Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

street-sign-141361_1920

Teamproblemer og hva som kan gjøres fra et psykologisk synspunkt

Det er mange fordeler ved å jobbe i team: mer fleksibel handling, skape mer tilhørighet og mer til på kort tid. Men alle som leser dette, vil sannsynligvis tenke på minst én egen opplevelse der det motsatte var tilfelle. 

Teamproblemer består ofte i at medlemmene hindrer hverandre. Kan du kjenne igjen arbeidsteamet ditt i følgende?

 

Alle trekker i samme retning... men i feil retning.

Det er kjent at samhold er svært viktig i et team, men godt teamarbeid i et produktivt arbeidsmiljø bør omfatte mye mer. Det er altfor lett for enkelte teammedlemmer å følge flertallet, selv om de egentlig har en annen mening. Dermed verdsetter de ikke sin egen kompetanse høyt nok og unngår konflikter. Da får teamet problemer, og det kan bety tapte muligheter.

For eksempel sier ikke utvikleren av en app noe når markedsføringsplanen settes opp, fordi han tror at han ikke vet noe om det. I virkeligheten vet han mye mer om den praktiske bruken av appen. 

Det er derfor viktig å oppmuntre teammedlemmene til å dele sitt syn på ting, selv om de ikke er helt enige. Den beste måten å unngå slike teamproblemer på er å innføre regler og metoder som gjør det mulig å undersøke alle synspunkter.

Tips:
Har du hørt om paradigmet med skjulte profiler? Psykologiske studier har vist at gruppebeslutninger som regel tas ved hjelp av den informasjonen som er skjult. kjent for alle deltakerne er. Det som bare er kjent for enkeltpersoner, blir derimot ikke delt. Grunnen er at kunnskap som mange har, får større anerkjennelse, selv om den ikke representerer hele bildet.

Godt samhold eller teamarbeid

Som flokkdyr har vi mennesker et behov for anerkjennelse og tilhørighet i det sosiale miljøet. Møter skal være morsomme og kolleger skal komme godt overens, ingen tvil om det, men kan dette også føre til problemer i teamet? Ja, hvis forholdet til hverandre settes foran løsningen av problemer eller konflikter... 

Ingen kan jobbe fornuftig hvis man lar de sårbare være i fred. Harmoni av gruppen. God møteledelse kan være til hjelp. 

Diskusjonene bør ledes på en måte som er relevant for oppgaven, mens felles pauser bør være forbeholdt personlig utveksling. 

Vil du ha litt hjelp? Denne videoen inneholder verdifulle tips til effektiv møteledelse:

Teamproblemer forårsaket av "de andre

Et godt teamarbeid bør også innebære at alle virkelig bidrar. Et blikk på de ansattes prestasjoner kan imidlertid også virke svært demotiverende. For å illustrere dette er det noen effekter som psykologien har observert, og som kan skape problemer for et team:

  • Sosial loffingPrestasjonene reduseres ubevisst i enkle gruppeoppgaver når den enkeltes prestasjoner ikke er synlige eller evalueres.
  • Gratispassasjerer: Prestasjonene reduseres bevisst hvis ens eget bidrag anses som for lite. Jo større gruppen er, desto større er denne effekten.
  • SugeeffektPrestasjoner reduseres bevisst når man merker at andre ikke anstrenger seg. Man ønsker ikke lenger å være "den dumme" som gjør jobben for andre.
  • Soldater: Ytelsen er bevisst redusert som en protest mot for høye krav.

 

Er disse teamproblemene uunngåelige?

Ja, jeg ville lyve hvis jeg sa at det finnes en løsning på alt. Vi er mennesker, og vi gjør feil eller kolliderer. Men la oss se positivt på det: Ingen av disse teamproblemene vil bety bedriftens undergang, men de kan være svært skadelige for prestasjonene.

Så hvordan sikrer du at alle deltar på en hensiktsmessig måte i diskusjonene og yter sitt beste? Som vi har nevnt tidligere, er det viktig å skape strukturer som gjør det mulig for alle  Teammedlemmene føler seg komfortable. Det bør være en jevnlig dialog om hvorvidt den nåværende måten å samarbeide på fortsatt er produktiv.

En enkel måte å oppnå dette på, er å ha regelmessige Retrospektive teamgjennomganger. Følgende utsagn bør for eksempel gjelde for teamet ditt hvis du har fått bukt med teamproblemene ovenfor:

  • I mitt team deler hvert enkelt teammedlem av sin individuelle kunnskap og erfaring.
  • Møtene våre er godt strukturerte, men gir likevel rom for kreativitet og nye ideer.
  • I vårt team kan man ha ulike meninger og likevel jobbe godt sammen.
  • Jeg har lett for å ta opp vanskelige eller kontroversielle spørsmål i teamet mitt.
  • Mitt bidrag er en reell merverdi for teamet mitt.


Dette er for øvrig alle atferdsforankringene til den digitale coachen Echometer, som hjelper til med å utvikle team spesielt fra et psykologisk perspektiv.

Dette var bare et lite utdrag fra våre Et verktøy som teamet ditt kan bruke til å løse problemer og synliggjøre suksesser. kan. Hvis du er interessert i effektene av Echometer, er du velkommen til å ta en titt på Feltrapport fra Shopware AG:

Team Problems – Kilder:

Nerdinger, F. W., Blickle, G., & Schaper, N. (2014). Arbeids- og organisasjonspsykologi. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41130-4 

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2014). Sosialpsykologi (8., oppdaterte utgave). Alltid i læringens tjeneste. Hallbergmoos: Pearson. http://lib.myilibrary.com?id=652729 

Parker, G. M. (1990). Lagspillere og teamarbeid. San Francisco: Jossey-Bass. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.1302

Stasser, G., & Titus, W. (1985). Pooling of unshared information in group decision making: Biased information sampling during discussion. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1467–1478. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/

Wegge, J. (2004). Ledelse av arbeidsgrupper. Göttingen: Hogrefe. https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=IHhI_yeOXrEC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Wegge

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Trenger du en teamboost? Da gjør du følgende: Tilbakeblikk på Spotify Health Check!

Første helsespørsmål: "😍 Vi liker å gå på jobb og har det veldig gøy sammen."

Har du lyst på mer? Prøv retroverktøyet vårt nå.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.