Opmerking: De website is automatisch vertaald. Schakel over naar Engels voor de beste leeservaring.

gemotiveerdewerknemer

Werknemers motiveren zonder geld – psychologische tips

Motivatie is de basis voor succes, vooral in teams. De Gallup Betrokkenheidsindex heeft berekend dat alleen al in 2018 in Duitsland tussen de 77 en 103 miljard euro verloren zal gaan omdat werknemers al zijn opgestapt. Laten we dus eerst eens kijken naar wat motivatie precies is en dan de 5 tips om het weer te verspreiden in je team, zelfs zonder geld.

Innerlijke en uiterlijke motivatie

Motivatie kan treffend worden omschreven als "de kracht van onze psyche die ons gedrag aanstuurt en controleert". Hierbij is het belangrijk om te onderscheiden dat deze kracht een extrinsieke of intrinsieke oorzaak kan hebben. Extrinsieke motivatie komt van buitenaf, is vrij eenvoudig op te wekken door beloningen of straffen, maar vermindert de creativiteit en het denkvermogen van de werknemers, zoals het geval zou zijn bij motivatie door geld. Intrinsieke motivatie daarentegen komt van binnenuit en is moeilijker te beïnvloeden, maar als het eenmaal gewekt is, duurt het langer en denken de werknemers zelf omdat ze dat willen.

Tip 1: Belonen en straffen

Beloningen en straffen zijn snel effectieve maatregelen om doelgericht te motiveren. Maar dit hulpmiddel moet voorzichtig worden gebruikt. Medewerkers zullen zich zo gedragen dat ze de beloning krijgen of de straf vermijden. Er wordt minder naar rechts en links gekeken – er wordt zeker niet buiten de gebaande paden gedacht.

Tip 2: Creëer een visie en transparantie

Een visie die medewerkers inspireert is een sterke intrinsieke motivatie die betekenis geeft aan hun werk. Het moet emotioneel aantrekkelijk zijn en werknemers moeten zich ermee kunnen identificeren. De visie van Wikipedia, bijvoorbeeld, "Stel je een wereld voor waarin elke persoon een vrij aandeel heeft in de totaliteit van kennis." is een voorbeeld dat veel mensen heeft geïnspireerd om aan deze visie te werken. Om ervoor te zorgen dat de visie aanwezig blijft, is het belangrijk dat de huidige successen steeds weer transparant worden getoond.

Tip 3: Een goede foutencultuur en dus focus op de essentie

Fouten maken overkomt iedereen en je kunt er óf over "zeuren" en een zondebok zoeken, óf ervan leren. Dat laatste is veel effectiever en voorkomt dat medewerkers geremd worden om hun werk zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Fouten leggen zwakheden bloot en zijn op zijn minst heel erg. Daarom is het beter om als team na te denken over hoe je deze bron van fouten kunt minimaliseren en de visie effectiever naar voren kunt brengen. Daar gaat het tenslotte allemaal om.

Tip 4: Erkenning en lof

Erkenning en lof zijn niet hetzelfde! Lof is een eenmalige beloning voor een prestatie. Erkenning daarentegen is een basishouding die hand in hand gaat met respect en waardering voor de persoon. Zowel lof als erkenning zijn erg belangrijk in teams. En dit onder alle teamleden. Als inspanningen nooit worden geprezen of geen erkenning opleveren, dan kan dat snel frustreren en dus demotiveren.

Tip 5: Autonomie, ondersteuning en regelmatige uitwisseling

Een medewerker kan zijn of haar potentieel alleen ontwikkelen als hij of zij daar de nodige ruimte voor krijgt. Ze moeten daarom hun eigen beslissingen kunnen nemen en autonoom kunnen handelen. Maar geen enkele medewerker mag het gevoel hebben dat hij of zij er alleen voor staat als er zich problemen voordoen. Daarom is het zinvol dat managers regelmatig ondersteuning bieden. Feedback van beide kanten zorgt voor de juiste balans tussen ondersteuning en autonomie en dus voor de beste werkomstandigheden.

Uitvoering van de tips

Zoals we hebben gezien, is geld niet noodzakelijk het beste en enige middel om werknemers te motiveren. Medewerkers motiveren zonder geld kan eenvoudigweg door een aansprekende visie, transparantie, lof & erkenning en een goede feedbackcultuur.

Makkelijker gezegd dan gedaan? Waarom gebruik je onze tool niet om regelmatig de motivatie van je werknemers en mogelijke bronnen van verstoring te onderzoeken en bij te houden?

Deel dit artikel met je netwerk

Heb je een teamboost nodig? Dit is wat je moet doen: De Spotify gezondheidscontrole in retrospectief!

Eerste gezondheidsvraag: "😍 We gaan met plezier naar ons werk en hebben veel plezier in het samenwerken."

Zin in meer? Probeer dan nu onze Retro Tool.

Meer artikelen

Echometer Nieuwsbrief

Mis geen updates over Echometer & doe inspiratie op voor agile werken