Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

holger koschek agile coach 2

Feltrapport – Fjernstyring Agile Coaching med Holger

Feltrapport – Formatet

Hvordan brukes Echometer i praksis? Og av hvem? Vi ønsker å besvare disse spørsmålene i en serie erfaringsrapporter om Echometer. Derfor har vi intervjuet noen av brukerne våre.

La oss hoppe rett inn i Holger Koscheks Echometer-erfaringsrapport. Holger er Agile-coach og bruker blant annet Echometer med klienten sin. Frontastic – er et selskap som er hjemmehørende på avstand..

 

Intervjupartneren

Jean: Holger, vi er glade for at du deltar i dette formatet! Vennligst presenter deg for leserne våre.

Holger: Hei, jeg heter Holger Koschek. Som frilanskonsulent, kursholder og coach jobber jeg med mennesker i ulike roller for å få prosjekter og organisasjoner til å utvikle seg. Fremgang er mitt uttalte mål, for det er bare de som beveger seg fremover som kan forandre ting. Min agile tilnærming hjelper meg med å finne de riktige utgangspunktene for endring. Løsningen er imidlertid ikke automatisk Agile, Scrum eller Kanban.

Jeg følger ofte bedrifter som ønsker å revurdere samarbeidsmodellen sin for å øke verdien for kundene. Det var slik jeg møtte Thomas Gottheil. Tidligere i år ba Thomas meg om å støtte hans nye selskap Frontastic som Agile-coach. Frontastic er et "remote-native company": Alle medarbeiderne jobber fra hjemmekontorer over hele Europa. Under normale omstendigheter møtes de imidlertid fysisk minst én gang i kvartalet for å styrke det sosiale båndet.

 

Erfaring med smidig arbeid

Jean: Hvor lenge har smidig arbeid spilt en rolle for deg?

Holger: "Offisielt" siden 2008 – da jeg ble sertifisert Scrum Master. Jeg har også tidligere jobbet tverrfaglig, fokusert og prioritert. For meg betyr smidig arbeid mer enn målrettet anvendelse av smidige metoder. Det er en måte å tenke og jobbe på som aksepterer dynamikk som det normale, og som gjennom en god blanding av struktur, fleksibilitet og disiplin sikrer at jeg er i stand til å handle i slike dynamiske situasjoner.

Jean: Og hvilke team er det dere jobber med?

Holger: Teamene jeg har jobbet med og jobber med i dag, kunne ikke vært mer forskjellige: fra bedrifter til oppstartsbedrifter, fra ledelse til kontorpersonell, fra programvareprodukter til forretningsmodeller, fra delte prosjektrom til spredte hjemmekontor, fra agile nybegynnere til gamle travere, fra flyvedlikehold til forlagsvirksomhet.

Til tross for alle forskjellene er det imidlertid minst to viktige fellestrekk: Uten unntak setter teamene pris på tverrfaglig arbeid. Og de er vant til å stille spørsmål ved arbeidsmetodene sine i retrospektiver og tilpasse dem om nødvendig.

For tiden jobber jeg parallelt med flere klienter med ulik intensitet som ekstern Agile-coach.

 

Jobber eksternt som Agile-coach under Corona-perioden

Jean: Hva har endret seg gjennom Corona for arbeidet ditt som Agile-coach?

Holger: Overraskende nok ikke så mye. Teamene mine klarte å endre samarbeidet fra "on-site" til "remote" veldig raskt. Hos Frontastic var det ikke nødvendig å tilpasse arbeidsmåten i det hele tatt, fordi selskapet som sagt jobber "remote-native".

I begynnelsen var jeg skeptisk til om jeg ville klare å fylle rollen min på en god måte selv om jeg ikke hadde direkte kontakt med folk. Skepsisen har bleknet i mellomtiden. Selv om jeg aldri har møtt noen av Frontastic-kollegene personlig, er det mulig å få til et tillitsfullt samarbeid. Det skyldes først og fremst den takknemlige måten vi omgås hverandre på, men også at vi har felles mål.

Jean: Hvordan reagerte du i begynnelsen på de nye omstendighetene? Hva satte du deg fore å gjøre?

Holger: Det ble raskt klart for meg at vi må være enda mer påpasselige når vi samarbeider. Slik kom en av kundene mine frem til en samling prinsipper og tips for nettmøter. Siden jeg ikke lenger direkte kan se hvem som er tilgjengelig for en improvisert samtale, må de elektroniske kalenderne og statusene i de ulike kommunikasjonsverktøyene være godt vedlikeholdt. I stedet for å koordinere avtaler i lange e-posttråder er det for eksempel mer effektivt å bruke funksjonen "Foreslå en ny avtale" i den elektroniske kalenderen. Ikke alle teammedlemmene kjente til denne funksjonen. Ved bruk av verktøy som Microsoft Teams eller Zoom var det en del berøringsangst, noe jeg reduserte gjennom korte opplæringsøkter.

