Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

wekelijkse één-op-één vergaderagenda en sjabloon

De perfecte agenda voor wekelijkse één-op-één gesprekken inclusief sjablonen

Inhoudsopgave

De kracht van een één-op-één vergaderagenda

Op de werkplek van vandaag is continue communicatie tussen managers en hun teamleden belangrijker dan ooit. Wekelijkse of tweewekelijkse één-op-één gesprekken hebben bewezen een effectieve manier te zijn om op één lijn te blijven en groei en productiviteit te bevorderen. Geen wonder dat 94% van de managers één-op-één gesprekken voert en ongeveer 48% daarvan op wekelijkse basis.

In dit artikel leer je hoe je een effectieve één-op-één agenda maakt en welke sjablonen het meest geschikt zijn voor verschillende situaties.

Wekelijkse één-op-één vergaderagenda

Waarom je (twee)wekelijkse één-op-één gesprekken zou moeten voeren 💡

De frequentie van je één-op-één vergaderingen kan een grote invloed hebben op de effectiviteit ervan. Regelmatige bijeenkomsten maken het meestal mogelijk om dicht bij het team te blijven.

Maar er zijn ook bepaalde verschillen tussen wekelijkse en tweewekelijkse bijeenkomsten. Wekelijkse één-op-één vergaderingen zorgen voor snelle aanpassingen en tijdige feedback, terwijl tweewekelijkse één-op-één vergaderingen meer tijd bieden voor vooruitgang en veranderingen tussen de vergaderingen in.
Het is daarom belangrijk dat je duidelijk bent over het exacte doel wanneer je de één-op-één gesprekken plant. Natuurlijk moet je ook rekening houden met de mening van de teamleden.

Houd bij het bepalen van de frequentie rekening met de workflows, projectcycli en individuele voorkeuren van je team. In principe is consistentie de sleutel tot succes, ongeacht de interval die je kiest!

De balans tussen kwaliteit en kwantiteit

 • Wekelijkse één-op-één gesprekken: Ideaal voor snelle omgevingen of wanneer je aan kritieke projecten werkt
 • Tweewekelijkse één-op-één gesprekken: Geschikt voor meer gevestigde teams of wanneer meer diepgaande discussies nodig zijn.
wekelijkse één op één vergaderagenda

Wekelijkse één-op-één vergaderagenda

De ideale agenda voor (twee)wekelijkse één-op-één gesprekken💡

Een effectieve agenda voor één-op-één vergaderingen zorgt ervoor dat deze vergaderingen productief en waardevol zijn voor beide partijen. Laten we eens kijken hoe we één-op-één gesprekken in afzonderlijke fasen structureren:

Fase 1: De perfecte voorbereiding – Hoe organiseer je productieve één-op-één gesprekken?

In de eerste fase (eventueel vóór de vergadering) dragen zowel de manager als de medewerker gesprekspunten aan:

 • Gebruikt een gedeeld document of hulpmiddel (bijvoorbeeld Echometer), waar beide partijen onderwerpen kunnen toevoegen die jullie willen bespreken.
 • Moedig je teamleden aan om verantwoordelijkheid te nemen door hun punten toe te voegen aan de 1:1-agenda vóór de 1:1-vergadering.
 • Je kunt dan extra punten toevoegen als dat nodig is.

Dit proces zorgt ervoor dat de één-op-één gesprekken mede door de medewerker worden vormgegeven, wat de betrokkenheid verhoogt omdat de focus op de medewerker ligt.
Vervolgens moet je de aantekeningen van de laatste één-op-één bijeenkomst doornemen:

 • Voor de huidige vergadering moeten beide partijen de acties en discussies van de vorige vergadering doornemen. Dit helpt om toezeggingen bij te houden en de voortgang in de tijd te bewaken.

