Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

Agile_adoptie_statistieken_grafieken_krabbel

23 Agile statistieken: Hoe relevant zijn agile methoden?

Het doel is duidelijk: sneller betere producten en diensten ontwikkelen. De manier om dit te bereiken is echter allesbehalve duidelijk. Bedrijven proberen daarom voortdurend nieuwe benaderingen uit om de concurrentie voor te blijven. Inmiddels is duidelijk geworden dat agile methoden een efficiënte oplossing zijn om de omzet en winst duurzaam te verhogen. Waarom is dat zo?

Om dit te begrijpen, neem ik 23 belangrijke Agile statistieken onder de loep. Ze onthullen hoe en waarom organisaties Agile frameworks adopteren, voor welke uitdagingen ze daarbij komen te staan en hoe de toekomst van Agile eruitziet (Nu we het er toch over hebben, we vroegen de kunstmatige intelligentie ChatGPT of er in de toekomst nog Agile coaches zullen zijn – lees meer hierover in ons bericht Kunstmatige intelligentie op de toekomst van Agile).

En omdat beelden meer zeggen dan duizend woorden, heb ik bijna alle agile statistieken en gegevens in scherpe figuren, diagrammen en tabellen gezet. Zo kun je in één oogopslag zien waarom agile methoden zich momenteel zo snel verspreiden. Hier komt het grote Agile Statistieken 2023 overzicht:

Agile statistieken: Waarom steeds meer bedrijven overgaan op agile werken

Met de start van Agile aan het begin van de jaren 2000 maakten aanvankelijk alleen IT-afdelingen gebruik van de nieuwe manier van werken. Dit is niet verwonderlijk. Agile is immers oorspronkelijk ontwikkeld om sneller betere software te produceren. Vandaag de dag is dat anders. Inmiddels gebruiken naast IT ook andere afdelingen agile frameworks. Wat zijn de redenen hiervoor? En welke afdelingen zijn al overgestapt op de agile manier van werken? 

Agile adoptiestatistieken 2023: Wie werkt met Agile?

De volgende grafiek over Agile Adoption Statistics (2023) toont het percentage van de volgende afdelingen die agile methoden hebben toegepast: 

Agile adoptiestatistieken 2023: Bij 86% werken de meeste bedrijven in de softwareontwikkelingssector met Agile.

Statistieken over Agile adoptie: Top 7 redenen waarom organisaties overstappen op Agile

Agile adoptie Statistieken laten niet alleen zien dat steeds meer afdelingen agile frameworks gebruiken. Ze onthullen ook waarom ze ervoor kiezen:

Agile adoptiestatistieken 2023: Versnelling van softwarelevering door 64% door een verschuiving naar Agile.
Statistiek Agile adoptie 2023: Verbetering in afstemming tussen business en IT met 47% door de verschuiving naar Agile.
Agile adoptiestatistieken 2023: 47% Teamproductiviteit verhogen door over te stappen op Agile.
Agile adoptiestatistieken 2023: Verbetering van de softwarekwaliteit met 42% door de overstap naar Agile.
Agile adoptiestatistieken 2023: Verbeter de voorspelbaarheid van softwarelevering met 41% door over te stappen op Agile.
Agile adoptiestatistieken 2023: Verbetering van projecttransparantie met 40% door de overgang naar Agile.

7 Agile succes statistieken en Agile statistieken die je zou moeten weten

Met al deze voordelen die agile frameworks met zich meebrengen, rijst de vraag: Welke successen kan de werkwijze claimen? Welke benchmarks stelt Agile? Ik zal je nog 7 Agile adoptiestatistieken laten zien die het succes van Agile onthullen: 

1. slechts 9 procent van alle agile projecten mislukt

Deze Agile Adoptie Statistiek alleen is al indrukwekkend genoeg. Het wordt echter nog indrukwekkender als je het vergelijkt met watervalprojecten. Hier faalt 29 procent – en is dus meer dan het drievoudige (Agile Statistics from the Standish Groep Chaos Verslag).

2. full scrum verhoogt de productkwaliteit met wel 250 procent 

Teams die vertrouwen op Full Scrum voor productontwikkeling kunnen de defectdichtheid aanzienlijk verminderen. Dit verhoogt de productkwaliteit enorm – met wel 250 procent (Agile Statistics from the Studie "De impact van Agile. Gekwantificeerd." van Broadcom Software).

