformasjon både belyser styrker og svakheter – fordi det da er tre ganger så sannsynlig at den lykkes. 

Den iterative tilnærmingen består av to elementer: – aspire, design, pilot og deretter skalere og forbedre:

 1. Sikt, form og pilot: Denne tilnærmingen er en syklus som består av tre komponenter som stadig gjentas. For det første må toppledelsen på toppledernivå ha en ambisjon om og et engasjement for agil transformasjon og visjonen bak. Deretter settes det i gang agile piloter for å teste det agile operativsystemet i teamene. Til slutt brukes planen til å vurdere hvordan agile kan skape mest mulig verdi.

 1. Skalere og forbedre: Denne består også av tre komponenter, men de brukes ikke i en sirkulær bevegelse. Dette handler om å rulle ut smidige celler. For det første: Designe og rulle ut Agile-enheter. For det andre: Endre kjerneprosessene slik at de er i tråd med den smidige organisasjonen. For det tredje: Bygg opp de nye kapasitetene som trengs for å opprettholde smidigheten. Måten de organiserer dette på, ligner på Spotify-modellen med "Tribes" og "Squads". Det kan også minne om Skalert Agile-rammeverk SAFe.

 

Agiler ISGs tilnærming til transformasjon

"Styring er etablert for å håndtere nivået på standarder og krav i hele miljøet". 

ISG

ISG er et globalt teknologiforsknings- og rådgivningsfirma som arbeider med risikostyring for bedrifter. 

Deres smidige transformasjonstilnærming består av fem trinn. I likhet med Deloitte fokuserer de på en helhetlig smidig tilnærming:

 1. Tilpasse teknologien til forretningsfunksjonene: Hvordan teknologien brukes av produktet eller forretningsfunksjonene. Generelt gjenspeiler det hvordan virksomheten drives. Resultat: Portefølje av produkter og rammeverk for ytelse. Dette trinnet kan sammenlignes med verdistrømsanalysen i Scaled Agile Framework SAFe.

 1. Identifisere forretnings- og teknologiledere: Bygg en kultur som er i tråd med IT og virksomhetens –-motpart og teknologileder. For at Agile skal kunne gjennomføres på en god måte i et team, må forretnings- og teknologiledere sette seg klare mål. Forretningspartnerskap er avgjørende. 

 1. Begynn i det små, og utvid deretter: Definere teammodellen MVP (Minimum Viable Product) og den smidige tilnærmingen. Målet er å kontinuerlig forbedre modellen etter hvert som teamene utvides og modnes. Sett sammen en liten gruppe team for å sette klare mål. Å samle alle teamene gir mulighet for ulike perspektiver og tverrfunksjonelle grupper. Dette trinnet ligner på det første trinnet i McKinseys tilnærming.

 1. Etablering av team og kontinuerlig forbedring: Engasjer og coach hvert enkelt team i smidige metoder. Ta deg tid til å vurdere forholdene. Forbedre kontinuerlig teamene og deres forståelse av roller og ansvar, produktteammodellen og agile metoder, dvs. kontinuerlig opplæring og trening.

 1. Kontinuerlig forbedring av styringsmodellen: Sammen betyr ytelse og aksept en kontinuerlig forbedring av modellen. Etabler en basislinje for teamets prestasjoner ved hjelp av tre prestasjonsindikatorer for teknologiprodukter:
  a) Forretningsmålinger
  b) Utviklingsmålinger
  c) Driftsmål

Denne fasen handler om kontinuerlig forbedring av prosesser og teamferdigheter gjennom praksis. Å bygge fellesskap for å diskutere, gjennomgå og evaluere både negative og positive resultater. 

Kilde: https://isg-one.com/consulting/articles/agile-transformation-the-five-steps-to-building-an-agile-delivery-model 

 

Agiler Transformasjonstilnærming fra Project Scagile 

Selv om Project Scagile egentlig ikke tilbyr en klar tilnærming, fortjener det hederlig omtale. 

Project Scagile er et initiativ som tar sikte på å gi verden et høykvalitets og gratis nettbasert opplæring om temaet "skalering av agile". 

Den er basert på intervjuer med internasjonale praktikere og tilbyr sju ulike gratis webinarer som arrangeres regelmessig. Det fokuserer sterkt på temaer som er viktige i skalert smidig arbeid, for eksempel med Skalerte Agile-rammeverk forekomme:

 • Slik begynner du å skalere smidig arbeid på riktig måte
 • Agile Ledertrening – Hvordan engasjere og tilpasse lederskapet i agile transformasjoner.
 • Hvordan tilpasse teamene til kundeverdien
 • Hvordan endre bedriftskulturen i forbindelse med smidig transformasjon
 • Slik samler du hundrevis av team mot et felles mål
 • Hva er de riktige agile KPI-ene?
 • Gjør den viktigste hendelsen i smidig arbeid riktig

Det bør legges til at det ikke er en klassisk opplæring, ettersom det ikke utstedes noen sertifisering for øyeblikket. Dette forringer imidlertid ikke kvaliteten på Agile-opplæringen. Ta en titt nettstedet for å finne ut mer.

Agile Transformasjon nærmer seg – de 4 modellene i sammenligning

Oppsummert er det mange likheter mellom disse fire modellene og andre modeller, for eksempel Scrum i stor skala eller Skalert Agile-rammeverk SAFe gir:

 • Å begynne i det små og eksperimentere er alltid å anbefale!
 • Agile måleparametere hjelper deg med å håndtere endringer
 • Det er viktig å organisere seg rundt verdi og tenke på hvor inntektene genereres.
 • Etter forsøksfasen kan du sakte begynne å skalere opp trinn for trinn og forbedre deg kontinuerlig.
 • Ha godt utdannede coacher som fungerer som ambassadører og endringsagenter i den smidige transformasjonen.

Det er også noen forskjeller:

 • Deloitte fokuserer på den organisatoriske siden av saken og utdanner coacher i endring av teamprosesser. 
 • McKinsey transformerer organisasjoner gjennom en enkel totrinnsprosess. De fokuserer hovedsakelig på å bygge og designe, og teamene er ikke så mye til stede i prosessen. 
 • ISG har en helhetlig tilnærming med fokus på kontinuerlig forbedring. De gjør det mulig for teamene å ta ledelsen og jobbe kontinuerlig med smidige metoder. 

 

Konklusjon

Jeg håper du likte artikkelen min! Hvis du er interessert, kan du lese mer om agile transformasjonstilnærminger og -filosofier i artikkelen min om sammenligning av ulike agile transformasjonstilnærminger. Agile veikart for transformasjon.

 

Kilder:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-about-deloitte-agile-deloitte-agile-transformation-approach.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-journey-to-an-agile-organization#
https://isg-one.com/consulting/articles/agile-transformation-the-five-steps-to-building-an-agile-delivery-model
 

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Trenger du en teamboost? Da gjør du følgende: Tilbakeblikk på Spotify Health Check!

Første helsespørsmål: "😍 Vi liker å gå på jobb og har det veldig gøy sammen."

Har du lyst på mer? Prøv retroverktøyet vårt nå.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.