Voordat je dieper ingaat op het één-op-één gesprek, is het tijd om dingen te organiseren en de belangrijkste gespreksonderwerpen te bepalen:

 • Geef prioriteit aan de belangrijkste of tijdkritische onderwerpen.
  • Voorbeeld: Huidige blokkades of aankomende deadlines
 • Zorg voor een mix van tactische kwesties op de korte termijn en strategische discussies op de langere termijn.
  • Voorbeeld: Processen in het huidige project (tactisch) en uitbreiding van eigen krachten (strategisch)

Fase 2: Effectieve gesprekken – Hoe haal je het meeste uit de vergadering?

Voordat je overgaat tot de serieuze zaken in de eigenlijke vergadering, kun je beginnen met een korte persoonlijke check-in, ook wel bekend als een ijsbreker:

 • Begin met een kort, informeel gesprek om een goede sfeer te creëren.
  • Voorbeelden:
   • Hoe was je dag tot nu toe?
   • Wat was je grootste prestatie deze week?
   • Waar heb je de afgelopen week het meest aan gewerkt?
 • Beperk dit tot 2-3 minuten om een positieve stemming te creëren zonder de vergadering onnodig te rekken.

Na de ijsbreker is het nu tijd om de belangrijke onderwerpen te behandelen. Verstandige prioritering zorgt ervoor dat kritieke onderwerpen de nodige aandacht krijgen, zelfs als er weinig tijd is:

 • Behandel de onderwerpen met de hoogste prioriteit eerst als beide deelnemers nog gefocust zijn.
  • Voorbeelden:
   • Wat vertraagt je op dit moment op je werk?
   • Hoe gaat het met het project, dat volgende week klaar moet zijn?

Omdat één-op-één gesprekken niet alleen over dagelijkse taken gaan, maar ook over de tevredenheid en ontwikkeling van de werknemer op de lange termijn, is het belangrijk om een balans te vinden tussen tactische en strategische discussies:

 • Tactisch: Onmiddellijke taken, lopende projecten en doelen op korte termijn.
 • Strategisch: Loopbaanontwikkeling op lange termijn, groot denken en toekomstplanning.
 • Streef naar een verdeling van 70/30 tussen tactische en strategische onderwerpen in de meeste één-op-één gesprekken.

Fase 3: Zorgen voor duurzaamheid – Hoe de resultaten van de bijeenkomst te implementeren

Nu is het tijd om de vergadering af te ronden. Vat eerst de maatregelen en besluiten samen:

 • Maak een duidelijke lijst van alle acties die tijdens de vergadering zijn ondernomen.
 • Geef aan wie verantwoordelijk is voor welke maatregel en wanneer deze afgerond moet zijn.

Tot slot moet je de aantekeningen en volgende stappen met je medewerker delen.

 • Stuur een korte samenvatting van de vergadering naar de werknemer (bijvoorbeeld via e-mail).
 • Voeg de belangrijkste discussiepunten, genomen beslissingen en maatregelen toe.

Dit creëert een gezamenlijk verslag dat ervoor zorgt dat alle betrokkenen het eens zijn over wat er is besproken.

Door je aan deze agenda te houden, creëer je een consistent kader voor één-op-één gesprekken terwijl je de flexibiliteit behoudt om elke week de meest relevante onderwerpen aan te snijden.

KPI voor één op één gesprek

Wekelijkse één-op-één vergaderagenda

Het meten van de invloed van (twee)wekelijkse één-op-één gesprekken💡

Om ervoor te zorgen dat je één-op-één gesprekken echt effectief zijn, is het belangrijk om de impact ervan te meten. Dit helpt niet alleen om het proces te verbeteren, maar toont ook de waarde van deze bijeenkomsten aan voor de medewerker en het management.

Geschikte KPI's (key performance indicators) voor één-op-één gesprekken

 • Betrokkenheid van werknemers: Regelmatige één-op-één gesprekken moeten leiden tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Gebruik periodieke onderzoeken zoals gezondheidsonderzoeken om dit bij te houden.
 • Streefpercentage: Controleer hoe effectief medewerkers hun doelen bereiken die in een-op-een gesprekken zijn besproken.
 • Behoud van werknemers: Na verloop van tijd zouden effectieve één-op-één gesprekken moeten bijdragen aan een hogere retentiegraad van medewerkers en dus aan een lager verloop in het team.

