Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

kvinnor-1209678_1920

Hur personalutveckling fungerar på jobbet

Klassikern inom ledarskapsutveckling: Vi tar två dagar, gör rollspel och hoppas efteråt att ledarna är lite bättre på att genomföra sina medarbetarsamtal. Detta kallas också för personalutveckling utanför arbetet. 

Enligt vår uppfattning går trenden med rätta – mot personalutveckling på arbetsplatsen.

Personalutveckling på jobbet innebär att vidareutbildning och utbildningsåtgärder genomförs i det direkta arbetssammanhanget för den anställde. Det finns inget extra evenemang för det, men det är fast integrerat i vardagen och uppfattas inte som en extra ansträngning. 

 

Personalutveckling på arbetsplatsen – Definition

Med personalutveckling på arbetsplatsen kan man lära sig nya färdigheter eller öka produktiviteten. I de flesta fall är det erfarna medarbetare eller utbildare som följer med och utbildar deltagarna i deras dagliga arbete. För vad är det bästa sättet att lära sig? Just det, genom erfarenhet. 

Typiska metoder som används för personalutveckling på arbetsplatsen är Arbetsrotation, Jobbförstoring och Förbättrad sysselsättning.

Jobbrotation: Arbetsområdet byts ut. 

På en reklambyrå kan till exempel ansvaret för sociala medier, trycksaker och webbplatser rotera regelbundet. Det ger variation, men kräver också kompetens inom alla områden – i vilket fall som helst lär du dig något.

Jobbet utvidgas: Arbetsområdet utvidgas. 

Till exempel kan en mediedesigner som tidigare bara ansvarade för logotyper nu också göra färgkorrigeringar på affischer. Arbetsuppgifterna växlar alltså och är avsedda att ge avkoppling från monotona arbetsuppgifter.

Job berikning: Arbetsområdet höjs till en högre nivå av efterfrågan. gehoben

Till exempel kan den tidigare nämnda mediedesignern nu själv presentera sin design för kunderna. Därmed tar han/hon på sig ett större ansvar och upplever eventuellt mer Förverkligande genom yrket.

 

på jobbet vs. utanför jobbet vs. nära jobbet

Personalutveckling på arbetsplatsen, liksom utanför och nära arbetsplatsen, är alla instrument för personalutveckling. De visar hur nära utbildningen är arbetssituationen.

Off the job skulle alltså innebära t.ex. en extern utbildning och near the job en Verkstad med tydlig hänvisning till arbetsuppgifterna.

Fördelen med personalutveckling på arbetsplatsen är att det man lärt sig tillämpas direkt i arbetssammanhanget och inte behöver överföras från utbildningen till jobbet. En utbildningsprocess är bara framgångsrikt avslutad när beteendet har förändrats. Därför betyder det ingenting att en utbildning bara är avslutad.

Fördelar med personalutveckling på arbetsplatsen

Frontalundervisning har sedan länge upphört att vara ett medel för allt. Med personalutveckling på arbetsplatsen kan utbildningen anpassas till de individuella behoven hos medarbetaren och hans eller hennes arbetsmiljö. Dessutom kan den genomföras under en längre tidsperiod och gör det möjligt att befästa komplexa procedurer.

Ändå är det vettigt att kombinera metoder. Allt kan inte läras ut på lämpligt sätt genom praktisk tillämpning, eller så skulle det vara alltför tidskrävande och kostsamt.

 

Genomföra personalutveckling på arbetsplatsen

Dagens företag måste ständigt Förändringar i arbetslivet klara av för att förbli konkurrenskraftiga. Men istället för att ständigt anställa ny personal bör befintliga medarbetare befordras, i en anda av lärande organisation

En princip för lärande organisationer är ett snabbt genomförande av det man lärt sig, vilket möjliggörs av personalutveckling på arbetsplatsen.

Steg för personalutveckling på arbetsplatsen

  1. Behovsanalys:Var finns problemet? Var kan förbättringar göras?
  2. Genomförande av kvalificerad personal, vid behov handledning av erfaren personal eller externa utbildare
  3. Överföring av lärande (redan säkrat genom åtgärder på arbetsplatsen)
  4. Effektivitetsmätning, t.ex. genom pulsundersökningar: Är resultatet hållbart?


En rekommenderad metod för personalutveckling på arbetsplatsen är att regelbundet införa s.k. lessons-learned workshops. agila retrospektiv. De har förmågan att få chefer och medarbetare att lämna sin bekvämlighetszon och skapa något som många andra metoder inte lyckas med: Hållbarhet i åtgärderna.

Vår digitala coach Echometer, en spin-off från den psykologiska fakulteten vid universitetet i Münster, har utvecklats för utveckling av chefer och team på arbetsplatsen. Ta en titt på hur det företagsomfattande införandet av retrospektiv har påverkat arbetsgivarvarumärket och kulturen på Shopware AG:

Källor:

Mincer, Jacob (1962): On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications. Journal of Political Economy, 70(5, del 2), 50-79. DOI: 10.1086/258725. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/258725?journalCode=jpe 


Wegerich, Christine (2015): Strategisk personalutveckling i praktiken. Instrument, framgångsmodeller, checklistor, praktiska exempel. 3:e uppl. Berlin: Springer Gabler. http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1974130.

Dela denna artikel med ditt nätverk

Behöver teamet en boost? Här är vad du ska göra: Spotify Health Check retrospektiv!

Första hälsofrågan: "😍 Vi tycker om att gå till jobbet och har mycket roligt tillsammans."

Vill du ha mer? Testa vårt Retroverktyg nu.

Fler artiklar

Echometer Nyhetsbrev

Missa inte uppdateringar om Echometer och få inspiration till agilt arbete