Uwaga: Strona została przetłumaczona automatycznie. Przełącz na język angielski, aby uzyskać najlepsze wrażenia z czytania.

Zarządzaj członkami zespołu i wyznaczaj/usuwaj administratorów zespołu.

Chcesz rozszerzyć swój zespół, usunąć ludzi lub przypisać/usunąć rolę administratora zespołu?

Aby to zrobić, przejdź do listy członków zespołu w ustawieniach zespołu:

  1. Pod listą członków zespołu znajdziesz przycisk dodawania nowych członków zespołu.
  2. Po prawej stronie listy możesz usunąć członków zespołu, klikając "x".
  3. Identyfikator na liście służy do przypisania roli administratora:
    a) Jeśli przy członku pojawi się zielony przycisk "+ Admin", oznacza to, że ta osoba nie ma obecnie uprawnień administratora zespołu. Kliknij przycisk, aby dodać te uprawnienia.
    b) Jeśli pojawi się wypełniony na zielono przycisk "Administrator zespołu", oznacza to, że ta osoba ma obecnie uprawnienia administratora zespołu. Jeśli najedziesz myszą na ten przycisk, zmieni on kolor na czerwony i będziesz mógł jednym kliknięciem odebrać tej osobie uprawnienia administratora. Osoba ta pozostanie zapisana jako zwykły członek zespołu.

Aby móc edytować członków zespołu, musisz mieć uprawnienia administratora zespołu. Jeśli nie masz takich uprawnień, możesz przynajmniej sprawdzić w ustawieniach zespołu, kto jest obecnie jego administratorem.

Uwaga: Zespół w Echometer musi zawsze mieć co najmniej jednego administratora. Możesz wyznaczyć dowolną liczbę osób jako administratorów zespołu.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Pozwól nam pomóc sobie osobiście!