Directe één-op-één feedback:

 • ROTI (Return On Time Invested): Vraag na elke één-op-één om korte feedback over de effectiviteit van de bijeenkomst. Onze persoonlijke favoriet is om te vragen naar een ROTI-score op een schaal van 1-10 (Hoe goed was de geïnvesteerde tijd in deze een-op-een-bijeenkomst?). Hier kun je zelfs de ROTI-scores tussen de verschillende bijeenkomsten vergelijken in de loop van de tijd.
 • Kwartaaloverzichten: Voer om de paar maanden diepgaandere evaluaties uit van het één-op-één proces.

Met deze KPI's ben je in de beste positie om de effectiviteit van één-op-één gesprekken aan te tonen aan jezelf, je medewerkers en het management.

Wekelijkse één-op-één vergaderagenda

Veelvoorkomende valkuilen bij één-op-één gesprekken en hoe ze te vermijden💡

Zelfs met de beste bedoelingen kun je in bepaalde valkuilen trappen als je één-op-één gesprekken voert. Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen en strategieën om ze te vermijden:

Maak van één-op-één gesprekken statusrapporten:

 • Valkuil: De vergadering wordt een eenvoudige lijst van voltooide taken.
 • Oplossing: Focus op toekomstgerichte discussies. Vraag naar uitdagingen, benodigde middelen en komende prioriteiten in plaats van alleen te bespreken wat er al gedaan is.

Het verwaarlozen van langetermijndoelen ten gunste van kortetermijnzaken:

 • Valkuil: Elke vergadering richt zich uitsluitend op onmiddellijke taken en problemen.
 • Oplossing: Bespreek regelmatig carrièredoelen en ontwikkelingsplannen voor de lange termijn. Reserveer in elke vergadering tijd voor korte- en langetermijnonderwerpen.
  Onthoud dat: Een goede balans tussen tactische en strategische discussies is een 70/30 verdeling.

Het niet opvolgen van maatregelen:

 • Valkuil: Toezeggingen die zijn gedaan tijdens één-op-één gesprekken worden vergeten of genegeerd.
 • Oplossing: Sluit elke vergadering af met het duidelijk benoemen en noteren van maatregelen. Begin de volgende vergadering met het doornemen van deze acties. Gebruik een gedeeld document of hulpmiddel (zoals Echometer) om toezeggingen in de loop van de tijd bij te houden.
sjabloon voor één op één vergaderingen

Wekelijkse één-op-één vergaderagenda

Sjablonen voor verschillende soorten één-op-één gesprekken

Hoewel een consistente structuur belangrijk is, kun je je aanpassen aan verschillende situaties door verschillende vraagformaten te gebruiken binnen de hoofdstructuur. Hier zijn enkele sjablonen die je kunt gebruiken of aanpassen:

Voorbeelden van typische één-op-één vragen

Algemene vragen:

 • Waar denk je deze week aan?
 • Wat zijn jouw prioriteiten voor deze week?
 • Hoeveel vertrouwen heb je in de koers van het bedrijf?

Strategie en voortgang:

 • Heb je vragen over de strategie?
 • Heb je input van mij nodig?
 • Hoe ver ben je met je doelen?
 • Wat heb je geleerd sinds ons laatste gesprek?
 • Wat heeft je uitgedaagd sinds ons laatste gesprek?
 • Wat is er goed gegaan sinds ons laatste gesprek?
Feedback:
 • Welke feedback heb je voor me?
 • Zijn er interacties die je wilt bespreken?
 •  

Vaak voorkomende problemen

Hoewel bovenstaande vragen goede algemene vragen zijn, hebben we ons in gesprekken met talloze managers en teamleiders gerealiseerd dat er uitdagingen zijn waarbij de "normale" vragen niet zo goed werken.