Mot, personlig ansvar og selvorganisering er spesielt viktig under disse omstendighetene. For å fremme disse egenskapene trenger hvert enkelt teammedlem sin egen individuelle dose støtte.

Jean: Hva er dine funn nå basert på erfaringene så langt?

Holger: Vi mennesker er i stand til mer enn vi noen gang har trodd. På den annen side blir våre personlige grenser nå mer nådeløst synlige. For Agile-coachene er det derfor mye å gjøre ...

Feltrapport

Echometer i distribuerte team

Jean: La oss gå videre til Echometer-erfaringsrapporten. Hvordan hjelper Echometer deg med eksternt samarbeid med team?

Holger: Echometer gir meg en rød tråd i retrospektivet uten å fremheve seg selv som et verktøy. Ved å forhåndsvelge åpne og lukkede spørsmål kan jeg gi retrospektivet en tematisk ramme. Dessuten går alle teammedlemmene som deltok i undersøkelsen, forberedt inn i retrospektivet. De organisatoriske spørsmålene egner seg godt som stemningsbarometer på mellomlang og lang sikt. Og tiltakene som ble utviklet i fellesskap i retrospektivet, har endelig fått et hjem på nettet.

Jean: Hva ville vært utfordringene med fjernstyrte retrosystemer uten Echometer?

Holger: Jeg må sørge for at alle teammedlemmene forbereder seg godt til retrospektivet. Den spontane diskusjonen og den synkrone oppfølgingen av (del)resultatene er noen ganger vanskelig på nettet. Hvis alle deltakerne kjenner spørsmålene på forhånd, blir diskusjonene mer fokuserte. Dette innebærer en risiko for at viktige temaer som ikke dekkes av de forberedte spørsmålene, faller utenfor. Jeg noterer slike temaer slik at alle kan se dem ved hjelp av Echometers notatfunksjon. Avhengig av hvor presserende temaet er, åpner jeg rommet for diskusjon om dette temaet eller tar det med som en kandidat til det påfølgende tilbakeblikket.

Den omfattende spørsmålskatalogen med tilhørende kategorier hjelper meg med å gi retrospektivet et tematisk rammeverk. Dette reduserer faren for å utelate aspekter som er viktige for teamarbeidet.

Uten Echometer hadde jeg måttet sjonglere med flere verktøy for å moderere diskusjonen, registrere delresultater, utlede tiltak fra dem og følge dem opp.

Retros-prosedyre med Echometer

Jean: Hvordan fungerer de eksterne retrosystemene med Echometer?

Holger: Strukturert. Jeg liker det fordi jeg er en strukturert person. Jeg har en følelse av at teamene også drar nytte av de tydelige rammene som Echometer skaper. Likevel kan teamene diskutere åpent og i alle retninger. Som fasilitator kan jeg alltid se hvor langt vi har kommet i retrospektivet, og jeg kan holde øye med klokken –, noe som hjelper meg med tidsstyringen. Jeg mener for øvrig ikke at online-retrospektiver trenger å være lengre enn retrospektiver på stedet.

Jean: Hva mer ønsker du å legge til rette for?

Holger: Jeg er glad for å ha blitt kjent med Echometer. I mellomtiden bruker jeg verktøyet med hell i et annet kundeprosjekt. Echometer-teamet er hjelpsomme og åpne for nye ideer som raskt blir implementert. Dette gjør "digital Agile-coaching" til en fornøyelse. Takk skal dere ha!

Resultatene

That's it –, vi håper at denne erfaringsrapporten var informativ og har gitt deg noe spennende å tenke på!

Hvis du også er interessert i å teste Echometer, kan du benytte deg av muligheten til å bli involvert i en gratis demo-konto til å begynne med!

PS: Bruker du allerede Echometer og ønsker å dele dine erfaringer? Ta gjerne kontakt med Jean 🙂 🙂 .

Vår intervjupartner

Holger Koschek

Holger Koschek

Agile Trener Hjemmeside

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Trenger du en teamboost? Da gjør du følgende: Tilbakeblikk på Spotify Health Check!

Første helsespørsmål: "😍 Vi liker å gå på jobb og har det veldig gøy sammen."

Har du lyst på mer? Prøv retroverktøyet vårt nå.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.

Jeg har nylig skrevet en e-bok om "12 retrospektive metoder fra psykologien" – Interessert?

Christian Heidemeyer, psykolog og Scrum Master