3 Agile teams werken 25 procent productiever

Agile adoptiestatistieken hebben het bewezen: Agile teams "werken" beter. In de praktijk betekent dit dat ze 25 procent productiever werken. Dit heeft ook invloed op de time-to-market. Teams zijn ongeveer 50 procent sneller met hun product op de markt dan niet-agile teams. Dit komt vooral doordat Agile teams zich meer concentreren op hun huidige taken (Agile Statistics from a Onderzoek door Delta Matrix). 

4. agile heeft 98 procent van de bedrijven geholpen

Nog een spannende Agile Adoptie Statistiek (2023): Agile heeft 98 procent van alle bedrijven geholpen. Het is dan ook geen wonder dat vandaag de dag steeds meer Fortune 500 bedrijven introduceren Agile in hun organisatie (Bron: Wat is agile softwareontwikkeling? Voordelen van Agile (techliance.com).

5. 70 procent van alle wendbare organisaties verhoogt hun time-to-market. 

De time to market bepaalt wanneer een bedrijf met een product – op de markt is en dus inkomsten kan genereren. Daarom geldt: hoe sneller, hoe beter. Een kortere time to market kan daarom een beslissende invloed hebben op het succes van een product (Agile Statistics from the Rapport over de staat van de Agile cultuur (2021-2022). 

6. wendbare bedrijfsonderdelen presteren beter dan niet-agiele bedrijfsonderdelen

Bedrijven die al vóór de pandemie van Corona op holistische wijze agile raamwerken of methodologieën hadden geïmplementeerd, presteerden beter dan niet-agile bedrijven op het gebied van klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en operationele prestaties (Agile Statistics from an McKinsey onderzoek).

7. 60 procent van alle organisaties kon de omzet en winst verhogen na de overstap naar Agile.

Een Agile Adoptie Statistiek (2023) waar besluitvormers als eerste naar kijken: 60 procent van alle bedrijven kon met agile methoden niet alleen factoren als productiviteit en time-to-market verhogen, maar ook harde cijfers als omzet en winst. Gemiddeld konden ze hun omzet en winst met 60 procent verhogen (Agile Statistics from a Onderzoek door Harvard Business Review).

Statistieken over agile ontwikkeling: 4 ontwikkelingen en trends die je moet weten

Het valt niet te ontkennen dat Agile zich de afgelopen 20 jaar geleidelijk heeft verspreid. Maar hoe heeft het zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En hoe ziet de toekomst van Agile eruit? Ik heb 4 cruciale Agile statistieken gevonden:

2016 – 2019: Agile neemt een sterke vlucht

81 procent van de bedrijven is tussen 2016 en 2019 begonnen met het integreren van Agile in hun werkprocessen (Agile Statistics from an Onderzoek door KPMG (2019)).

2020: Agile maakt efficiënt werken op afstand mogelijk

Agile kreeg een bijzonder sterke impuls aan het begin van de pandemie. In mei 2020 meldde bijvoorbeeld 43 procent van de bedrijven dat hun bereidheid om agile te werken in de afgelopen 90 dagen was toegenomen. Dit komt deels doordat werken op afstand in deze periode voor veel bedrijven de norm werd. Agile frameworks maken efficiëntere communicatie en management van teams mogelijk (Agile Statistics from the Staat van Agile Rapport 2022).

2021 – 2022: Agile verspreidt zich steeds meer buiten IT

Agile is tussen 2021 en 2022 wijdverspreider geworden, vooral buiten de IT (Agile Statistics from the Staat van Agile Rapport 2022):

2023 – ?: Agile neemt alle divisies over

Het State of Agile Report uit 2022 voorspelt: Steeds meer werkgebieden zullen de komende decennia volledig overschakelen op agile frameworks of methoden (Agile Statistics from the Staat van Agile Rapport 2022).

Agile statistieken: Waarom mislukken zoveel agile transformaties?

Met de ontwikkeling die Agile heeft doorgemaakt en alle voordelen die bedrijven ervaren door Agile methoden, rijst de vraag: 

Waarom is niet elk bedrijf tegenwoordig wendbaar?

De reden is heel eenvoudig: veel agile transformaties mislukken. Jeff Sutherland, medeoprichter van het Scrum framework, schat zelfs dat 47 procent van alle agile transformaties mislukt. Waarom lukt het bedrijven niet om de agile manier van werken te integreren in hun organisatie?