In het kort hebben we zes veelvoorkomende problemen in people management geïdentificeerd waar goede agenda's voor één-op-één vergaderingen bij zouden moeten helpen:

Deze problemen zijn:

 1. Inlevingsvermogen van de klant: "Mijn medewerkers hebben moeite om het perspectief van de klant en het bedrijf te begrijpen."
 2. Relaties opbouwen: "Mijn medewerkers stellen zich niet open voor mij in 1:1 gesprekken."
 3. Persoonlijke ontwikkeling: "Mijn medewerkers hebben geen intrinsieke ontwikkelingsdoelen."
 4. Individuele prestaties: "Mijn medewerkers optimaliseren hun feedbackloops en werkprocessen niet."
 5. Zachte vaardigheden: "Mijn medewerkers hebben moeite om hun twijfels op een respectvolle en productieve manier te uiten" of "Ze voelen zich gemakkelijk aangevallen als ze kritiek krijgen."
 6. Verantwoordelijkheid en deelname aan het team: "Mijn medewerkers nemen geen verantwoordelijkheid voor ons teamdoel."

Als iemand die één-op-één gesprekken voert met zijn teamleden, heb je waarschijnlijk zelf ook een aantal van deze problemen ervaren. Daarom hebben we bij Echometer speciale templates ontwikkeld met psychologen en (agile) vergaderexperts om ze aan te pakken.

Voorbeeldsjablonen voor het oplossen van deze problemen

Omdat we al meer dan 25 sjablonen hebben gemaakt die de hierboven genoemde problemen aanpakken, wil ik hier twee voorbeelden geven:

Probleemvoorbeeld #1:

"Mijn medewerkers hebben geen intrinsieke ontwikkelingsdoelen."

Ook al hebben mensen misschien geen specifieke ontwikkelingsdoelen, er zijn zeker aspecten van hun werk die hen meer interesseren dan andere. Als je het probleem op deze manier bekijkt, kun je ontwikkelingsdoelen afleiden uit de interesses die de werknemer ook motiveren. Dit wordt ook wel "job crafting" genoemd.

Sjabloon voor één-op-één-bijeenkomst: Job Crafting

We hebben allemaal bepaalde aspecten van ons werk die we leuker vinden dan andere. Er is meestal wat ruimte om onze rollen naar onze voorkeuren vorm te geven. Het is goed om je bewust te zijn van deze voorkeuren en ze door te geven om voorbereid te zijn als er zich job crafting kansen voordoen. Vragen voor een "job crafting" 1:1 sjabloon:

Open feedback vragen

Welke aspecten van je werk vind je het leukst?

Welke aspecten van je werk vind je het minst leuk?

Als je één van je taken aan iemand anders zou kunnen delegeren, wat zou dat dan zijn?

Als je één verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid aan je rol zou kunnen toevoegen, wat zou dat dan zijn?

Zet je naam op de wachtlijst

Onze tool voor één-op-één vergaderingen is momenteel in ontwikkeling. Als je op de hoogte gehouden wilt worden wanneer het beschikbaar is, kun je je hier aanmelden met je e-mailadres:

Probleemvoorbeeld #2:

"Mijn medewerkers hebben moeite om hun twijfels te uiten."

of

"Ze voelen zich snel aangevallen als ze kritiek krijgen."

Veel andere problemen komen vaak voort uit dit fundamentele probleem. Een voorbeeld hiervan is dat deze mensen het vaak moeilijker vinden om duidelijke grenzen te stellen, wat weer een slechte afspiegeling is van deze werknemers.

Voor dit specifieke voorbeeld hebben we een sjabloon gemaakt genaamd "Nee zeggen" dat je kunt gebruiken in een één-op-één gesprek met je medewerker:

Sjabloon voor één-op-één-bijeenkomst: 'Nee' zeggen

Als iemand moeite heeft met "nee" zeggen, kan hij steeds meer taken krijgen tot hij dreigt op te branden. Deze indeling helpt mensen na te denken over hoe ze passende verwachtingen kunnen stellen en "nee" kunnen zeggen als dat nodig is.

