Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Sprint retrospektiv samlpe svar

Att bemästra sprint-retrospektiver: Exempel på svar och praktiska tips

Om du arbetar enligt Scrum-processen eller vill lära dig av den, är sprint-retrospektiver förmodligen en av de viktigaste komponenterna. De ger utvecklingsteamen möjlighet att träffas regelbundet (vanligtvis var fjortonde dag i slutet av sprinten) och reflektera över arbetet under de senaste veckorna. Denna reflektion gör det möjligt att kategorisera vad som har upplevts och att lära sig av det inför framtiden. Detta gör det möjligt att stärka dynamiken i teamet på lång sikt och gör teamstrukturen mer effektiv.

Vikten av ärlig feedback
och hur man får tag på den:

Tips för att främja öppen kommunikation

Ärlig feedback är en av de absoluta grundförutsättningarna för ett effektivt teamarbete. Särskilt om du fäster stor vikt vid kontinuerlig förbättring. Enligt min mening är det bara meningsfullt att hålla en bra sprintretrospektiv om en viss grad av öppenhet garanteras. För att säkerställa att ärlig feedback ges i sprint-retrospektiven är det viktigt att teammedlemmarna verkligen känner sig trygga. Ju mer "rädsla" för att bli bedömd som teammedlemmarna känner, desto mindre produktiva blir retrospektiven och andra återkopplingssessioner. Här är några pragmatiska tips för att öka den psykologiska tryggheten:

Skapa en avslappnad och förtroendefull miljö:

  • Lättare sagt än gjort, men atmosfären är naturligtvis en viktig faktor som påverkar känslan av trygghet. Var uppmärksam på dynamiken i hur svåra situationer hanteras i teamet. Om du märker att hela teamet tenderar att bli stressat i dessa situationer, är det ett tecken på att det finns för lite "grundläggande tillit" i teamet. För när spänningar upplevs i svåra situationer följer det oftast automatiskt att man drar sig för att ta upp känsliga ämnen eftersom man inte vill visa den känsla i teamet som annars uppfattas i dessa situationer. Avspänning och tillit måste därför bli teamets modus operandi.

Chefernas rollmodellfunktion (föregå med gott exempel):

  • Även om chefer ofta vill agera som jämlikar med sina team, orienterar sig (särskilt oerfarna) teammedlemmar efter sin chef: Hur hanterar chefen svåra situationer?

   Fråga dig själv när du som chef senast ställde dig upp framför ditt team och sa något i stil med: "Hörni, jag har verkligen klantat till det här..."
   Om man reflekterar över detta så händer det ofta mindre ofta än det borde. Om du som chef skäms över dig själv när du hanterar problematiska frågor är det inte ovanligt att denna känsla överförs (om än omedvetet) till de andra medlemmarna i teamet.
   Du kan vidta proaktiva motåtgärder här, till exempel genom att ta initiativet i retrospektiv när du får frågan "Vad gick inte så bra?" och hantera dina misslyckanden på ett positivt sätt.

Alternativ för anonym feedback:

  • I vårt arbete med många företag har vi märkt att möjligheten att lämna "anonym feedback" ofta leder till att saker tas upp som annars skulle ha förblivit dolda. Även om det snabbt uppstår problem med att feedbacken inte kan kopplas till en person och därför till en början verkar värdelös, så kan den ändå öka medvetenheten om det underliggande problemet.

   Först när denna medvetenhet finns kan du, precis som i steg 1 och 2, se till att du återigen frågar dig varför denna feedback endast gavs anonymt.

Sammantaget kan man säga att det inte är någon dans på rosor att skapa en kultur som präglas av säkerhet och tillit. Men att förstå hur den här kulturen fungerar och sedan odla den i teamet över tid är en riktig game changer.

Exempel på retrospektiva frågor och svar

Det är nu meningsfullt att fokusera på sprintretrospektiven. Här ställs frågor som är avsedda att stimulera till eftertanke och reflektion:

What Went Well retrospektiv

Öppna frågor om feedback

Vad gick bra?

Vad gick inte så bra?

Hur kan vi förbättra oss?

