Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

Onze blog

Onze blog met nieuws over onderwerpen rond Het Nieuwe Werken, Flexibiliteit en Leiderschap

Workspace Health Check instellen (tips)

Hier volgen een paar tips voor het opzetten van een Health Check op werkplekniveau. Betrek belanghebbenden: Een Health Check die is opgezet via

Stel een Team Health Check in (tips)

Hier volgen enkele tips over hoe je een Health Check op teamniveau kunt opzetten. Begin eenvoudig: je hoeft geen psycholoog te zijn,

De rollen in Echometer

Rechten in Echometer zijn gebaseerd op 3 rollen: Workspace Admin Creëert en beheert teams, workspace leden en de workspace gezondheid.

Wat is een retrospectief en hoe lang duurt het?

Een retrospectief is een teamworkshop om na te denken over de samenwerking en deze te verbeteren. In Echometer is de retrospectieve een kernelement voor het initiëren van

Timeboxing in de retrospectieve

Je team doet regelmatig langer over retrospectives dan gepland en je vraagt je af hoe je het tijdmanagement kunt verbeteren?

Stel je eerste team samen

Als beheerder van een werkruimte kun je nieuwe teams maken en vervolgens beheerrechten voor het team toewijzen aan een collega. Het team

Echometer Nieuwsbrief

Mis geen updates over Echometer & doe inspiratie op voor agile werken

Nu aan de slag

Probeer team retros uit met Echometer & stimuleer agile werken meetbaar in de hele organisatie.