Huomautus: Sivusto on käännetty automaattisesti. Vaihda englanniksi parhaan lukukokemuksen saamiseksi.

Agile ilman Scrum Masteria

Miten johtaa ketterää tiimiä ilman Scrum Masteria.

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin, ja siksi on entistä tärkeämpää pystyä reagoimaan näihin nopeisiin muutoksiin. Juuri tästä syystä suurten teknologiayritysten riveistä nousivat esiin projektinhallintamenetelmät, jotka voidaan yleisesti ottaen tiivistää "Agilem-työskentelyksi". 2000-luvun alussa ilmestyi "Agile-manifesti", ja nykyään "Scrumista" on tullut ketterän työskentelyn ehdoton standardi.

Prosessin aikana syntyi Scrum Masterin rooli, joka tukee ketteriä tiimejä työskentelemään itseorganisoidusti ja ketterästi. Tämän kehityksen myötä markkinoille tuli kuitenkin yhä enemmän ohjelmistoratkaisuja, jotka helpottavat tiimien itseorganisoitumista. Ja tämä herättää hiljalleen kysymyksen siitä, voivatko Agile-tiimit menestyä ilman Scrum Masteria ja onko Scrum Masterin rooli tuhoon tuomittu?

Scrum-tiimi

Agile Ilman Scrum Masteria

Maailma ilman Scrum Masteria

Kuvitellaanpa hetki, että meillä ei ole enää Scrum Masteria. Mitä ongelmia siitä seuraisi?

  • Pohdinnan ja sopeutumisen puute: Scrum Master huolehtii myös siitä, että työn ja prosessien reflektoinnille on aikaa ja tilaa. Jos esimerkiksi retrospektiivejä laiminlyödään, se voi johtaa tiimin pysähtymiseen ja suorituskyvyn laskuun.
  • Itseorganisoitumisen puute: Ilman Scrum Masteria on vaikeampi organisoida itseään ja työskennellä itsenäisesti. Tämä johtaa ongelmiin, kuten tavoitteiden ja työskentelytapojen sopimattomuuteen tai vaikeuksiin tunnistaa esteitä ja antaa asianmukaista palautetta. Tämä voi suoraan vähentää tiimin tehokkuutta ja tuloksellisuutta.
  • Epäselvä roolijako: Jos rooleja tiimissä ei ole selkeästi määritelty tai ymmärretty, se voi johtaa hankaluuteen. Tuotteen omistaja voi esimerkiksi yrittää hallita tai kontrolloida tiimiä sen sijaan, että hän kertoisi tiimille visiosta ja prioriteeteista. Tai kehittäjät voivat keskittyä yksittäisiin tehtäviinsä sen sijaan, että työskentelisivät itseorganisoituneena tiiminä. Tämä voi aiheuttaa tiimissä sekaannusta, turhautumista ja konflikteja.
  • Vähemmän avoimuutta ja palautetta: Erityisesti ohjelmistokehityksessä törmää usein introvertteihin persoonallisuuksiin. Ketterät työskentelymenetelmät, kuten Scrum Master, ovat varmistaneet, että tiimiin on saatu lisää avoimuutta. Jos tämä puuttuu, se voi johtaa laadun ja asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen.

Mielestäni on selvää, että hyvä Scrum Master tuo paljon lisäarvoa tiimityöhön – ja on itse asiassa korvaamaton. Joillakin yrityksillä ei kuitenkaan ole enää varaa tai halua olla varaa kokoaikaisiin Scrum Master -tehtäviin. Mitä siis pitäisi tehdä?

Agile Ilman Scrum Masteria

Vaihtoehdot Scrum Masterille

Jos Scrum Masterin pois jättäminen aiheuttaa selvästi ongelmia, onko mahdollista luoda vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan taata kaikki ketterän tiimin toiminnot myös ilman Scrum Masteria? – Lyhyesti: Kyllä, ainakin osittain!

