Merk: Nettstedet er automatisk oversatt. Bytt til engelsk for å få den beste leseopplevelsen.

Bilde_forslag_god_veiledning_(1)

Hva kjennetegner godt lederskap? 10 ultimate tips fra Google

Lederskap er ingen barnelek –, det er de fleste enige om. Men hva kjennetegner godt lederskap? Som med de fleste hverdagslige spørsmål har Google også her funnet et godt svar. Google bruker nå sin erfaring og sine ressurser som et globalt selskap til å generere innsikt også i interne studier. 

Så også om temaet godt lederskap og hva som er godt lederskap – og med det, velkommen til Project Oxygen! 

Hva er Project Oxygen? 

For det første skjer ikke ting som du tror, og for det andre skjer de ikke. Dette er også tilfellet med Prosjekt Oksygen. For i utgangspunktet var Googles forskerteam i 2008 ikke interessert i å finne ut hva som kjennetegner en god leder hos Google, men i å bevise at ledere ikke har noen innflytelse på teamets prestasjoner og i beste fall er et nødvendig onde. 

For spesielt ingeniører og millennials hos Google hadde det vanskelig med det tilsynelatende så utdaterte og overflødige hierarkiet. Men denne tesen om overflødighet ble raskt tilbakevist, og fokuset ble derfor rettet mot spørsmålet: Hva er godt lederskap? 

Før vi går i dybden, en liten notis. Om fjorten dager vil det være en Gratis webinar om "Agile Bedriftskultur i omstilling: de 5 viktigste suksessfaktorene". i stedet for – med totalt 11 internasjonale eksperter! Du finner mer informasjon i teaservideoen. 

Hvis du synes dette høres interessant ut, finner du en liste på Mer informasjon på Project Scagile-nettstedet – Du kan også registrere deg gratis der. register.

Hvordan ble dataene samlet inn?

Til å begynne med ble lederkvaliteten målt ved hjelp av to kvantitative mål: ledernes prestasjonsvurderinger og tilbakemeldingene fra den årlige medarbeiderundersøkelsen. Da det viste seg at team med gode ledere var lykkeligere og mer produktive, begynte man å forske på hvilken atferd som førte til denne suksessen. 

Til dette formålet ble de ansattes kommentarer fra den årlige undersøkelsen og prestasjonsevalueringene evaluert, og på denne måten ble det identifisert ti typiske atferdstrekk hos ledere som lykkes. 

Til slutt ble det gjennomført dobbeltblinde intervjuer (det vil si at verken intervjueren eller intervjuobjektet vet hvilken gruppe intervjuobjektet eller de selv tilhører) med spesielt dyktige og spesielt udugelige ledere. Med andre ord ble det beste og verste tilfellet konsultert for å finne ut hvordan disse to gruppene skilte seg fra hverandre i atferd. 

Opprinnelig ble det identifisert åtte komponenter for godt lederskap, men i en oppdatering fra 2019 foreslås det nå ti. Disse ti komponentene i godt lederskap presenteres nærmere nedenfor.

Hva kjennetegner godt lederskap – De 10 komponentene

Her er en oversikt før vi går nærmere inn på hvert enkelt kriterium. Rekkefølgen tilsvarer for øvrig en rangering og viser hvor viktige egenskapene var for de ansatte i hvert enkelt tilfelle.

1. er en god trener

Lederen bør ta seg av de ansattes problemer. Vurder hvem som trenger hvor mye støtte og når. Gi tilstrekkelig hjelp. Og se etter løsninger sammen. Dere bør også utvikle mål sammen. 

2. Styrker teamet og unngår detaljstyring.

En god coach forteller ikke alle nøyaktig hva de skal gjøre, men gir også rom for fri utvikling. En god coach utstyrer medarbeideren med alle nødvendige fysiske og psykologiske verktøy slik at han eller hun kan jobbe mest mulig selvstendig. For en god coach trener ikke folk til å følge etter, men til å tenke selv. 

3. Skaper et inkluderende teammiljø og er opptatt av suksess og trivsel.

Her kommer igjen den (nå forhåpentligvis velkjente) psykologisk sikkerhet spiller inn. Et godt teamarbeid kan bare utvikle seg når alle føler at de får lov til å uttrykke seg og prøve seg frem, og at de kan ta risiko uten å risikere å bli uglesett eller straffet av kolleger og leder. En god leder utarbeider og prioriterer denne tryggheten sammen med teamet sitt.     

4. er produktiv og resultatorientert

Ledere bør også delta i selve arbeidet og ikke bare lede. For en som bare krever og aldri leverer, fremstår ikke som autentisk i sin posisjon. 

5. er en god kommunikator – lytter og deler informasjon

Åpenhet er nøkkelen, i begge retninger. Godt lederskap innebærer at lederen aktivt tar imot informasjon fra medarbeiderne og i sin tur gir informasjon tilbake til medarbeiderne. På den måten vet alle hvorfor det som gjøres, gjøres.

6. støtter karriereutvikling og diskuterer prestasjoner

"Du gjør en god jobb" – Dette er en fin ros, men den er også ganske generell og upersonlig. En god leder, derimot, roser spesifikt og oppriktig. Det samme gjelder kritikk. Og han eller hun støtter medarbeideren uten å være redd for å bli overgått av ham eller henne. For her kan du fort bli offer for den sosiale sammenligningsskjevheten (Garcia, Song & Tesser, 2010) og bare ansette folk som er litt dårligere enn deg selv. Eller holde staben så liten at du aldri mister kompetansesuvereniteten. Resultatet er at det generelle nivået synker jevnt og trutt, og kvaliteten på de ansatte beveger seg i en nedadgående spiral. 

