Uwaga: Strona została przetłumaczona automatycznie. Przełącz na język angielski, aby uzyskać najlepsze wrażenia z czytania.

Stwórz swój pierwszy zespół

Jako administrator obszaru roboczego możesz tworzyć nowe zespoły, a następnie przypisywać uprawnienia administratora do zespołu współpracownikowi.

Administrator zespołu może następnie dodać pozostałych członków zespołu, dostosować rotację zdrowia zespołu i rozpocząć bezpośrednio od pierwszej ankiety.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Pozwól nam pomóc sobie osobiście!