Se, että Scrum Masterilla on tärkeä rooli, ei tarkoita, ettei sitä voisi osittain korvata. Scrum Masterin vaihtoehtona voidaan käyttää esimerkiksi tuoteomistajaa tai tiiminvetäjää, jolla on Scrum-taitoja. Tarvittaessa tiimin jäsen voi jopa ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Tällaisia henkilöstöyhdistelmiä kritisoidaan oikeutetusti, ks. esimerkiksi keskustelut Quorassa (Tuoteomistaja vs. Scrum Master). Joillekin joukkueille se on kuitenkin yksinkertaisesti parempi kuin se, ettei heillä ole lainkaan roolia.

Ajatus itseoppivasta tiimistä ei myöskään ole täysin väärä, jos oletetaan, että tiimi on hyvin kypsä.

Kun tähän yhdistetään Echometer:n kaltaiset työkalut, jotka muistuttavat säännöllisistä retrospektiiveistä ja tekevät retrospektiiveiden järjestämisestä ja johtamisesta lastenleikkiä, ketterän tiimin toteuttaminen ilman Scrum Masteria ei ole vain ajateltavissa, vaan se on jo yleinen käytäntö monissa tiimeissä.

Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmiin: Kun tiimi on uusi Scrum-tiimi tai kun se työskentelee monimutkaisessa tai toimimattomassa organisaatiossa, tiimit voivat nopeasti ylikuormittua, niillä voi olla eturistiriitoja tai objektiivisuuden puutetta.

Lyhyesti sanottuna: työskentely ilman Scrum Masteria ei ole järkevää kaikissa tiimeissä.

Agile Ilman Scrum Masteria

Ohjelmistoratkaisut Scrum Masterin sijaan

Ensinnäkin on tärkeää huomata, että nykyiset ohjelmistoratkaisut (mukaan lukien oma ohjelmistomme) eivät pysty täysin korvaamaan Scrum Masteria. Mutta jos esimerkiksi tuoteomistajalla tai tiimin vetäjällä on asianmukaiset Scrum-taidot, tiimiä on mahdollista johtaa ilman erillistä Scrum Masteria ilman suurempia ponnistuksia.

Joitakin Echometer:n kaltaisen työkalun tarjoamia etuja ovat:

  • Se mahdollistaa interaktiivisten, psykologiaan perustuvien retrospektiivien toteuttamisen, jotka perustuvat erilaisiin malleihin tai joita voidaan mukauttaa.
  • Se kuvaa automaattisesti tiimin pitkän aikavälin kehitystä käyttämällä ketteriä Health Check-mittareita, jotka mittaavat tiimin tyytyväisyyden ja suorituskyvyn eri näkökohtia.
  • Se tukee toiminnan seurantaa varmistamalla, että kunkin tehtävän tehokkuus näkyy, ja edistää tiimin jatkuvaa oppimista.
  • Se edistää tiimin sitoutumista ja pohdintaa antamalla heille ajattelemisen aihetta kustakin aiheesta retrospektiivin aikana.
  • Se mahdollistaa asynkronisen palautteen keräämisen ennen kokousta, mikä säästää aikaa ja mahdollistaa paremman valmistautumisen.

Jos haluat perustaa oman retron tällä työkalulla vain kahdessa minuutissa, voit testata sitä ilmaiseksi:

Avoimet palautekysymykset

Pidä: Mitä meidän pitäisi pitää?

Stop: Mihin meidän pitäisi lopettaa?

Aloitus: Mitä meidän pitäisi aloittaa?

Agile Ilman Scrum Masteria

Johtopäätös – Agile ilman Scrum Masteria?

Tiimi voi olla ketterä ilman Scrum Masteria, mutta se tarvitsee siihen vahvaa motivaatiota ja kurinalaisuutta. Scrum Master voi kuitenkin auttaa tiimiä lisäämään ketteryyttään ja parantamaan suorituskykyään.

Aloita ensimmäinen retro alle kahdessa minuutissa ja valitse yli 50 retrospektiivimallista:

Jaa tämä artikkeli verkostosi kanssa

Tarvitsetko tiimin vahvistusta? Tee näin: Spotify Health Check Retrospektiivi!

Ensimmäinen terveyskysymys: "😍 Meillä on hauskaa tehdä töitä yhdessä ja meillä on hauskaa työskennellä yhdessä."

Haluatko lisää? Kokeile Retro-työkalua nyt.

Lisää artikkeleita

Echometer uutiskirje

Älä missaa Echometer-päivityksiä ja inspiroidu ketterästä työskentelystä.