Open feedback vragen

Reflecteren: Wat zijn goede redenen om "nee" te zeggen als iemand je vraagt iets te doen?

Verzamel voorbeelden: Wanneer heb je voor het laatst "nee" gezegd toen iemand je vroeg iets te doen? In welke situaties had je "nee" willen zeggen, maar heb je dat niet gedaan?

Gereedschap: Welke zinnen of vragen kunnen nuttig zijn als iemand wil dat je iets doet?

Zet je naam op de wachtlijst

Onze tool voor één-op-één vergaderingen is momenteel in ontwikkeling. Als je op de hoogte gehouden wilt worden wanneer het beschikbaar is, kun je je hier aanmelden met je e-mailadres:

Wekelijkse één-op-één vergaderagenda

Conclusie – Agenda voor wekelijkse één-op-één vergaderingen⚡

Regelmatige één-op-één gesprekken, wekelijks of tweewekelijks, zijn een uitstekende manier om communicatie te bevorderen, prestaties te verbeteren en werknemers te ondersteunen. Door het opstellen van een gestructureerde maar flexibele agenda, een grondige voorbereiding en een consequente follow-up kun je de impact van deze belangrijke vergaderingen maximaliseren.

Sleutelfactoren voor succesvolle één-op-één gesprekken:

 1. Regelmaat: Houd je aan het afgesproken schema, wekelijks of tweewekelijks.
 2. Kwaliteit van de gesprekken: Richt je op open en eerlijke communicatie om zowel korte- als langetermijnproblemen te bespreken.
 3. Consistent volgen: Zorg ervoor dat besproken taken en doelen consequent worden nagestreefd en uitgevoerd.

Korte checklist voor effectieve (twee)wekelijkse één-op-één gesprekken:

 • Voorbereiding:
  • Gebruik gedeelde agendadocumenten
  • Moedig medewerkers aan om een agenda te maken
  • Controleer eerdere notities en actiepunten
 • Tijdens de vergadering:
  • Persoonlijke check-in bij de start
  • Behandel de belangrijkste onderwerpen eerst
  • Balans tussen tactische en strategische discussies (70/30)
 • Follow-up:
  • Actie-items en beslissingen samenvatten
  • Notities en volgende stappen delen

Gebruik de sjablonen en strategieën in dit artikel als uitgangspunt en pas ze aan aan de behoeften en cultuur van je team. Gebruik daarnaast zinvolle KPI's om het succes van de één-op-één gesprekken te meten:

Zinvolle KPI's:

 • Betrokkenheid van werknemers
 • Streefpercentage
 • Behoud van werknemers
 • ROTI (rendement op geïnvesteerde tijd) 
 • Kwartaalfeedback

Met tijd en aandacht zullen één-op-één gesprekken een hoeksteen van je managementaanpak worden en het succes van je hele team stimuleren.

Als je op zoek bent naar een hulpmiddel om 1:1 vergaderingen voor te bereiden en geschikte sjablonen te selecteren, dan kun je Echometer nu gratis uitproberen:

Zet je naam op de wachtlijst

Onze tool voor één-op-één vergaderingen is momenteel in ontwikkeling. Als je op de hoogte gehouden wilt worden wanneer het beschikbaar is, kun je je hier aanmelden met je e-mailadres:

Deel dit artikel met je netwerk

Heb je een teamboost nodig? Dit is wat je moet doen: De Spotify gezondheidscontrole in retrospectief!

Eerste gezondheidsvraag: "😍 We gaan met plezier naar ons werk en hebben veel plezier in het samenwerken."

Zin in meer? Probeer dan nu onze Retro Tool.

Meer artikelen

Echometer Nieuwsbrief

Mis geen updates over Echometer & doe inspiratie op voor agile werken