Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

2-pizza-regel-amazon

Amazons smidige arbeidskultur: regelen om to pizzateam

Amazon var et av de første selskapene som tok i bruk smidige arbeidsmetoder i stor skala – uten å basere seg på Scrum eller andre smidige rammeverk. Et sentralt element for smidige team hos Amazon var "Two Pizza Teams"-regelen.

Amazons to pizzateam: Ikke så enkelt som det ser ut til

"Two Pizza Team"-regelen sier at et team bare kan være stort nok til å bli mettet med to pizzaer. Regelen kommer for øvrig fra Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos selv.

Selv om det har gått flere tiår siden denne pizzaregelen oppsto, holder Amazon fortsatt liv i "to-pizza-lag-regelen". Se her: Introduksjon til DevOps på AWS. Ideen om små, selvorganiserte team ser derfor ut til å ha en tidløs universell gyldighet. 

Selv om ideen om små team høres enkel ut, er det noen andre forutsetninger som må tas i betraktning for å maksimere effekten av små team på bedriftens smidighet. 

La oss ta en titt på hvordan du kan måle og forbedre denne ledelsesfilosofien og dens forutsetninger i teamene dine:

Health Check: Amazon Two Pizza Team

Grunntanken bak "Two Pizza Teams"-regelen er at mindre team kan handle og reagere raskere. Denne smidigheten er ofte en viktig differensierende faktor i utviklingen av programvare for å forbli konkurransedyktig.

For at disse små teamene faktisk skal kunne handle raskere, er det imidlertid noen forutsetninger som må oppfylles:

 • Teamet har et klart mål og føler seg helt og holdent ansvarlig for å nå det.
  Et team uten et felles mål er strengt tatt ikke et team, men en gruppe mennesker. Hvis teamet ikke tar ansvar for et klart definert mål, vil teamets størrelse ikke kunne bidra særlig til smidighet.
 • Teammedlemmene dekker alle nødvendige ferdigheter for å nå sine egne mål.
  Består teamet ditt bare av folk fra samme fagområde? Det er ikke et smidig team: Agile-team er tverrfaglige og har alle rollene og ferdighetene de trenger i teamet for å nå målene sine: Forretningsanalytikere, produktdesignere, utviklere osv. Sammensetningen bør alltid samsvare med teamets mål.
 • Teamet har all beslutningsmyndighet og alle ressurser og er derfor ikke avhengig av tredjeparter for å nå målene våre.
  Hvis teamet i stor grad er avhengig av andre team eller beslutningstakere, vil det kvele all smidighet i fødselen. Teamet må kunne prøve ut teknologier på egen hånd, generere data som grunnlag for beslutninger og få direkte tilbakemeldinger fra kundene.
 • Teamet har direkte tilgang til kundene for å få tilbakemeldinger fra dem.
  Hvis et to-pizza-team bare jobber seg gjennom en backlog uten å ha kundekontakt, er dette bare lovende i begrenset grad. For at organisasjonen som helhet virkelig skal bli mer smidig, må hvert team ha direkte tilgang til sine egne kunder for å kunne motta og svare på tilbakemeldinger uten omveier.
  Se også: Amazons prinsipp om kundebesettelse

Så før du setter i gang med å nedbemanne teamene dine, bør du definitivt ta vare på disse forutsetningene. Et godt workshopformat for å sjekke dette "Two Pizza Health Check" er følgende tilbakeblikk:

Amazon Two Pizza Team Retrospective

Med dette Two Pizza Team-retrospektivet kan du analysere forutsetningene sammen med teamet ditt og sette i gang videreutvikling:

Health Check-artikler

Svar på en skala

Vi har et tydelig teammål som vi tar fullt ansvar for.

👍 👎

Vi har all den kompetansen vi trenger for å nå målene våre.

👍 👎

Som team har vi alt vi trenger for å nå målene våre, uavhengig av tredjeparter.

👍 👎

Som et team er det enkelt for oss å samle inn tilbakemeldinger fra kundene og svare på dem.

👍 👎

Åpne spørsmål

Hvilke ferdigheter eller kunnskaper mangler vi mest i teamet?

💬

I hvilke situasjoner er vi som team avhengige av tredjeparter for å nå våre mål?

💬

Hvordan kan vi reagere raskere på kundenes behov og tilbakemeldinger?

💬

Konklusjon: Amazons Two Pizza Team-regel

Regelen om to pizzateam har med rette beholdt sin relevans gjennom årene. Det er imidlertid viktig å merke seg at størrelsen på teamet alene ikke er noen garanti for en smidig organisasjon.

Det er bare i kombinasjon med klare teammål og selvgående team som kan utvikle løsninger i direkte kundekontakt uten interne avhengigheter, at en organisasjon kan høste fordelene av større kundetilfredshet og raskere utvikling på markedet. 

Avhengig av bedriftens kontekst er det ofte ikke nok å bare se på de enkelte teamene. Som regel må man også stille spørsmål ved organisasjonsstrukturen for å skape forutsetninger for en agil bedrift med høy ytelse:

"For virkelig å bli en smidig organisasjon med høy ytelse må du se annerledes på organisasjonsstrukturen og være villig til å endre tankesett og atferd." 

Tom Godden, AWS Enterprise Strategist
Kilde: Amazon Executive Insights

Se også i denne sammenhengen: Amazons "dag 1-mentalitet"

Jeg håper Two Pizza Team Retrospective kan bidra til å skape disse forutsetningene for teamet ditt. Og kanskje kan det også være en god tankevekker på organisasjonsnivå!

Bonus: Vil du lære av andre agile pionerer som Netflix?

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Trenger du en teamboost? Da gjør du følgende: Tilbakeblikk på Spotify Health Check!

Første helsespørsmål: "😍 Vi liker å gå på jobb og har det veldig gøy sammen."

Har du lyst på mer? Prøv retroverktøyet vårt nå.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.