Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

Agile zonder Scrum Master

Hoe je een agile team leidt zonder Scrum Master.

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren en daarom is het belangrijker dan ooit om te kunnen reageren op deze snelle veranderingen. Dit is precies de reden waarom projectmanagementmethoden, die over het algemeen kunnen worden samengevat als "Agilem werken", opkwamen uit de gelederen van grote techbedrijven. Aan het begin van de jaren 2000 verscheen het "Agile Manifesto" en vandaag de dag is "Scrum" de absolute standaard van agile werken geworden.

Daarbij ontstond de rol van de Scrum Master, die agile teams ondersteunt om op een zelfgeorganiseerde en wendbare manier te kunnen werken. Maar met deze evolutie kwamen er ook steeds meer softwareoplossingen op de markt die de zelforganisatie van teams vergemakkelijken. En dit roept langzaam de vraag op of Agile teams succesvol kunnen zijn zonder een Scrum Master en of de rol van de Scrum Master ten dode is opgeschreven?

Scrum Team

Agile Zonder Scrum Master

Een wereld zonder Scrum Master

Laten we ons even voorstellen dat we geen Scrum Master meer hebben. Welke problemen zouden er dan ontstaan?

  • Gebrek aan reflectie en aanpassing: Een Scrum Master zorgt er ook voor dat er tijd en ruimte is voor reflectie op het werk en de processen. Als retrospectives bijvoorbeeld worden verwaarloosd, kan dit leiden tot stagnatie en afnemende prestaties van het team.
  • Gebrek aan zelforganisatie: Zonder Scrum Master wordt het moeilijker om jezelf te organiseren en autonoom te werken. Dit leidt tot problemen zoals gebrek aan overeenstemming over doelen en werkwijzen, of problemen met het identificeren van obstakels en het geven van passende feedback. Dit kan direct de effectiviteit en efficiëntie van het team verminderen.
  • Onduidelijke rolverdeling: Als de rollen in het team niet duidelijk zijn gedefinieerd of worden begrepen, kan dat leiden tot onhandigheid. De producteigenaar kan bijvoorbeeld proberen het team te managen of te controleren in plaats van de visie en prioriteiten aan hen over te brengen. Of ontwikkelaars kunnen zich richten op hun individuele taken in plaats van te werken als een zelfgeorganiseerd team. Dit kan leiden tot verwarring, frustratie en conflicten in het team.
  • Minder transparantie en feedback: Vooral bij softwareontwikkeling kom je vaak introverte persoonlijkheden tegen. Agile werkmethoden, waaronder de Scrum Master, hebben ervoor gezorgd dat er meer transparantie in het team ontstaat. Als die ontbreekt, kan dat leiden tot lagere kwaliteit en klanttevredenheid.

Ik denk dat het duidelijk is dat een goede Scrum Master veel toegevoegde waarde heeft voor teamwork – en eigenlijk onvervangbaar is. Sommige bedrijven kunnen of willen zich echter geen fulltime Scrum Masters meer veroorloven. Dus wat te doen?

Agile Zonder Scrum Master

Alternatieven voor de Scrum Master

Als het weglaten van een Scrum Master duidelijk problemen oplevert, is het dan mogelijk om alternatieve oplossingen te bedenken die het mogelijk maken om ook zonder Scrum Master alle functionaliteiten van een agile team te garanderen? – In een notendop: Ja, in ieder geval gedeeltelijk!

Dat de Scrum Master een belangrijke rol heeft, betekent niet dat hij niet gedeeltelijk gecompenseerd kan worden. Een product owner of team lead die Scrum vaardigheden heeft kan bijvoorbeeld gebruikt worden als alternatief voor de Scrum Master. Indien nodig kan een teamlid zich zelfs vrijwillig aanmelden. Dergelijke combinaties van medewerkers worden terecht bekritiseerd, zie bijvoorbeeld discussies op Quora (Producteigenaar vs. Scrum Master). Maar voor sommige teams is het gewoon beter dan helemaal geen rol te hebben.

Het idee van een zelflerend team is ook niet helemaal verkeerd, aangenomen dat het een hoge mate van volwassenheid heeft.

Combineer dit met tools zoals Echometer, die je herinneren aan regelmatige retrospectives en die het organiseren en leiden van retrospectives kinderspel maken, en de implementatie van een agile team zonder Scrum Master is niet alleen denkbaar, maar in veel teams al gemeengoed.

Toch wil ik hier de aandacht vestigen op mogelijke problemen: Wanneer een team nieuw is met Scrum, of wanneer het werkt in een complexe of disfunctionele organisatie, kunnen teams snel overbelast raken, belangenconflicten hebben of objectiviteit missen.

Of in het kort: werken zonder Scrum Master is niet voor elk team zinvol.

Agile Zonder Scrum Master

Software-oplossingen in plaats van Scrum Master

Allereerst is het belangrijk om op te merken dat de huidige softwareoplossingen (inclusief die van ons) niet in staat zijn om een Scrum Master volledig te vervangen. Maar als bijvoorbeeld de product owner of team lead is uitgerust met de juiste Scrum vaardigheden, is het mogelijk om zonder veel moeite het team te leiden zonder een toegewijde Scrum Master.

Enkele voordelen die een tool als Echometer biedt zijn:

  • Hiermee kunnen interactieve, op psychologie gebaseerde retrospectieven worden geïmplementeerd die zijn gebaseerd op verschillende sjablonen of die kunnen worden aangepast.
  • Het legt automatisch de langetermijnontwikkeling van het team vast met behulp van agile Health Check's die verschillende aspecten van teamtevredenheid en prestaties meten.
  • Het ondersteunt het bijhouden van acties door ervoor te zorgen dat de effectiviteit van elke taak wordt weergegeven en bevordert het voortdurend leren van het team.
  • Het stimuleert teambetrokkenheid en reflectie door ze stof tot nadenken te geven over elk onderwerp tijdens de retrospectieve.
  • Het maakt asynchroon feedback verzamelen vóór de vergadering mogelijk om tijd te besparen en een betere voorbereiding mogelijk te maken.

Als je je eigen retro wilt opzetten met deze tool in slechts twee minuten, kun je het gratis testen:

Open feedback vragen

Bewaren: Wat moeten we bewaren?

Stoppen: Waar moeten we mee stoppen?

Start: Wat moeten we gaan doen?

Agile Zonder Scrum Master

Conclusie – Agile zonder Scrum Master?

Een team kan wendbaar zijn zonder een Scrum Master, maar het heeft een sterke motivatie en discipline nodig om dit te bereiken. Een Scrum Master kan het team echter helpen om de wendbaarheid te vergroten en de prestaties te verbeteren.

Start je eerste retro in minder dan twee minuten en kies uit meer dan 50 retrospectieve sjablonen:

Deel dit artikel met je netwerk

Echometer is de eenvoudigste manier om de levering van het team te verbeteren - Echometer is de eenvoudigste manier om de levering van het team te verbeteren. voor drukke teamleiders

De tool maakt agile Health Check's, action tracking en interactieve, op psychologie gebaseerde retrospectives op de automatische piloot mogelijk.

Meer artikelen

Echometer Nieuwsbrief

Mis geen updates over Echometer & doe inspiratie op voor agile werken