Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

Workspace Health Check instellen (tips)

Hier volgen enkele tips voor het instellen van een Health Check op werkplekniveau.

  1. Belanghebbenden betrekkenEen Health Check dat verder gaat dan verschillende teams is interessant voor veel groepen mensen. Als je van plan bent om de Health Check werkplek op te zetten, moet je hen daarom vroegtijdig informeren. Typische stakeholders zijn: Teams, managers, eventueel HR en de ondernemingsraad.
  2. Begin gewoonIn een Health Check op organisatieniveau zijn er veel belanghebbenden die invloed willen hebben op de identificatie van onderwerpen. Om niet vertraagd te worden door dit coördinatieproces, raden we aan om te beginnen met het minimale compromis en je te beperken tot zeer algemene onderwerpen zoals werktevredenheid of de ROI van agile meetings. De Health Check werkruimte kan op elk moment flexibel worden uitgebreid.
  3. Minder is meerVanwege het grote aantal belanghebbenden is het verleidelijk om een groot aantal onderwerpen op te nemen in de Health Check werkruimte. Helaas leidt dit vaak tot te hoge eisen aan medewerkers als feedbackgevers en mogelijk tot "enquêtemoeheid". Denk er dus ook na de start aan om het aantal enquêteonderwerpen niet te overdrijven. Neem alleen Health Check-items op die echt relevant zijn.
  4. Gebruik bestaande contextVeel bedrijven hebben bedrijfswaarden gedefinieerd. Deze bedrijfswaarden dienen optimaal als oriëntatie voor de Health Check-werkplek van Echometer, die daarbij als cultuurbarometer kan dienen. Door de bedrijfswaarden aan de orde te stellen, kan ook de betrokkenheid van HR en managers worden versterkt om Echometer actief op te zetten in teams in het hele bedrijf en zo de toegevoegde waarden breder in te zetten.

Naast de Health Check werkruimte raden we je ook aan om een Team Health Check op te zetten.

Niet gevonden wat je zocht?

Laat ons je dan persoonlijk helpen!