Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Agile uten Scrum Master

Hvordan lede et smidig team uten Scrum Master.

Verden endrer seg raskere enn noensinne, og derfor er det viktigere enn noensinne å kunne reagere på disse raske endringene. Det er nettopp derfor prosjektstyringsmetoder, som generelt kan oppsummeres som "Agilem-arbeid", vokste frem i de store teknologiselskapene. På begynnelsen av 2000-tallet kom "Agile Manifesto", og i dag er "Scrum" blitt den absolutte standarden for smidig arbeid.

I denne prosessen oppstod rollen som Scrum Master, som hjelper agile team med å jobbe på en selvorganisert og smidig måte. I takt med denne utviklingen har det også kommet stadig flere programvareløsninger på markedet som gjør det enklere for teamene å organisere seg selv. Dette reiser etter hvert spørsmålet om Agile-team kan lykkes uten en Scrum Master, og om Scrum Master-rollen er dødsdømt?

Scrum-team

Agile Uten Scrum Master

En verden uten Scrum Master

La oss tenke oss at vi ikke lenger har en Scrum Master. Hvilke problemer ville oppstå som følge av dette?

  • Mangel på refleksjon og tilpasning: En Scrum Master sørger også for å gi tid og rom for refleksjon over arbeidet og prosessene. Hvis for eksempel retrospektiver forsømmes, kan det føre til stagnasjon og dårligere prestasjoner i teamet.
  • Mangel på selvorganisering: Uten en Scrum Master blir det vanskeligere å organisere seg og jobbe selvstendig. Dette fører til problemer som manglende enighet om mål og arbeidsmetoder, eller vanskeligheter med å identifisere hindringer og gi hensiktsmessige tilbakemeldinger. Dette kan direkte redusere teamets effektivitet.
  • Uklar rollefordeling: Hvis rollene i teamet ikke er klart definert eller forstått, kan det føre til vanskeligheter. Produkteieren kan for eksempel prøve å styre eller kontrollere teamet i stedet for å kommunisere visjonen og prioriteringene til dem. Eller utviklerne kan fokusere på sine individuelle oppgaver i stedet for å jobbe som et selvorganisert team. Dette kan føre til forvirring, frustrasjon og konflikter i teamet.
  • Mindre åpenhet og tilbakemeldinger: Spesielt innen programvareutvikling møter man ofte introverte personligheter. Smidige arbeidsmetoder, inkludert Scrum Master, har sørget for å skape mer åpenhet i teamet. Hvis dette mangler, kan det føre til lavere kvalitet og kundetilfredshet.

Jeg tror det er helt klart at en god Scrum Master tilfører mye merverdi til teamarbeidet – og faktisk er uerstattelig. Noen bedrifter har imidlertid ikke råd til eller ønsker ikke lenger å ha Scrum Master på heltid. Så hva gjør man da?

Agile Uten Scrum Master

Alternativer til Scrum Master

Hvis det å utelate en Scrum Master åpenbart skaper problemer, er det da mulig å lage alternative løsninger som gjør det mulig å garantere alle funksjonene til et smidig team selv uten en Scrum Master? – I et nøtteskall: Ja, i hvert fall delvis!

Selv om Scrum Master har en viktig rolle, betyr ikke det at den ikke kan kompenseres delvis. For eksempel kan en produkteier eller teamleder med Scrum-kompetanse brukes som et alternativ til Scrum Master. Om nødvendig kan et teammedlem til og med melde seg frivillig. Slike kombinasjoner av personell blir med rette kritisert, se for eksempel diskusjoner på Quora (Produkteier vs. Scrum Master). Men for noen lag er det rett og slett bedre enn ikke å ha en rolle i det hele tatt.

Ideen om et selvlærende team er heller ikke helt feil, forutsatt at det har en høy grad av modenhet.

Kombinert med verktøy som Echometer, som minner deg på regelmessige retrospektiver og gjør det enkelt å organisere og lede retrospektiver, er det ikke bare mulig å implementere et smidig team uten en Scrum Master, men det er allerede vanlig praksis i mange team.

Likevel vil jeg gjøre oppmerksom på mulige problemer her: Når et team er nytt i Scrum, eller når de jobber i en kompleks eller dysfunksjonell organisasjon, kan teamene fort bli overbelastet, få interessekonflikter eller mangle objektivitet.

Eller kort sagt: Det er ikke alle team som bør jobbe uten en Scrum Master.

Agile Uten Scrum Master

Programvareløsninger i stedet for Scrum Master

Først og fremst er det viktig å merke seg at dagens programvareløsninger (inkludert vår egen) ikke kan erstatte en Scrum Master fullstendig. Men hvis for eksempel produkteieren eller teamlederen har de nødvendige Scrum-ferdighetene, er det mulig å lede teamet uten en dedikert Scrum Master uten store anstrengelser.

Noen av fordelene med et verktøy som Echometer er følgende:

  • Det gjør det mulig å gjennomføre interaktive, psykologibaserte retrospektiver som er basert på ulike maler eller kan tilpasses.
  • Den fanger automatisk opp teamets langsiktige utvikling ved hjelp av agile Health Check-er som måler ulike aspekter ved teamets tilfredshet og ytelse.
  • Den støtter tiltakssporing ved å sikre at effektiviteten av hver oppgave gjenspeiles og fremmer kontinuerlig læring i teamet.
  • Det stimulerer teamets engasjement og refleksjon ved å gi dem stoff til ettertanke om hvert tema under retrospektivet.
  • Det muliggjør asynkron innhenting av tilbakemeldinger før møtet, noe som sparer tid og gir bedre forberedelser.

Hvis du vil sette opp din egen retro med dette verktøyet på bare to minutter, kan du teste det gratis:

Åpne tilbakemeldingsspørsmål

Behold: Hva bør vi beholde?

Stopp: Hva skal vi stoppe med?

Start: Hva skal vi begynne å gjøre?

Agile Uten Scrum Master

Konklusjon – Agile uten Scrum Master?

Et team kan være smidig uten å ha en Scrum Master, men det krever sterk motivasjon og disiplin for å oppnå dette. En Scrum Master kan imidlertid hjelpe teamet med å øke smidigheten og forbedre resultatene.

Start din første retro på under to minutter, og velg blant over 50 retrospektive maler:

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Echometer er den enkleste måten å forbedre teamets leveranse på. for travle teamledere

Verktøyet muliggjør smidige Health Check-er, sporing av tiltak og interaktive, psykologibaserte retrospektiver på autopilot.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.