Dus hoe kunnen bedrijven voorkomen dat de overgang naar Agile mislukt? Onze ervaring is dat het belangrijk is om de agile transformatie stap voor stap te benaderen. In het begin moeten organisaties zich richten op de belangrijkste agile gebeurtenissen om medewerkers en management vertrouwd te maken met de manier van werken. Dit zijn vooral retrospectives.

Agile statistieken: Hoe retrospectives helpen bij agile transformatie 

Agile statistieken laten zien dat retrospectives de manier waarop bedrijven werken verbeteren. En: Retrospectives worden positief ontvangen door werknemers. Hoe ziet dat er in cijfers uit?

Bronnen: (Onderzoek door Tannenbaum & Cerasoli) / (Onderzoek door Broadcom Software)

Statistieken over agile ontwikkeling: Hoe passen teams retrospectives toe?

Retrospectives worden in hoge mate geaccepteerd door werknemers. Dit is bijzonder belangrijk. De acceptatie van agile gebeurtenissen door medewerkers is een fundamentele voorwaarde voor het geleidelijk verankeren van agile raamwerken in de structuren van een organisatie. 

Om erachter te komen hoe retrospectives door teams worden ontvangen, hebben we 30.000 retrospectives geanalyseerd. In principe wordt aan het einde van elke retrospectieve aan medewerkers gevraagd om een cijfer te geven voor de tijd die ze in de retrospectieve hebben geïnvesteerd. Deelnemers kunnen een antwoord geven op een schaal van 0 (slecht geïnvesteerd) tot 10 (super geïnvesteerd). De ROTI-score (Return on Time Invested) is het gemiddelde van deze antwoorden. De gemiddelde ROTI-score voor retrospectives is 8,33. Dit betekent dat teams retrospectives waarderen en zien als een belangrijk onderdeel van hun werk (tijd).Verdere resultaten van het onderzoek onder 30.000 retrospectieven).

Agile statistieken: Hoe je de agile transformatie in je bedrijf kunt meten

Voor een succesvolle agile transformatie is het niet voldoende om alleen maar agile processen in het bedrijf te implementeren. Het is net zo belangrijk om het effect van de veranderingen te meten. Alleen zo kunnen organisaties bepalen hoe ze vorderen met hun agile transformatie. 27 % van de teams meldt in Agile Adoption Statistics dat het ontbreken van duidelijk gedefinieerde metrics om succes te meten hun agile transformatie belemmert (De staat van Scrum).

Conclusie over Agile Statistieken 2023

Om volledig te kunnen profiteren van de voordelen van agile methoden, moeten bedrijven agile stap voor stap implementeren in hun processen. Retrospectives zijn hier in het begin bijzonder geschikt voor. Ze laten teams op een eenvoudige en begrijpelijke manier kennismaken met agile denken en handelen. 

Hier kun je onze Echometer gereedschap je verder helpen. Hiermee voer je retrospectives uit die je organisatie duurzaam en meetbaar ontwikkelen. Hiermee kun je niet alleen het gedane werk concreet evalueren, maar ook geleidelijk de mindset en cultuur in je organisatie op een agile manier vormgeven. Waar je op moet letten in het proces wordt getoond door onze Terugblik eBook. Hiermee leer je een efficiënt veranderingsproces op te zetten door middel van retrospectives. 

De meeste Agile Coaches gaan rond in cirkels....

...en oppervlakkige symptomen behandelen. Het is tijd om psychologie – te gebruiken voor een duurzame mentaliteitsverandering.

"Veel teamleden durven zich niet uit te spreken!"

"We ontdekken te veel onverwachte problemen en bugs in een laat stadium!"

"Waarom kost het me soms uren om een eenvoudige terugblik voor te bereiden?"

Deel dit artikel met je netwerk

Heb je een teamboost nodig? Dit is wat je moet doen: De Spotify gezondheidscontrole in retrospectief!

Eerste gezondheidsvraag: "😍 We gaan met plezier naar ons werk en hebben veel plezier in het samenwerken."

Zin in meer? Probeer dan nu onze Retro Tool.

Meer artikelen

Echometer Nieuwsbrief

Mis geen updates over Echometer & doe inspiratie op voor agile werken