Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Fallstudie: Echometer på Shopware AG

Förankra företagets värderingar och främja team- och ledarskapsutveckling i hela företaget med Echometer.

Om Shopware

Shopware är en ledande system för e-handel och används av några av Europas största varumärken, återförsäljare och tillverkare inom B2C- och B2B-sektorn.

Som en framåtblickande lösning med öppen källkod ger Shopware användarna friheten att utveckla tillväxtpotential snabbt och enkelt – med mer flexibilitet och mindre komplexitet. Resultatet är att mer än 100 000 företag redan idag förlitar sig på en Shopware-lösning.

Vid huvudkontoret i Schöppingen, Westfalen, sysselsätter Shopware 200 personer och förlitar sig också på ett världsomspännande nätverk av ~1 200 partners.

Utgångsläge

Snabb tillväxt och "kriget om talangerna

Slutet av 2019: Shopware växer stadigt. I konkurrensen om kvalificerade medarbetare måste den positiva företagskulturen säkerställas och stärkas ytterligare.

Tre mål har fastställts:

  1. Aktivt arbete med det interna Kultur för återkoppling på gruppnivå
  2. Företagsövergripande, mätbar förankring av Företagets värderingar – i teamen
  3. Stärka rollen för Chefer som coacher – genom Bottom-up & utveckling på arbetsplatsen

Vi söker intensivt efter ett lämpligt mjukvaruverktyg som kan stödja denna process.

Utmaningen

Teamutveckling är ett område där det inte fanns någon lämplig mjukvarulösning före Echometer.
Ralf Marpert
Direktör för finans och personal @ Shopware AG

Lösningen med Echometer

Echometer införs i hela företaget - och kommer precis i rätt tid. Corona bryter ut.

Förändring nedifrån och upp

Echometer har visat sig vara ett värdefullt verktyg i tider av Corona för att hjälpa ledare att säkerställa teamens anpassningsförmåga:

Varannan till var fjärde vecka samlar teamen in feedback om den aktuella utvecklingen och psykologiska aspekter av samarbetet. Resultaten diskuteras sedan självständigt i teamworkshops (så kallade retrospektiv) tillsammans med chefen.

Som digital coach tar Echometer över moderering och organisation så att teamen och cheferna kan fortsätta att koncentrera sig på sitt arbete.

Den kulturella barometern

Lednings- och HR-teamen kan centralt definiera frågor som ställs till alla team. 

Detta ger HR-teamet kontinuerlig insikt i teamens välbefinnande och utveckling. Samtidigt kan de vara säkra på att cheferna arbetar med sina team för att självständigt utveckla åtgärder baserade på feedbacken.

Även här avlastas både chefer och HR av teamens självorganisering.

De tillförda värdena

En lärande och anpassningsbar organisation

HR-teamet har också insyn i teamens verksamhet och kan därför följa hur teamen aktivt utvecklar och driver förändring medett genomsnitt på 4,6 åtgärder per team.

 

Resultat

När jag tittar på Echometer:s instrumentpanel ser jag att våra 26 team arbetar med över 150 aktiva åtgärder. Detta visar tydligt hur Echometer hjälper oss att initiera mycket konkreta förändringar i teamen.
Lena Thesing
HR & Talent Sourcing @ Shopware

Kom igång nu!

Boka en online-demo nu och ta reda på hur Echometer också kan bidra till teamutveckling och kulturförändring i ditt företag.