7. Har en klar visjon/strategi for teamet.

En god leder kjenner både den faktiske og den ønskede tilstanden i teamet, og vet hvilke tiltak som er nødvendige for å overvinne denne forskjellen! De vet også hvordan de skal kommunisere alt dette på en slik måte at alle medarbeiderne vet hvilken rolle de har i visjonen. 

8. har viktige tekniske ferdigheter for å kunne gi nyttige råd

En leder bør derfor også være en mester på sitt felt, ikke bare en ekspert på å lede. Det gjør det mulig å sette seg inn i de ansattes arbeidsprosesser og utfordringer, og å gi gode råd når det trengs. Det er imidlertid interessant å merke seg at selv om Googles ansatte ser ut til å se faglig kompetanse som en viktig del av godt lederskap, har de en tendens til å plassere faglige kvalifikasjoner i en underordnet posisjon i denne rangeringen. 

9. samarbeide effektivt

Godt lederskap og teamarbeid stopper ikke ved ens eget team, men omfatter hele selskapet. Gode ledere ser hele selskapet som en inngruppe, og skiller ikke mellom sitt eget team og "de andre", utgruppen. 

10. er en sterk beslutningstaker

Beslutninger må tas, og det er godt lederskap å oppfylle denne plikten. Selv om det kan være ubehagelig. Men aldri uten at situasjonen er tilstrekkelig analysert.

Hva kjennetegner godt lederskap? 2 siste tips

Selv om mange av komponentene absolutt beskriver hva som kjennetegner godt lederskap generelt, og derfor også kan overføres fra Google til andre bedrifter, må man ikke glemme at alle bedrifter er forskjellige, og at det som fungerer for Google og prioriteres av Google-ansatte, ikke nødvendigvis er sammenfallende med behovene og utfordringene til din bedrift og dine ansatte. Derfor er det verdt å vurdere på nytt for din egen bedrift om ledere virkelig utgjør en positiv forskjell, og hvilke ferdigheter som er spesielt etterspurt. Til syvende og sist er spørsmålet "Hva er god ledelse?" alltid litt individuelt. 

Her er likevel to generelle tips:

1. ansette smart

La oss ikke bli offer for den nevnte sosiale sammenligningsskjevheten! Dette er en visdom som mange vellykkede ledere understreker igjen og igjen. Steve Jobs, for eksempel, så dette som en av sine viktigste oppgaver ved siden av visjonen: "Nøkkelen for oss har alltid vært å ansette veldig smarte mennesker."

Guy Kawasaki, en av Steve Jobs mangeårige kolleger i Apple, beskriver hvorfor dette er så viktig på en svært levende måte i sine keynote-presentasjoner (se nedenfor): "A-spillere ansetter A+-spillere, men B-spillere ansetter C-spillere, og C-spillere ansetter D-spillere. Hvis du ansetter B-spillere, ender du snart opp med Z-spillere; dette kalles The Bozo Explosion."

Alle kan tenke seg at i sluttfasen av denne nedadgående spiralen vil ledelse generelt sannsynligvis bli et vanskelig og ubehagelig tema. Derfor holder vi oss til visdommen som Bill Marriott (arbeidende styreformann og styreformann i Marriott International) forsto da han sa: "Ansett alltid folk som er smartere enn deg.

2. etablere psykologisk trygghet 

Når de rette talentene er på plass, er det viktig å skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne kan utvikle sitt fulle potensial. Det gjør du ved å vurdere status quo, avklare felles forventninger og gi individuelle tilbakemeldinger, Gi hvert teammedlem en stemme og fremme en anerkjennende atmosfære samt en sunn feilkultur. Er det litt mye på en gang? Slapp av, her alt er beskrevet og forklart i detalj. 

Vi håper denne artikkelen har gitt deg noe å tenke på, og vi krysser fingrene for at du fortsetter å utvikle dine lederegenskaper (enten du har lederansvar eller ikke)!

Til slutt, en kort merknad... Jeg gjentar meg selv fordi jeg virkelig anbefaler det:

Om fjorten dager vil det være en Gratis webinar om "Agile Bedriftskultur i omstilling: de 5 viktigste suksessfaktorene". i stedet for – med totalt 11 internasjonale eksperter! Du finner mer informasjon i teaservideoen. 

Hvis du synes dette høres interessant ut, finner du en liste på Mer informasjon på Project Scagile-nettstedet – Du kan også registrere deg gratis der. register.

Hva kjennetegner godt lederskap – Kilder 

Garvin, D. A., Wagonfeld, A. B., & Kind, L. (2013). Googles prosjektoksygen: Spiller ledere noen rolle?
Garcia, S. M., Song, H., & Tesser, A. (2010). Forurettede anbefalinger: Den sosiale sammenligningsskjevheten. Organisasjonsatferd og menneskelige beslutningsprosesser, 113(2), 97-101.

Del denne artikkelen med nettverket ditt

Trenger du en teamboost? Da gjør du følgende: Tilbakeblikk på Spotify Health Check!

Første helsespørsmål: "😍 Vi liker å gå på jobb og har det veldig gøy sammen."

Har du lyst på mer? Prøv retroverktøyet vårt nå.

Flere artikler

Echometer Nyhetsbrev

Gå ikke glipp av oppdateringer om Echometer og få inspirasjon til smidig arbeid.