Uwaga: Strona została przetłumaczona automatycznie. Przełącz na język angielski, aby uzyskać najlepsze wrażenia z czytania.

Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO)

Echometer obsługuje przepływ uwierzytelniania SAML. SAML jest odpowiedzialny tylko za uwierzytelnianie –, zapewnia przepływ do udostępniania i synchronizacji użytkowników między Echometer a połączoną federacją.

Przykładowy przypadek użycia

Firma A chce używać Echometer ze swoimi pracownikami. Wszyscy pracownicy mają już konto użytkownika w portalu logowania firmy A, który obsługuje użycie jako SAML Identity Provider (IDP).

Echometer może teraz połączyć IDP firmy A z obszarem roboczym Echometer, który został skonfigurowany dla firmy A. Obszar roboczy Echometer jest następnie połączony z IDP firmy A. Firma A może teraz skonfigurować dla każdego użytkownika, którzy użytkownicy mogą logować się do Echometer, po prostu dostosowując ustawienia IDP.

Aby skonfigurować SAML dla swojego obszaru roboczego, po prostu skontaktuj się z support [at] echometer.de.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Pozwól nam pomóc sobie osobiście!