Som framgår av diagrammet finns det följande två, eller i vårt fall tre, frågor i What Went Well Retrospective...👀

 

Vad gick bra? 👍🏽

✅ExempelExempel: Du var mycket nöjd med det nya verktyget som hjälper till med prioritering och transparens av produktbackloggen. Det bör definitivt fortsätta att användas.

 

Vad fungerade inte så bra? 👎🏽

✅ExempelDet är bra att titta på agila mätvärden som teamets hastighet då och då – Tyvärr har det inte hänt så mycket på sistone! Vi borde bli bättre på att hålla ett öga på våra mätvärden.
👉🏽 Mer information om: "
agila mätmetoder".

 

Hur kan vi förbättra oss? 🙌🏽

✅ExempelDu har en känsla av att inte alla i ditt team vågar säga vad de tycker. Så den så kallade "psykologiska säkerheten" bör förbättras. Så att du oftare kan göra ett agilt team Health Check i 3 steg i teamet.
👉🏽 Mer information om: "
Psykologisk säkerhet" eller "Team Health Check i 3 steg".

Ytterligare resurser och mallar

Naturligtvis har vi också andra retrospektiva program att erbjuda. Här är några exempel:

Sprint retrospektiv exempel på svar

Teamets åtaganden Retrospektiv

De aktuella utmaningarna kräver exceptionellt teamwork. Kontrollera om ditt team håller ihop med hjälp av denna retro:

Frågor om hälsokontroll:

Dessa frågor besvaras på en skala (1-5):

I teamet delar vi en gemensam uppfattning om vad "bra arbete" är.

Öppna frågor om feedback:

Hantera motstridiga prioriteringar: "Om jag märker att det finns motstridiga prioriteringar, då ...

Kommunicera blockeringar: "Om jag fastnar i en uppgift delar jag med mig av det till ...

Hantera konflikter: "Om jag märker att en konflikt uppstår i vårt team, då ...

arbetsavtal mall mall verktyg

Sprint retrospektiv exempel på svar

Psykologisk säkerhet Retro

Konfliktfritt samarbete är avgörande, särskilt i tuffa tider. För att uppnå detta måste dock alla våga prata om friktionspunkter innan de går överstyr. Att ha tryggheten att alltid kunna säga ifrån i ett team kallas också för "psykologisk säkerhet". Se var du står i den här frågan:

Frågor om hälsokontroll:

Dessa frågor besvaras på en skala (1-5):

Jag får regelbundet användbar feedback om hur bra jag presterar och hur jag kan förbättra mig.

Om någon i vårt team gör misstag döms de inte för det.

I vårt team är det tillåtet att inte veta något ibland.

I konflikter pratar vi om sakfrågan så att ingen känner sig personligt angripen eller dömd.

Öppna frågor om feedback:

Vad mer vill vi prata om?

Sprint retrospektiv exempel på svar

Batteri Retrospektiv

Svåra tider tär också på de personliga batterierna. Just nu är det särskilt viktigt att hålla ett öga på teamets energinivåer:

Öppna frågor om feedback:

Hur fullt är ditt personliga batteri i procent just nu?

Vad har laddat ur ditt batteri den senaste tiden?

Vad har laddat ditt batteri den senaste tiden?

Vad skulle hjälpa dig att spara energi under de närmaste veckorna?

Du kan också läsa igenom den här artikeln, där vi har presenterat 33 fler retros: 33 Enkla exempel på retrospektiv

Naturligtvis är det också vettigt att inte bara göra retrospektiv, utan att använda en beprövad struktur i retrospektiven.
Det är just därför vi har skapat verktyget Echometer. Det gör att du kan förbereda en perfekt retrospektiv på mindre än 2 minuter. Mer än 100 kunder beskriver redan detta som en enorm hävstång för deras retrohantering.

Testa det bara gratis:

Dela denna artikel med ditt nätverk

Behöver teamet en boost? Här är vad du ska göra: Spotify Health Check retrospektiv!

Första hälsofrågan: "😍 Vi tycker om att gå till jobbet och har mycket roligt tillsammans."

Vill du ha mer? Testa vårt Retroverktyg nu.

Fler artiklar

Echometer Nyhetsbrev

Missa inte uppdateringar om Echometer och få inspiration till agilt arbete